Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8542463
Tin tức hoạt động Thứ sáu, 30/07/2021
Thông báo về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, lớp quản lý lãnh đạo cấp phòng, khoa năm 2021

THÔNG BÁO

                   Kính gửi : Các đồng chí trưởng đơn vị

     Thực hiện theo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, lớp quản lý lãnh đạo cấp phòng, khoa của trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ phận Tổ chức phòng Hành chính – Tổng hợp Học viện Âm nhạc QGVN kính đề nghị các trưởng khoa, phòng, ban triển khai tới các cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình rà soát và đề xuất cán bộ, giảng viên tham dự các lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch trên.

    Các đơn vị lập danh sách đề xuất cán bộ, giảng viên tham dự các lớp đào tạo bồi dưỡng xong nộp lại cho đ/c Lê Thanh Trung bộ phận tổ chức phòng Hành chính – Tổng hợp để tổng hợp báo cáo BGĐ. ĐT : 0912.799797

                                                                          T/L BAN GIÁM ĐỐC

                                                                                 BỘ PHẬN TỔ CHỨC

                                                                            Phạm Quốc Chung

 

Đầu trang
Các tin khác
  Thông báo phân loại và đánh giá viên chức năm 2019 và 2020 (05/01/2021)
  Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (07/12/2020)
  Hướng dẫn cài đặt ứng dụng khai báo Y tế tự nguyện NCOVI và ứng dụng Bluezone cảnh báo lây nhiễm COVID-19 (03/12/2020)
  Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID19 (03/12/2020)
  Thông báo Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2020 (16/11/2020)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn