Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8736116
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 25/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

HỆ TRUNG CẤP 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng âm nhạc 4

Thứ 3

8h00

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

2

TC 4/4 

Thanh nhạc

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I

2

7A - A2

Minh Tâm

3

TC 4/4 

Âm nhạc truyền thống + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I

2

10A - A1

Xuân Cung

4

TC 6/6 

Âm nhạc truyền thống

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I

2

1A - A2

Quỳnh Trang

5

TC 7/7 

Kèn gõ + AGO + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I

2

1A - A2

Huy Lâm

6

TC 7/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I

2

3A - A2

Quang Việt

7

TC 9/9 

Piano + Violon

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I

2

3A - A2

Hoàng Hoa

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương