Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8199690
Tin tức hoạt động Thứ hai, 01/03/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

PIANO + VIOLON - HỆ TRUNG CẤP 8/9

 

TT

Hệ Đào Tạo

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC NĂM 3

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp A

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

2

TC NĂM 3

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp B

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h30

 

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

3

TC NĂM 3

TC 3/4 + 6/7 + 8/9

SCA + Piano + Dây + Kèn Gõ (6/7)

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

4

TC NĂM 3

TC 8/9

Piano B + Tổng hợp

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Lan Anh

5

TC NĂM 3

TC 8/9

Piano A

Hình thức âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

6

TC NĂM 3

TC 8/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Hoàng Hoa

7

TC NĂM 3

TC 8/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hoa

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn