Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8730011
Tin tức hoạt động Thứ năm, 23/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 3 + 4

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Toàn bộ HS/SV khoa LSC

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

2

ĐH 3

Âm nhạc truyền thống

HÁT CẢI LƯƠNG

Thứ 4

9h30

 

I+II

2

5A - A2

Xuân Vinh

3

ĐH 3

AGO + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc TT

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1A - A2

Quỳnh Trang

4

ĐH 3

LSC + Thanh nhạc + Piano + Dây

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

1A - A2

Bình Định – Nhật Nam

5

ĐH 3

AGO + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc TT

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Thúy Linh

6

ĐH 3

LSC + Thanh nhạc + Piano + Dây

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 6

 

15h30

I+II

3

5A - A2

Việt Anh

7

ĐH 3

Lý - Sáng - Chỉ

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

13h30

I

3

1A - A2

Mai Anh

8

ĐH 3

Lý - Sáng - Chỉ

Phối khí

Thứ 3

 

13h30

I

3

1D - A2

Phạm Minh Thành

9

ĐH 3

Lý - Sáng - Chỉ

Đọc tổng phổ

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Thiếu Hoa

10

ĐH 3

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 6

8h00

 

II

3

1D - A2

Đồng Quang Vinh

11

ĐH 3

Lớp Tổng hợp

Đường lối Văn hóa Văn nghệ

Thứ 3

8h00

 

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

12

ĐH 3

Lớp tổng hợp

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Thứ 3

9h30

 

I

3

9E - A2

Nguyễn Thu Cúc

13

ĐH 3

Lớp Tổng hợp A

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

9h30

 

II

2

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

14

ĐH 3

Lớp Tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

8h00

 

II

2

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

15

ĐH 3

Lớp Tổng hợp A

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Thứ 5

8h00

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

16

ĐH 3

Lớp Tổng hợp B

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Thứ 5

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

17

ĐH 3

Lớp Tổng hợp

Lịch sử Văn minh thế giới

Thứ 3

8h00

 

II

3

9E - A2

Nguyễn Thu Cúc

18

ĐH 3

Jazz

Sáng tác Jazz

Thứ 5

 

16h30

I+II

2

6D - A2

Trần Lưu Hoàng

19

ĐH 3 + ĐH 4

Jazz

Lịch sử Jazz

Thứ 5

 

13h30 

I

2

6F - A2

Lưu Minh

20

ĐH 3 + ĐH 4

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 5

 

15h00

I

2

6F - A2

Lưu Minh

21

ĐH 4

Lớp Tổng hợp A

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

22

ĐH 4

Lớp Tổng hợp B

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5

9h30

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

23

ĐH 4

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 3

 

15h30

I

3

1D - A2

Đồng Quang Vinh

24

ĐH 4

Lớp Tổng hợp

Phương pháp sư phạm âm nhạc chuyên ngành

Thứ 4

 

13h30

I

4

Giảng đường tầng II - A1

10 GV phụ trách bộ môn

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương