Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12405051
Tin tức hoạt động Thứ ba, 21/05/2024
Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023

Tiếp nhận Thông báo số 3455/BVHTTDL-TCCB ngày 12/09/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Thông báo số 21-TB/CĐTBDCB ngày 31/8/2022 của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023 (xin gửi kèm theo); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ đối tượng, điều kiện dự tuyển của chương trình thông báo tới công chức, viên chức và xem xét đề cử ứng viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng nêu trên.

Văn bản và hồ sơ cử ứng viên đề nghị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/10/2022. Quá thời hạn nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận được văn bản và hồ sơ ứng viên được thống nhất cơ quan, đơn vị không có nhu cầu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ biết và thực hiện./

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

LÊ THỊ PHƯỢNG

Đầu trang
Các tin khác
  Thông báo khai giảng năm học 2022-2023 (20/09/2022)
  Khóa tập huấn giáo viên Quốc tế AMEB tại Việt Nam (10/07/2022)
  Thông báo rà soát, bổ sung văn bằng chứng chỉ đối với cán bộ, giảng viên (25/05/2022)
  Thông báo tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2022 (18/05/2022)
  Thông báo tuyển sinh đi du học Bê-la-rút năm 2022 (28/04/2022)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn