Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8289681
Tin tức hoạt động Thứ sáu, 16/04/2021

THÔNG BÁO

Công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1)

 và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-BVHTTDL ngày 20/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 và Quyết định số 1213/QĐ-BVHTTDL ngày 05/5/2020 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi); Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành.

Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi và chấm thi phúc khảo vòng 1, Hội đồng thi thông báo danh sách kết quả của 31 thí sinh đạt vòng 1 (có danh sách kèm theo) và thông báo lịch thi vòng 2 như sau:

1. Thời gian: Ngày 19/9/2020 (Thứ bảy).

- Hội đồng thi chuyên ngành Piano (thi tại khoa Piano, nhà A1): từ 8 giờ 00- 11 giờ 00.

 - Hội đồng thi chuyên ngành đàn Dây (thi tại khoa đàn Dây, nhà A1): từ 8 giờ 00 - 9 giờ 30.

- Hội đồng thi chuyên ngành Thanh nhạc (thi tại khoa đàn Dây, nhà A1): từ 9 giờ 30- 10 giờ 30.

- Hội đồng thi chuyên ngành Piano Jazz (thi tại khoa đàn Dây, nhà A1): từ 10 giờ 30- 11 giờ 00.

- Hội đồng thi ngành Âm nhạc truyền thống (thi tại khoa Âm nhạc truyền thống,  nhà A2): từ 13 giờ 00- 17 giờ 00.

- Hội đồng thi ngạch giáo viên trung học phổ thông hạng III giảng dạy môn khoa học tự nhiên (thi tại khoa Âm nhạc truyền thống,  nhà A2): từ 13 giờ 00- 14 giờ 30.

- Hội đồng thi chuyên ngành Sáng tác (thi tại khoa Kiến thức Âm nhạc, nhà A2): từ 14 giờ 30- 15 giờ 00.

- Hội đồng thi ngạch chuyên viên/nghiên cứu viên/cán sự (thi tại khoa Kiến thức Âm nhạc, nhà A2): từ 13 giờ 00- 17 giờ 00.

2. Địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:

3.1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự.

3.2. Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giầy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 thông báo để các cơ quan, tổ chức được biết và triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Lê Anh Tuấn

Giám đốc Học viện

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn