Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595412
Tin tức hoạt động Thứ hai, 24/06/2024

QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu học phí và các khoản thu khác Năm học 2020-2021

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ/BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức  của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu đào tạo, tình hình sử dụng kinh phí dành cho đào tạo năm học 2020-2021, tình hình tài chính của Học viện;

Căn cứ cuộc họp giữa Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt các đơn vị của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức thu học phí năm học 2020 - 2021

                                                                                                   Đơn vị: đồng

Cấp học

 

Chuyên ngành

Mức tiền

Trung cấp

 

Dây (Viola, Contrebass, Cello) ; Kèn gõ giao hưởng; Lý thuyết âm nhạc, Sáng tác, Chỉ huy; Accordeon.

7.200.000

Trung cấp

Guitare, Đàn điện tử; Jazz; Nhạc cụ truyền thống; Thanh nhạc; Piano, Violon.

8.200.000

Đại học

 

Dây (Viola, Contrebass, Cello) ; Kèn gõ giao hưởng; Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy; Accordeon

10.400.000

Đại học

Guitare, Đàn điện tử; Jazz; Nhạc cụ truyền thống; Thanh nhạc; Piano, Violon.

11.700.000

Đại học tại chức

 

Các chuyên ngành

 

 

11.700.000

Thạc sĩ

 

Các chuyên ngành

 

 

17.550.000

Tiến sĩ

 

Các chuyên ngành

 

 

29.250.000

 

Học phí Văn hóa

Lớp 6,7,8,9

Lớp 10,11,12

 

1.700.000

2.200.000

 

Điều 2. Các khoản thu khác

                                                                                                 Đơn vị: đồng

TT

 

Nội dung

Mức tiền

1

 

Bảo hiểm y tế  năm 2021

                       563.220đ /năm

2

Bảo hiểm thân thể tự nguyện

                       180.000đ/năm

 

3

Nhà ở ký túc xá A

                       550.000đ/tháng

 

4

 

Tiền ôn tập, bổ sung kiến thức

      + Chuyên ngành

      + Môn tập thể

 

300.000đ/tiết

200.000đ/tiết

 

5

 

-Tiền thi lại, thi muộn, thi bổ sung

      + Chuyên ngành

      + Môn tập thể

-Tiền tốt nghiệp muộn TC, ĐH (thành lập hội đồng)

 

300.000đ/học phần

200.000đ/học phần

2.000.000đ/môn

 

6

 

Học lại:

- Các môn KTAN, KTĐC

+ Trung cấp

+ Đại học

 

- Chuyên ngành

+Trung cấp

      + Đại học

 

 

700.000đ/môn/1kỳ

900.000đ/môn/1kỳ

 

4.000.000đ/năm học

5.000.000đ/năm học

 

7

 

Ôn thi và thi muộn, thi lại, thi bổ sung hệ đào tạo Sau đại học

       + Các môn kiến thức

       + Các môn chuyên ngành

          (thành lập hội đồng)

 

 

1.400.000đ/môn

 

6.000.000đ/môn

 

Điều 3. Các khoản thu trên nộp theo hình thức chuyền khoản:

- Tên đơn vị hưởng: Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

- Số tài khoản: 12810000026529

- Tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Chương Dương

- Nội dung chuyển khoản: Nguyễn Văn A-TC1/4 -Violon- HPCQ/KTX/HPVH

Thời hạn nộp: từ ngày 5/9/2020 đến ngày 30/09/2020.

Điều 4. Phòng Hành chính, Tổng hợp, Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc Tế,  Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, các khoa, học sinh, sinh viên, học viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

LÊ ANH TUẤN

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn