Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8736073
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 25/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG - HỆ TRUNG CẤP 3/6

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Trần Anh Tuấn

2

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

3

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Hà Anh Tú

4

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Hà Anh Tú

5

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

6

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

7

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

8

TC 3/6

 Âm nhạc truyền thống C

Dân ca

Thứ 6

8h00

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

9

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống A (3/6) + Jazz

Dân ca

Thứ 6

9h30

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

10

TC 1/4 + 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống B (1/4 + 3/6) + Kèn gõ (1/4 + 4/7)

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

11

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

5A - A2

Xuân Cung

12

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Xuân Cung

13

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Tú Uyên

14

TC 3/6

Âm nhạc Truyền thống B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Thảo Nguyên

15

TC 1/4 + 3/6

Thanh Nhạc B + Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

16

TC 1/4 + 3/6

SCA + Âm nhạc truyền thống B

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương