Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12199885
Tin tức hoạt động Thứ ba, 16/04/2024
LỊCH TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC HÈ
Năm 2013


1. CÔNG TÁC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013:
- Các khoa phòng họp tổng kết năm học 2012-2013, bình bầu thi đua, nộp biên bản cho phòng TCCB trước thứ tư ngày 26/06/2013.

2. CÔNG TÁC TUYỂN SINH:
- 8h30 sáng thứ tư ngày 26/06/2013: họp toàn thể cán bộ, giảng viên tại Phòng Hoà nhạc phổ biến kế hoạch Tuyển sinh, kế hoạch công tác Hè.
- Từ 20/6/2013 đến 23/6/2013: Sơ tuyển Thanh nhạc và Lý luận - Sáng tác, Chỉ huy
- Từ 28/6/2013 đến 30/6/2013: Tuyển sinh Trung cấp.
- Từ 01/7/2013 đến 03/7/2013: Tuyển sinh Đại học.
- Từ 18/7/2013 đến 20/7/2013: Họp Hội đồng Tuyển sinh xét duyệt kết quả tuyển sinh.
 
3. LỊCH NGHỈ HÈ:
- Toàn thể giảng viên được nghỉ hè từ ngày 15/07/2013 đến ngày 15/08/2013.
- Khối cán bộ, công nhân viên được nghỉ hè mỗi người 02 tuần luân phiên theo lịch công tác hè của từng phòng.
- Các đ/c Trưởng phòng phân công, sắp xếp lịch, báo cáo Phòng Tổ chức cán bộ và Ban Giám đốc. Riêng những phòng ban có liên quan đến việc Tuyển sinh, tổ chức lớp học Giáo dục Quốc phòng và các công tác khác cần báo cáo Ban Giám đốc kế hoạch công tác hè.
- Giảng viên, cán bộ đi nghỉ, du lịch tại nước ngoài cần có đơn đề nghị phòng Tổ chức cán bộ và Ban giám đốc giải quyết.

4. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI:
- Ngày 15/8/2013 tuyển sinh Sau đại học tại Huế
- 8h30 sáng thứ tư ngày 21/08/2013, họp Đảng uỷ và Ban giám đốc bàn về công tác năm học 2012 - 2013 và 2013-2014
-  8h30 sáng thứ hai ngày 26/08/2012, họp toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên tại phòng Hoà Nhạc:
-  Phổ biến kế hoạch sinh hoạt đầu khoá, chuẩn bị năm học mới;
- Triển khai kế hoạch học tập năm học 2013 - 2014;
-  Học tập qui chế, chính trị đầu khoá;
-  Triển khai công tác nghiên cứu khoa học;
-  Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý.

5. TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC:  Dự kiến từ 10/09 đến 20/09/2013    
 
6. TẬP TRUNG HSSV:
- Ngày 12/8/2013 đến 31/8/2013: học sinh Trung cấp học Quân sự
- Ngày 19/8/2013 đến 31/8/2013: học sinh Đại học học Quân sự
- Ngày 05 và 06/9/2013: tập trung toàn bộ HSSV cũ và mới, làm thủ tục nhập học; học tập nội qui, quy chế; chép thời khoá biểu học tập.

7. NGÀY THỨ HAI (09/09/2013), TOÀN TRƯỜNG THỰC HỌC.
                                         
                                            

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn