Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8730126
Tin tức hoạt động Thứ năm, 23/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM II
 

TT

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

2

Âm nhạc truyền thống

HÁT HUẾ

Thứ 4

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Thúy Lài

3

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

4

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

5

Thanh nhạc A

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Lan Anh

6

Thanh nhạc B

Phân tích tác phẩm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

7

Thanh nhạc C

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Huy Lâm

8

AGO + Jazz + Kèn Gõ

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

2A - A2

Huy Lâm

9

Piano + Dây

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

8A - A1

Phương Hoa

10

Âm nhạc truyền thống 

Phân tích tác phẩm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Lan Anh

11

Lý - Sáng - Chỉ

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

12

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 5

 

13h30

I

4

1D - A2

Bùi Huyền Nga

13

Âm nhạc học

Phê bình âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

4

1D - A2

Cù Lệ Duyên

14

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

 

15h30

3

9C - A2

Hoàng Hoa

15

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh trên đàn

Thứ 4

 

9h00

I+II

3

2A - A2

Hoàng Hoa

16

Lý - Sáng - Chỉ

Phối khí

Thứ 6

 

15h30

I+II

3

10C - A2

Phạm Minh Thành

17

Lý - Sáng - Chỉ

Phức điệu

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

3A - A2

Thiều Hương

18

Piano

Phức điệu

Thứ 2

 

15h30

I+II

2

3A - A2

Thiều Hương

19

LSC + AGO + Jazz + Piano + Dây + Kèn gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 6

 

14h00

I+II

3

1A - A2

Hoàng Hậu

20

Âm nhạc TT + Thanh nhạc 

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thanh Thủy

21

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

22

Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

13h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Thị Tố Mai

23

LSC + Piano + Âm nhạc TT + Kèn gõ

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

15h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Thị Tố Mai

24

Lớp tổng hợp

Tâm lý học

Thứ 7

8h00

 

I

4

Giảng đường tầng II - A1

Đỗ Thu Hiền

25

Lớp Tổng hợp A

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

26

Lớp Tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

27

Lớp Tổng hợp

Mỹ học

Thứ 2

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

28

Thanh nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Lê Thanh Huyền

29

Thanh Nhạc B + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

30

Dây + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

31

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

32

Lớp Tự chọn

Cầu lông

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đặng Thị Mai

33

Lớp Tự chọn

Cầu lông

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

34

Lớp Tự chọn

Bóng bàn

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

35

Lớp Tự chọn

Bóng bàn

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Đặng Thị Mai

36

Lớp Tự chọn

Dance Fitness

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Đặng Thị Mai

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương