Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 10446535
Tin tức hoạt động Thứ ba, 28/03/2023

THÔNG BÁO

V/v xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020

Tải mẫu kê khai thành tích

Căn cứ Nghị đinh số 27/2015/ NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính  phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

Căn cứ Công  văn số 5246/BVHTTDL- TĐKT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 27 tháng 12 năm 2019 .

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5651/BGDĐT- TĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

 Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đề nghị các Trưởng đơn vị trong nhà trường tổ chức họp, lựa chọn các cá nhân đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của đơn vị mình theo đúng tiêu chuẩn của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ.

(Tiêu chuẩn cụ thể xét tặng NGND, NGƯT gửi kèm thông báo này)

     - Hạn cuối nhận danh sách đăng ký là ngày 20/02/2020. Sau thời hạn trên đơn vị, cá nhân nào không nộp danh sách gửi về coi như không có cá nhân xét tặng. 

- Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Đặng Anh Tuấn. Chuyên viên Bộ phận Tổ chức cán bộ. ĐT: 0915163588.

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN  XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

(Theo nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015)

 1. Đối tượng xét tặng
 • Giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục  đang trực tiếp giảng dạy tại Học viện 
 • Giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục  nghỉ hưu từ tháng 01/2017 đến nay
 1. Tiêu chuẩn xét tặng
 1. Nhà giáo nhân dân
 • Đối với khối giảng viên
 • Đã được phong tặng NGƯT
 • Có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 20 năm trở lên (bao gồm cả thời gian làm hợp đồng từ 01 năm trở lên)
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ mọi quy định chủ trưởng chính sách của Nhà nước và cơ quan.
 • Đã được tặng 01lần Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ hoặc giảng viên dạy giỏi cấp Bộ,  Bằng khen Thủ tướng trở lên.
 • Có 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.
 • Chủ biên 02 giáo trình  hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo
 • Tác giả 05 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.
 • Hướng dẫn chính 02 NCS bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công Thạc sĩ.
 • Đối với cán bộ quản lý (các đồng chí  giám đốc, PGĐ, trưởng phó đơn vị làm tại phòng ban)
 • Đã được phong tặng NGƯT
 • Có thời gian công tác từ 25 năm trở lên (bao gồm cả thời gian làm hợp đồng từ 01 năm trở lên) trong đó 15 năm trở lên làm công tác trực tiếp giảng dạy.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ mọi quy định chủ trưởng chính sách của Nhà nước và cơ quan.
 • Đã được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và Bằng khen Thủ tướng
 • Chủ trì 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hoặc 02 nhánh đề tài khoa học cấp nhà nước đã được nghiệm thu ứng dụng vào thực tiễn hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành tính từ khi đạt NGƯT.
 1. Nhà giáo ưu tú
 • Đối với khối giảng viên
 • Có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 15 năm trở lên (bao gồm cả thời gian làm hợp đồng từ 01 năm trở lên)
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ mọi quy định chủ trưởng chính sách của Nhà nước và cơ quan.
 • 07 lần đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” (năm học 2018-2019 phải đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tức năm liền kề với năm xét), 01 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, 01 lần đạt Bằng khen Bộ trưởng.
 • Có 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc 02 nhánh đề tài cấp quốc gia đã được nghiệm thu.
 • Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, hoặc tác giả của 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo
 • Tác giả chính 05 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.
 • Hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học đã bảo vệ thành công thạc sĩ.
 • Đối với cán bộ quản lý (các đồng chí  giám đốc, PGĐ, trưởng phó đơn vị làm tại phòng ban kiêm công tác giảng dạy)
 • Có thời gian công tác từ 20 năm trở lên (bao gồm cả thời gian làm hợp đồng từ 01 năm trở lên) trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ mọi quy định chủ trưởng chính sách của Nhà nước và cơ quan.
 • 07 lần đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” (năm 2018-2019 phải đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tức năm liền kề với năm xét), 01 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, 01 lần đạt Bằng khen Bộ trưởng.
 • Có 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc 02 nhánh đề tài cấp quốc gia đã được nghiệm thu, hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành
 • 05 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Các sáng kiến được quy đổi  áp dụng  xét tặng NGƯT

Giảng viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh, sinh viên đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế; giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia được tính là 01 sáng kiến cấp Bộ.

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được nghiệm thu, được tính là sáng kiến cấp Bộ.

Giảng viên không được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ được thay thế bằng một trong những thành tích sau:

 • Hướng dẫn 03 sinh viên đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế
 • Hướng dẫn 05 sinh viên đạt Huy chương Vàng, bạc, đồng hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia.
 • Hướng dẫn05 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải “Tài năng khoa học trẻ” hoặc “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo”.

      Thành tích được quy đổi:

Sáng tác và được đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công diễn hoặc Đài tiếng nói Việt Nam, Đài THVN dàn dựng và phát sóng hoặc đạt giải thưởng của Hội NSVN được thay thế tiêu chuẩn sáng kiến:

       a) 01 bản giao hưởng nhiều chương trên 20 phút

       b) 01 tổ khúc giao hưởng nhiều chương trình trên 30 phút

       c) 01 bài hợp xướng trên 40 phút

       d) 01 chùm ca khúc hoặc tiểu phẩm nhạc cụ đủ hợp thành 01 reccital solo (từ 02 bài trở lên)

       đ) Đoạt 01 giải A (giải Nhất) của Hội NSVN.

Tải mẫu kê khai thành tích

*Ghi chú:

- Các đơn vị, cá nhân có thể tìm hiểu các quy đinh, tiêu chuẩn tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

- Vì thời gian gấp và trải qua nhiều quy trình nên đề nghị các đơn vị triển khai ngay để kịp họp xét và nộp lên Bộ.                                                                  

                                                                                                       

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương