Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8730130
Tin tức hoạt động Thứ năm, 23/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2

Cập nhật ngày 20/9/2020

TT

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đồng Quang Vinh

2

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Trần Anh Tuấn

3

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

4

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

5

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Chu Thị Minh

6

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

7

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 5

 

13h30

I

4

1D - A2

Bùi Huyền Nga

8

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

9

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 4

8h00

 

I

3

9C - A2

Hoàng Hoa

10

SCA

Hòa thanh trên đàn

Thứ 4

8h00

 

I+II

3

9C - A2

Hoàng Hoa

11

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

12

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

13

Âm nhạc TT + Thanh nhạc 

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 4

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

14

SCA + AGO + Jazz + Piano + Dây + Kèn gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Hoàng Hậu

15

Lớp Tổng hợp A

Mỹ học

Thứ 6

8h00

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

16

Lớp Tổng hợp B

Mỹ học

Thứ 6

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

17

Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

13h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Thị Tố Mai

18

LSC + Piano + Âm nhạc TT + Kèn gõ

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

15h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Thị Tố Mai

19

Lớp Tổng hợp A

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

20

Lớp Tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

21

Âm nhạc truyền thống

Phân tích tác phẩm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Huy Lâm

22

SCA

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

23

AGO + Jazz 

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

2A - A2

Huy Lâm

24

Thanh nhạc A

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Lan Anh

25

Piano + Dây + Kèn gõ

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Phương Hoa

26

Thanh nhạc B

Phân tích tác phẩm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

27

Âm nhạc học

Phê bình âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

4

1D - A2

Cù Lệ Duyên

28

SCA

Phối khí

Thứ 6

 

15h30

I+II

3

10C - A2

Phạm Minh Thành

29

SCA

Phức điệu

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

3A - A2

Thiều Hương

30

Piano

Phức điệu

Thứ 2

 

15h30

I+II

2

3A - A2

Thiều Hương

31

Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

13h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

32

LSC + Piano + Âm nhạc TT + Kèn gõ

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

15h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

33

Lớp tổng hợp

Tâm lý học

Thứ 7

8h00

 

I

4

Giảng đường tầng II - A1

Đỗ Thu Hiền

34

Piano + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

35

Dây + AGO + Kèn gõ + Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

36

Thanh nhạc A + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

37

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương