Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11978824
Tin tức hoạt động Thứ tư, 28/02/2024
Giáo dục Âm nhạc số 3 (103), tháng 9-2016

NỘI DUNG CHÍNH: 

I. HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM - NHỮNG KỶ NIỆM XƯA 

 • Bác Hồ với Trường Âm Nhạc Việt Nam      
 • Kỷ niệm những ngày đầu thành lập   
 • 60 năm, nhớ lại vài nét lịch sử lúc ban đầu    
 • Những kỷ niệm không thể quên        
 • Một thời đạn bom, một thời hòa bình
 • Vài nét về chặng đường 60 năm đào tạo chuyên ngành biểu diễn violoncelle tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam   
 • Hồi tưởng về những chuyến đi tuyển sinh độc đáo   
 • 60 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - bền bỉ, kiêu hãnh, tự hào 
 • Người thầy đầu tiên của khoa Piano, Trường Âm nhạc Việt Nam   

II. HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM - XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 • Nâng cao chất lượng đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực       
 • Đào tạo tài năng âm nhạc trong giai đoạn mới            
 • Hợp tác quốc tế trong biểu diễn và đào tạo tại Học viện Âm nhạc  Quốc gia Việt Nam giai đoạn 1996-2016          
 • Công tác giảng dạy, nghiên cứu Âm nhạc dân tộc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 
 • Đào tạo tài năng nhạc Jazz trong thời kỳ hội nhập quốc tế   
 • Mở rộng đào tạo liên ngành - những vấn đề về Giáo dục âm nhạc, Xã hội học âm nhạc     
 • Để con tàu sáng tạo ngày một vươn xa           
 • Vị trí của khối kiến thức âm nhạc trong hệ thống đào tạo chuyên ngành ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam           
 • Các tác phẩm sáng tác cho đàn accordion của một số nhạc sĩ Việt Nam trong quá trình phát triển 
 • Gìn giữ và phát huy di sản thông qua việc giảng dạy nhạc cụ truyền thống 
 • Những đóng góp của Viện Âm nhạc trong việc xây dựng các hồ sơ đề cử quốc gia nhằm bảo tồn di sản âm nhạc
 • Tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ tiếng Anh đối với học sinh, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam   
 • Hướng đến một mô hình thư viện số hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Mời bạn đọc liên hệ mua tại:

 • Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Âm nhạc: Phòng Đọc tầng 2 nhà Thư viện. ĐT: 04 3856 3990
 • Ban Biên tập - Xuất bản: Phòng 2A nhà Thư viện. ĐT: 04 3217 1516 
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn