Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12404985
Tin tức hoạt động Thứ ba, 21/05/2024

THÔNG BÁO

Thi tuyển viên chức năm 2023 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Căn cứ Nghị Quyết số 948/NQ-HVANQGVN-HĐT ngày 28 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam về việc thông qua Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Điều kiện chung

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Chỉ tiêu,vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng viên chức:

   2.1. Đối với vị trí giảng viên (hạng III) mã số V.07.01.03: 07 vị trí

a) Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

   b) Có chứng chỉ bồi dưỡng  theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự), cụ thể như sau:

- Khoa Piano: 02 vị trí

  + 01 giảng viên (hạng III) giảng dạy môn Piano: tốt nghiệp ngành Piano.

  + 01 giảng viên (hạng III) giảng dạy môn đệm Piano: tốt nghiệp ngành Piano.

  - Khoa Nhạc Jazz:

   + 01 Giảng viên (hạng III) giảng dạy môn Gõ Jazz: tốt nghiệp ngành Gõ Jazz,

-  Khoa Đàn dây:

  + 01 Giảng viên (hạng III) giảng dạy môn Viola/Violon: tốt nghiệp ngành Viola/Violon

- Khoa Âm nhạc truyền thống:

 + 01 Giảng viên (hạng III) giảng dạy môn đàn Tỳ bà: tốt nghiệp ngành đàn Tỳ bà.

-  Khoa Guitar- Accordeon- Organ:

  + 01 Giảng viên (hạng III) giảng dạy Keyboard: tốt nghiệp ngành Keyboard.

- Khoa Kiến thức Âm nhạc:

  + 01 giảng viên (hạng III) giảng dạy môn Ký xướng âm: tốt nghiệp ngành Âm nhạc học.

2.2. Đối với vị trí giáo viên trung học phổ thông (hạng III) mã số V.07.05.15: 02 vị trí

  - Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản: 02 Giáo viên trung học phổ thông hạng III giảng dạy môn Văn học.

a) Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Văn học/ Sư phạm Văn học.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

2.3. Đối với vị trí nghiên cứu viên (hạng III) mã số V.05.01.03: 01 vị trí

01 Nghiên cứu viên (hạng III) thực hiện công tác tư liệu, sưu tầm, nghiên cứu về Âm nhạc:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên ngành âm nhạc

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

2.4. Đối với vị trí chuyên viên mã số 01.003: 01 vị trí       

 + 01 Chuyên viên thực hiện công tác về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên ngành âm nhạc.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương (nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

III. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

3.1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu đính kèm) theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

 3.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 04/10/2023 đến 17h00’ ngày 04/11/2023).

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

3.3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính, Tổng hợp, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Số 77 Hào Nam, Phường Ô chợ dừa, Quận Đống đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.8514792/0985.899571. Người dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc gửi qua đường bưu điện.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung: Thi trắc nghiệm trên máy (không có phần thi tin học).

1.1. Nội dung thi gồm 02 phần:

Phần I:  Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Thời gian thi 30 phút.

1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

1.3. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Hội đồng tuyển dụng phải thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

1.4. Việc chấm thi thực hiện như sau:

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời phải đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị. 

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thực hành.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì Chủ tich Hội đồng tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

d) Thang điểm: 100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi thực hành.

V. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

1.1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

1.2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

3.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

  1. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý IV/2023.
  2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Phố Hào Nam, Phường Ô chợ dừa, Quận Đống đa, Hà Nội.
  3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 VNĐ/thí sinh đăng ký dự tuyển (thực hiện theo nội dung Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp đăng ký mà không dự tuyển không được trả lại lệ phí dự tuyển.

 

GIÁM ĐỐC
LÊ ANH TUẤN

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn