Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8199617
Tin tức hoạt động Thứ hai, 01/03/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

PIANO + VIOLON - HỆ TRUNG CẤP 1/9 + 2/9 + 3/9 + 4/9 + 5/9

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Lớp tổng hợp

Thể dục THCS

Thứ 4

7h30

 

I+II

5

Nhà GDTC Tầng 3

Chu Thị Minh

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Lớp tổng hợp

Thể dục THCS

Thứ 6

8h20

 

I+II

5

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

2

TC 1/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

3

TC 1/9 + 1/7

Piano A + (Viola + Cello + C.Bass) A

Ký xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

4

TC 1/9 + 1/7

Piano B + (Viola + Cello + C.Bass) B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Huyền Trang

5

TC 2/9

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

6

TC 2/9

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

7

TC 2/9

Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9E - A2

Xuân Cung

8

TC 2/9

Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Nhật Nam

9

TC 3/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

10

TC 3/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

11

TC 3/7 + 3/9 

Violon + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

12

TC 4/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

5A - A2

Tú Anh

13

TC 4/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

5A - A2

Tú Anh

14

TC 4/9

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

15

TC 5/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

16

TC 5/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

17

TC 5/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn