Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 10428466
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 25/03/2023

THÔNG BÁO

Về việc triển khai xét tặng “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ sĩ Nhân dân” lần thứ 9 năm 2018

 

Thực hiện quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017 về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 9 năm 2018 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai xét tặng NSƯT, NSND cho các đơn vị hoạt động nghệ thuật. Học viện Âm nhạc QGVN chuẩn bị tiến hành triển khai xét tặng NSƯT, NSND năm 2018 cho các cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Đề nghị các khoa, phòng họp xét tiêu chuẩn đạt NSƯT, NSND theo nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 và gửi danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn và bản thành tích (01bản) về phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 28/4/2017.

I/ QUY TRÌNH HỌP XÉT TẶNG DANH HIỆU NSND, NSƯT

  1. Triển khai tiêu chuẩn, quy định xét NSƯT, NSND về các khoa, phòng và dán thông báo tại các bảng tin của nhà trường. Tại các khoa phòng họp bình xét các cá nhân đủ tiêu chuẩn và gửi lên phòng Tổ chức cán bộ.
  2. Sau ngày 28/4/2017 phòng Tổ chức cán bộ sẽ tiến hành công bố danh sách tại các bảng tin để lấy ý kiến đóng góp từ các cá nhân trong toàn trường.
  • Sau 05 ngày kể từ ngày dán thông báo sẽ tiếp nhận và xử lý những ý kiến đóng góp.
  • Sau 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ tiến hành họp Hội đồng cấp cơ sở. Hội đồng sẽ bỏ phiếu tán thành, những cá nhân đạt số phiếu từ 90% trở lên sẽ chuyển danh sách lên trình Hội đồng cấp Bộ xét duyệt.

II/ HỒ SƠ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG NSND, NSƯT

a) Bản kê khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” theo Mẫu số 1a và Mẫu số 1b tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 89/2014;(4 bản)

b) Bản sao có chứng thực các Quyết định tặng giải thưởng quy định tại Khoản 4 Điều 8 hoặc Khoản 4 Điều 9 của Nghị định 89/2014;(01 bản)

c) Bản xác nhận của cơ quan tổ chức cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về sự tham gia của cá nhân trong các tác phẩm nghệ thuật đạt giải Vàng hoặc Bạc dùng để quy đổi khi tính thành tích cho cá nhân tham gia quy định tại Khoản 4 Điều 8 hoặc Khoản 4 Điều 9 của Nghị định 89/2014 (nếu có);(01 bản)

d) Bản sao các Quyết định về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (nếu có)

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương