Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11978764
Tin tức hoạt động Thứ ba, 27/02/2024

LỊCH CÔNG TÁC HÈ VÀ CÔNG TÁC ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020

CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 

Ngày/tháng/năm

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

Từ 01/07/2019 đến 15/08/2019

Lịch học và Thi học kỳ III

         - Phòng NCKH, ĐT và HTQT

- Các khoa, phòng liên quan

(có kế hoạch riêng)

Từ 24/06/2019 đến 05/07/2019

Các Khoa, Phòng sinh hoạt nội bộ, chuẩn bị Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2018- 2019, xây dựng phương hướng năm học mới 2019-2020; nộp cho Phòng Hành chính – Tổng hợp (bộ phận TCCB).

 

Toàn thể CB,GV

- Tại các Khoa, Phòng

 

 

Từ 09h00 ngày 26/06/2019

(Thứ Tư)

 

 

 

Họp Phổ biến công tác tuyển sinh 2019 và Biểu diễn báo cáo tốt nghiệp NH 2018 - 2019 

 

Toàn thể CB,GV

 

Phòng Hòa Nhạc lớn

 

Từ 06/07/2019 đến 09/07/2019

(Thứ Bảy đến thứ Ba)

 

TUYỂN SINH CÁC CẤP NĂM HỌC 2019 – 2020

(Trung cấp, Đại học)

 

 • Hội đồng Tuyển sinh
 • Các phòng, ban liên quan

 

(có kế hoạch riêng)

 

Từ 10/07/2019 đến 21/07/2019

 

Chấm bài thi và hoàn thành điểm Tuyển sinh

 • Hội đồng Tuyển sinh

        -     Các phòng, ban liên quan

 

      (có kế hoạch riêng)

 

Ngày 22/07/2019

(Thứ Hai)

 

Công bố điểm Tuyển sinh

 

             Hội đồng tuyển sinh

 

 

 

Từ 15/07/2019 

đến hết ngày 14/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỈ HÈ

 

 

 

Toàn thể CB,GV

 

* Khối CB,VC được nghỉ hè mỗi người 02 tuần luân phiên (theo lịch công tác Hè của từng Phòng, Ban)

 

 

* Các Phòng, Ban lên lịch nghỉ Hè và trực phòng nộp cho BGĐ, phòng HC-TH trước ngày 10/07/2019.

*CB,GV đi nghỉ, du lịch tại nước ngoài cần có đơn đề nghị BGĐ, phòng HC-TH; phòng NCKH,ĐT và HTQT (bộ phận Đối ngoại) giải quyết   

 

Từ 09h00 ngày 01/08/2019

(thứ Năm)

Họp Hội đồng Tuyển sinh xét duyệt 

kết quả Tuyển sinh 2019

 

Hội đồng Tuyển sinh

 

Phòng Khách nhà A3

Ngày 08/08/2019

(Thứ Năm)

Công bố kết quả Tuyển sinh

Hội đồng Tuyển sinh

 

Ngày/tháng/năm

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

 

 

 

Từ ngày 15/08/2019

(Thứ Năm)

Các Khoa, Phòng và các đơn vị cấp Ba: làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Hè. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, đăng ký hoạt động Khoa học – Công nghệ và kế hoạch biểu diễn.

Các Khoa chuyên ngành: phân công HSSV cho GV và lên phương án đề xuất mời CTV năm học 2019-2020 căn cứ trên danh sách trúng tuyển, nộp cho phòng HC-TH và phòng NCKH, ĐT và HTQT (bộ phận Đào tạo).

 

 • Toàn thể CB,GV
 • BCN Khoa
 • Trưởng các đơn vị

 

 

 

 • NCKH, ĐT và HTQT (bộ phận Đào tạo).gửi danh sách trúng tuyển về các Khoa

 

Hạn nộp bản phân công và đề xuất mời CTV: trước ngày 20/08/2019.

 

Từ 09h00 ngày 15/08/2019

(Thứ Năm)

-Họp Giao ban

- Ra Nghị quyết  tháng 8,9/2019; trọng tâm công tác năm học 2019-2020; thông qua kế hoạch tuần sinh hoạt đầu khóa năm học 2019-2020 của CBGV và HSSV, các quy chế, quy định…

 

 

- Ban Giám đốc

- Thường vụ ĐU

- BCH ĐU

 

Phòng Khách nhà A3

 

 

 

Ngày 19/08/2019

(Thứ Hai)

 

 

 

 

 •  
 •  

+ Phổ biến kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, chuẩn bị năm học mới;

+ Triển khai kế hoạch học tập năm học 2019-2020;

+ Triển khai công tác nghiên cứu khoa học;

+ Tập huấn công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý.

 

 

 

Toàn thể CB,GV

 

 

 

 

 •  Hòa Nhạc Nhỏ

 

14h00 đến 15h30

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng ban khối hành chính

 

-BGĐ, TVĐU

-Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

Phòng Khách nhà A3

 

Từ 08h30 ngày 20/08/2019

(Thứ Ba)

 

Học tập Nghị quyết Hội nghị TW Đảng 

và nghe Thời sự trong nước và quốc tế.

 

 

Diễn giả và toàn thể CB,GV

 

 

 •  Hòa Nhạc Nhỏ

 

 

Ngày 21/08/2019

(Thứ Tư)

 

 

 •  

đến 10h30

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng ban khối hành chính

 

-BGĐ, TVĐU

-Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

14h đến 16h30

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng ban khối hành chính

 

-BGĐ, TVĐU

-Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

 

Ngày 22/08/2019

(Thứ Năm)

 

 

 •  

đến 11h30

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa

(sẽ có lịch cụ thể sau)

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

14h đến 17h

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa

(sẽ có lịch cụ thể sau)

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

 

Ngày 23/08/2019

(Thứ Sáu)

 

 

 •  

đến 10h30

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa

(sẽ có lịch cụ thể sau)

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

14h đến 15h

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa

(sẽ có lịch cụ thể sau)

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

Ngày/tháng/năm

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

 

Từ 25/08/2019 đến 26/08/2019 

(Chủ nhật, thứ Hai)

 

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

(DỰ KIẾN)

 

 

- Hội đồng Tuyển sinh Sau ĐH

- Các phòng, ban liên quan

 

(có kế hoạch riêng)

Từ 08h30 ngày 27/08/2019

(Thứ Ba)

 

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

- UV Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

Phòng Khách nhà A3

 

Ngày 02/09/2019 

 (Thứ Hai)

 

 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

 

 

Toàn thể CB,GV

 

 

Ngày 03/09/2019

(Thứ Ba)

 

 

Chuẩn bị đón HSSV mới

 

Các phòng chức năng và đại diện BCN các khoa

 

Ngày 04/09/2019

(Thứ Tư)

 

 

- ĐÓN HSSV MỚI 

-  Điểm danh HSSV cũ tại phòng dốc nhà A1

 

*Các phòng, Ban liên quan

* BCN các khoa Chuyên ngành

 

(Có kế hoạch riêng)

Ngày 05/09/2018

(Thứ Năm)

- Tập trung HSSV  

   * Học tập nội quy, quy chế

   * Xem phim tư liệu 60 năm Học viện

   * Thăm quan học tập Phòng Truyền thống 

- Phân công giảng dạy, chuẩn bị năm học mới

- HSSV  toàn trường

- Các phòng chức năng

 

 

 

- BCN các khoa CN

         - Phòng Hòa Nhạc lớn

        (có kế hoạch riêng)

       

 

      

   - VP các Khoa

Ngày 06/09/2019

(Thứ Sáu)

- Tập trung HSSV  

* Học tập Phòng chống ma túy học đường

- HSSV  toàn trường

- Các phòng chức năng

 

         - Phòng Hòa Nhạc lớn

        (có kế hoạch riêng)

 

 

Từ ngày 09/09/2019

(Thứ Hai)

 

THỰC HỌC

 

 

Từ 08h30 ngày 16/09/2019

(Thứ Hai)

 

Họp Cán bộ Chủ chốt Học viện về công tác đầu năm

 

BGĐ, TV ĐU, BCH ĐU, Cán bộ Chủ chốt Học viện

 

Phòng Khách nhà A3

 

 

09h00 thứ Hai

Ngày 23/09/2019

 

 

LỄ KHAI GIẢNG 

NĂM HỌC MỚI 2019-2020

(Dự kiến) 

 

 

 

 

Toàn thể CB,GV

 

 

Phòng Hòa nhạc lớn

 

 • Trên đây là kế hoạch hoạt động chung của toàn trường, có thể có thay đổi tùy từng thời điểm để phù hợp với thực tế.
 • Các CB, GV tham gia các hoạt động diễn ra trong hè có trách nhiệm theo dõi và tuân thủ các kế hoạch riêng cho từng hoạt động. 
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn