Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9375969
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 28/05/2022

Triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020  về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước  thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt Quyết định số 1192/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ tới toàn bộ công chức, viên chức và người lao động. Triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Quyết định số 1192/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương