Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7991078
Tin tức hoạt động Thứ ba, 27/10/2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

THANH NHẠC + SÁNG TÁC - CHỈ HUY - ÂM NHẠC HỌC - HỆ TRUNG CẤP 2/4

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC 2/4

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học (SCA)

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thúy Linh

2

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

SCA

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đồng Quang Vinh

3

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

4

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

5

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Trần Anh Tuấn

6

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

7

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

8

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Hà Anh Tú

9

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Hà Anh Tú

10

TC 2/4

Thanh nhạc B   

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Thảo Nguyên

11

TC 2/4

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Tú Uyên

12

TC 2/4

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

1D - A2

Ngọc Bích

13

TC 2/4

Thanh Nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Hoàng Hậu

14

TC 2/4

Thanh Nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Quỳnh Trang

15

TC 2/4

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

16

TC 2/4

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

3A - A2

Trọng Ánh

17

TC 2/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

18

TC 2/4

Thanh Nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

19

TC 2/4 + 5/7

Lý - Sáng - Chỉ + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

7E - A2

Nguyễn Thu Phương

20

TC 2/4 + 5/7

Nhạc cụ truyền thống B + AGO + Kèn gõ

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

21

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

SCA + Dây A + Piano A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

22

TC 2/4

Thanh nhạc

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn