Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8137752
Tin tức hoạt động Thứ năm, 21/01/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

AGO + JAZZ + KÈN GÕ + VIOLA + CELLO + C.BASS - HỆ TRUNG CẤP 5/7

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Trần Anh Tuấn

2

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

3

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

4

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

5

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

6

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Hà Anh Tú

7

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Hà Anh Tú

8

TC 5/7

Viola + Cello + C.bass + Kèn Gõ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Thảo Nguyên

9

TC 5/7

(Acc + Guitare + Organ) A + Jazz A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

10

TC 5/7

AGO B + Jazz B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

11

TC 5/7 

Jazz + Kèn gõ + Organ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Quang Việt

12

TC 5/7 

Acc + Guitare + Organ

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Thiều Hương

13

TC 5/7 

Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h00

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

14

TC 5/7 

Kèn Gõ

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

15h30

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

15

TC 2/4 + 5/7

Lý - Sáng - Chỉ + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

7E - A2

Nguyễn Thu Phương

16

TC 5/7

Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

7E - A2

Nguyễn Thu Phương

17

TC 5/7 + 7/9

Jazz + Piano B + Dây B 

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

18

TC 2/4 + 5/7

Nhạc cụ truyền thống B + AGO + Kèn gõ

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

19

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

SCA + Dây A + Piano A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn