Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8736199
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 25/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021

ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG - HỆ TRUNG CẤP 4/6

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Trần Anh Tuấn

2

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

3

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

4

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

5

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

6

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Hà Anh Tú

7

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Hà Anh Tú

8

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

10A - A1

Tú Uyên

9

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

10

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống C

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

11

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

12

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

3A - A2

Thảo Nguyên

13

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

14

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

7E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

15

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương