Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595236
Tin tức hoạt động Thứ hai, 24/06/2024
Quyết định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023-2024 và thông báo mức đóng học phí năm học 2023-2024 đối với học sinh, sinh viên năm cũ

QUYẾT ĐỊNH

(Về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023-2024)

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ/BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu đào tạo, tình hình sử dụng kinh phí dành cho đào tạo năm học 2023-2024, căn cứ tình hình tài chính của Học viện;

Căn cứ kết luận cuộc họp Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt các đơn vị của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức thu học phí năm học 2023-2024

                                                                                                                                    Đơn vị: đồng

Cấp học

Chuyên ngành

Mức tiền

Trung cấp

 

Dây (Viola, Contrebass, Cello) ;

Kèn gõ giao hưởng; Lý thuyết âm nhạc, Sáng tác, Chỉ huy; Accordeon.

10.600.000

Trung cấp

Guitare, Organ (Đàn phím điện tử); Jazz; Âm nhạc truyền thống; Thanh nhạc; Piano, Violon.

12.480.000

Đại học

 

Dây (Viola, Contrebass, Cello) ;

Kèn gõ giao hưởng; Âm nhạc học, Sáng tác, Chỉ huy; Accordeon

11.000.000

Đại học

Guitare, Organ (Đàn phím điện tử); Jazz; Âm nhạc truyền thống; Thanh nhạc; Piano, Violon.

12.000.000

Đại học vừa học vừa làm (tại chức), đào tạo từ xa

Các chuyên ngành

12.000.000

Thạc sĩ

Các chuyên ngành

18.000.000

Tiến sĩ

Các chuyên ngành

30.000.000

Học phí Văn hóa

Cấp THCS, THPT

         4.500.000

 

Điều 2. Các khoản thu khác

                                                                                                 Đơn vị: đồng

TT

 

Nội dung

Mức tiền

1

Bảo hiểm y tế  năm 2024

                680.400đ/năm

2

Bảo hiểm thân thể tự nguyện

                200.000đ/năm

3

Phí cấp thẻ người học

                20.000đ/thẻ

4

Nhà ở ký túc xá A cho học sinh

Nhà ở ký túc xá A cho phụ huynh

                650.000đ/tháng

 

5

 

Tiền ôn tập, bổ sung kiến thức

      + Chuyên ngành

      + Môn tập thể

 

        300.000đ/tiết

       200.000đ/tiết

 

6

 

-Tiền thi lại, thi muộn, thi bổ sung

      + Chuyên ngành

      + Môn tập thể

      + Môn Ký Xướng Âm (GA,XA)

-Tiền thi tốt nghiệp muộn chuyên ngành TC, ĐH (thành lập hội đồng)

 

 

              400.000đ/môn/kỳ

              300.000đ/môn/kỳ

                600.000đ/kỳ           

                   3.000.000đ/môn                                                            

  

 

7

 

Học lại:

- Các môn KTAN, KTĐC

 + Trung cấp

 + Đại học

- Chuyên ngành

 +Trung cấp

      + Đại học

- Học lại môn Giáo dục quốc phòng

- Học lại học kỳ 3

- Lệ phí sát hạch trình độ:( nhảy năm, xác định trình độ, cải thiện điểm….)

 

 

800.000đ/môn/1kỳ

1.000.000đ/môn/1kỳ

 

             5.000.000đ/năm học

             6.000.000đ/năm học

             1.500.000đ/năm học

             300.000đ/tiết

             2.000.000đ/học sinh

 

8

Ôn thi và thi muộn, thi lại, thi bổ sung hệ đào tạo Sau đại học

       + Các môn kiến thức

       + Các môn chuyên ngành

          (thành lập hội đồng)

 

              1.400.000đ/môn/kỳ

               6.000.000đ/môn

Điều 3. Các khoản thu trên nộp theo hình thức chuyển khoản vào một trong hai tài khoản sau:

- Tên đơn vị hưởng: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

- Số tài khoản: 150055.555.1515 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)  - Chi nhánh Hà Nội

- Số tài khoản: 1281 00000 26529 tại Ngân hàng BIDV  - Chi nhánh Tràng Tiền Hà Nội

- Nội dung chuyển khoản: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, chuyên ngành, nội dung nộp tiền ( HPCQ, HPVH, KTX...)

- Thời hạn nộp:

HSSV năm thứ nhất, nộp từ ngày 5/9/2023 đến ngày 15/09/2023

HSSV các năm còn lại, nộp từ ngày 5/9/2023 đến ngày 30/9/2023

Điều 4. Riêng khoản thu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể tự nguyện nộp theo hình thức chuyển khoản:

- Tên đơn vị hưởng: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

- Số tài khoản: 9501155888999 tại Ngân hàng MB – Chi nhánh sở giao dịch

- Nội dung chuyển khoản: Họ và tên HSSV, ngày tháng năm sinh, chuyên ngành, nộp tiền BHYT/BHTT, số điện thoại liên lạc.

Riêng các học sinh sinh viên nộp tiền đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể phải nộp các giấy tờ thông tin về Phòng công tác HSSV, cụ thể như sau:

- Đối với HSSV đã có thẻ cũ BHYT: photo thẻ BHYT, Căn cước công dân hoặc mã định danh

- Đối với HSSV chưa có thẻ BHYT: photo hộ khẩu, giấy khai sinh, Căn cước công dân hoặc mã định danh.

Hạn nộp: nộp từ ngày 5/9/2023 đến ngày 15/11/2023.

Điều 5. Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc Tế,  Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, các khoa, học sinh, sinh viên, học viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

(Đã ký)

 

 

THÔNG BÁO

(Về mức đóng học phí năm học 2023-2024 đối với học sinh, sinh viên năm cũ)

Căn cứ nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về việc học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm 2022-2023;

Căn cứ quyết định số 66/HVANQGVN ngày 16/01/2023 về việc điều chỉnh mức thu học phí chuyên ngành 2022-2023;

Căn cứ quyết định số 664/HVANQGVN ngày 17/8/2023 về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023-2024;

Học viện thông báo về mức đóng học phí năm học 2023-2024 cho các học sinh, sinh viên (trừ năm thứ nhất) theo mức học phí dưới đây:

                                                                                                                                             Đơn vị: đồng

           

            Cấp học

 

Chuyên ngành

Mức tiền học phí sau khi bù trừ chênh lệch được hoàn trả năm 2022-2023 đối với HSSV năm cũ

Trung cấp

 

Dây (Viola, Contrebass, Cello) ; Kèn gõ giao hưởng; Lý thuyết âm nhạc, Sáng tác, Chỉ huy; Accordeon.

7.200.000

Trung cấp

Guitare, Đàn điện tử; Jazz; Nhạc cụ truyền thống; Thanh nhạc; Piano, Violon.

8.200.000

Đại học

Dây (Viola, Contrebass, Cello) ; Kèn gõ giao hưởng; Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy; Accordeon

10.400.000

Đại học

Guitare, Đàn điện tử; Jazz; Nhạc cụ truyền thống; Thanh nhạc; Piano, Violon.

11.700.000

Đại học tại chức

Các chuyên ngành

11.700.000

Thạc sĩ

Các chuyên ngành

17.550.000

Tiến sĩ

Các chuyên ngành

29.250.000

 

Ghi chú: Đối với các học sinh sinh viên bảo lưu năm học 2022-2023 thì vẫn đóng học phí theo quyết định số 664/HVANQGVN ngày 17/8/2023 về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023-2024.

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

(Đã ký)

Đầu trang
Các tin khác
  Thông báo về việc cài đặt ứng dụng BHXH đối với HSSV (14/04/2023)
  Thông báo rà soát, lập danh sách các chế độ chính sách miễn giảm học phí cho HSSV (26/09/2022)
  Trại hè âm nhạc 2022 (06/06/2022)
  Thống báo về việc thay đổi số tài khoản cá nhân đối với các sinh viên đang nhận học bổng Kumho Asiana (23/05/2022)
  Thông báo môn học Giáo dục quốc phòng An ninh năm 2021-2022 cho học sinh Trung cấp và sinh viên Đại học (23/05/2022)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn