Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12199725
Tin tức hoạt động Thứ ba, 16/04/2024

 

LỊCH CÔNG TÁC ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018 CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

Từ thứ Hai 14/08/2017

- Các Khoa, Phòng và các đơn vị cấp Ba: làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Hè

- Sinh hoạt nội bộ, chuẩn bị Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2016- 2017, bình bầu thi đua và xây dựng phương hướng năm học mới 2017-2018; nộp cho phòng TCCB.

- Các Khoa chuyên ngành: phân công HSSV cho GV và CTV năm học 2017-2018, nộp cho phòng TCCB và phòng Đào tạo

Toàn thể CB,GV,VC

BCN Khoa

Trưởng các đơn vị

Hạn nộp: trước ngày 20/08/2017

9h sáng Thứ Tư

16/08/2017

- Họp Giao ban

- Ra Nghị quyết  tháng 8,9/2017; trọng tâm công tác năm học 2017-2018; thông qua kế hoạch tuần sinh hoạt đầu khóa năm học 2017-2018 của CBGVVC và HSSV, các quy chế, quy định…

- Ban Giám đốc

- Thường vụ Đảng uỷ

- BCH Đảng uỷ

Phòng Khách Quốc tế

Từ 19/08/2017 đến 20/08/2017 (thứ Bảy, Chủ nhật)

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

(DỰ KIẾN)

- Hội đồng Tuyển sinh SĐH

- Các phòng, ban liên quan

(có kế hoạch riêng)

Thứ Hai

21/08/2017

8h30:

- Phổ biến kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, chuẩn bị năm học mới;

- Triển khai kế hoạch học tập năm học 2017-2018;

- Học tập qui chế, chính trị đầu khóa;

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học;

- Tập huấn công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý.

Toàn thể CB,GV,VC

Phòng hoà nhạc nhỏ

14h đến 15h30:

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng: Phòng TCCB,  Phòng HCĐN, Phòng Tài vụ

 

- BGĐ, TVĐU

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

 

8h30 sáng Thứ Ba 22/08/2017

Học tập Nghị quyết Hội nghị TW Đảng

và nghe Thời sự trong nước và quốc tế.

Diễn giả và toàn thể CB,GV,VC

Hòa Nhạc Nhỏ

Thứ Tư

23/08/2017

8h30 đến 10h30:

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng:

Phòng Đào tạo, Phòng QLSĐH&NCKH, Phòng CTQLHS

- Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám đốc

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

Phòng Khách nhà A3

14h đến 16h30:

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng:

Phòng Quản trị -Y tế, Trung tâm TTTV, Ban QL KTX

- Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám đốc

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

Phòng Khách nhà A3

Thứ Năm

24/08/2017

8h30 đến 11h30: BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa:

Khoa Nhạc cụ truyền thống, Khoa Kèn-Gõ, Khoa Đàn Dây

- Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám đốc

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

Phòng Khách nhà A3

14h đến 17h: BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa: Khoa LL-ST-CH, Khoa Kiến thức ÂN,  Khoa Nhạc Jazz

- Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám đốc

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

Phòng Khách nhà A3

Thứ Sáu

25/08/2017

8h30 đến 11h30: BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa: Khoa Piano, Khoa A-G-O, Khoa Thanh Nhạc

- Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám đốc

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

Phòng Khách nhà A3

14h đến 16h: BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa: Khoa Kiến thức Đại cương, Khoa Văn hóa

- Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám đốc

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

Phòng Khách nhà A3

Từ ngày 02/09/2017 đến hết ngày 04/09/2017

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

Toàn thể CB,GV,VC

 

Thứ Ba

5/09/2017

Chuẩn bị đón HSSV mới

Các phòng chức năng

 

Thứ Tư

6/09/2017

(từ 8h  sáng)

- ĐÓN HSSV MỚI

-  Điểm danh HSSV cũ tại phòng dốc nhà A1

- Các phòng, Ban liên quan

- BCN các khoa Chuyên ngành

(Có kế hoạch riêng)

Thứ Năm

07/09/2017

(từ 08h đến 11h)

- Tập trung HSSV điểm danh và nghe nội qui, quy chế

- Phân công giảng dạy, chuẩn bị năm học mới

- HSSV  toàn trường

- BCN các khoa CN

- Các phòng chức năng

- Phòng Hòa Nhạc Nhỏ

- VP các Khoa

Thứ Sáu

08/09/2017

(từ 08h đến 11h)

Tập trung HSSV

(điểm danh và nghe thời sự trong nước và quốc tế)

- HSSV  toàn trường

- Các phòng liên quan

(Có kế hoạch riêng)

8h30 sáng thứ Hai

11/09/2017

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

UV Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Phòng Khách nhà A3

8h30 sáng thứ Ba

12/09/2017

Họp Cán bộ Chủ chốt Học viện về công tác đầu năm và công tác chuẩn bị Lễ Khai Giảng năm học mới 2017-2018

Thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng uỷ, BGĐ, 

Cán bộ Chủ chốt Học viện

Phòng Khách nhà A3

9h sáng thứ Sáu

15/09/2017

LỄ KHAI GIẢNG

NĂM HỌC MỚI 2017-2018

(DỰ KIẾN)

Toàn thể CB,GV,VC

Phòng Khách nhà A3

Từ Thứ Hai

18/09/2017

THỰC HỌC

 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn