Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8736283
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 25/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

THANH NHẠC + SCA + ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG + KÈN GÕ - HỆ TRUNG CẤP 3/4

Cập nhật ngày 20/9/2020

TT

Hệ Đào Tạo

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC + ĐH

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học (SCA)

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đồng Quang Vinh

2

TC NĂM 3

TC 3/4

SCA

Đối vị

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Thiều Hương

3

TC NĂM 3

TC 3/4

Thanh nhạc B

Hình thức âm nhạc

Thứ 4

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

4

TC NĂM 3

TC 3/4 + 6/7

SCA + Viola + Cello + C.bass

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

5

TC NĂM 3

TC 3/4

Thanh nhạc A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

6

TC NĂM 3

TC 3/4 + 6/7

Âm nhạc truyền thống C + Kèn gõ

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Huy Lâm

7

TC NĂM 3

TC 3/4

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

1D - A2

Ngọc Bích

8

TC NĂM 3

TC 3/4

SCA

Hòa thanh trên đàn

Thứ 3

11h30

 

I+II

3

1D - A2

Ngọc Bích

9

TC NĂM 3

TC 3/4

SCA

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

6D - A2

Trần Lưu Hoàng

10

TC NĂM 3

TC 3/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Trọng Ánh

11

TC NĂM 3

TC 3/4 

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Quỳnh Trang

12

TC NĂM 3

TC 3/4 

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

13

TC NĂM 3

TC 3/4 

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

7A - A2

Cẩm Ly

14

TC NĂM 3

TC 3/4 

Âm nhạc truyền thống + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

15

TC NĂM 3

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp A

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

16

TC NĂM 3

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp B

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h30

 

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

17

TC NĂM 3

TC 3/4 + 5/6 

Âm nhạc truyền thống + Kèn gõ (3/4)

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 3

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

18

TC NĂM 3

TC 3/4 + 6/7 

AGO + Jazz + Thanh nhạc

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

19

TC NĂM 3

TC 3/4 + 6/7 + 8/9

SCA + Piano + Dây + Kèn Gõ (6/7)

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương