Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12405148
Tin tức hoạt động Thứ ba, 21/05/2024

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TẬP THỂ HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

CÁC MÔN HỌC MỚI BẮT ĐẦU TỪ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Sinh viên nghỉ tới hết ngày 07/3/2021, lịch thực học sẽ thông báo sa)

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

ĐH 1

Lớp tổng hợp

Giáo dục học

Thứ 2

 

15h30

4

Giảng đường tầng IV - A1

Lê Thị Thủy

2

ĐH 1

Piano + Jazz + Âm nhạc TT + SCA + Dây

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 4

 

13h30

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

3

ĐH 1

Thanh nhạc + Kèn gõ + AGO

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 4

 

15h30

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

4

ĐH 1

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 6

 

13h30

4

1D - A2

Bùi Huyền Nga

5

ĐH 2

Lớp Tổng hợp A

Mỹ học

Thứ 6

8h00

 

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

6

ĐH 2

Lớp Tổng hợp B

Mỹ học

Thứ 6

9h30

 

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

7

ĐH 2

Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

13h30

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

8

ĐH 2

LSC + Piano + Âm nhạc TT + Kèn gõ

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

15h30

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

9

ĐH 3

Lớp Tổng hợp

Lịch sử Văn minh thế giới

Thứ 3

8h00

 

3

9E - A2

Nguyễn Thu Cúc/ Đỗ Thùy Dương

10

ĐH 3

Lớp Tổng hợp

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

8h00

 

2

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

11

ĐH 3

Lớp Tổng hợp

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Thứ 5

9h30

 

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

12

ĐH 3

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 6

8h00

 

3

1D - A2

Đồng Quang Vinh

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn