Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12733921
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 13/07/2024
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển các hệ đào tạo trình độ trung cấp
của HVÂNQGVN năm 2023 (đợt 2 bổ sung) 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

         Căn cứ quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;  

Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành về việc quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HVANQGVN ký ngày 28/03/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-HVANQGVN ký ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2023;

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ trung cấp của HVÂNQGVN năm 2023;

Căn cứ biên bản xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam họp ngày 25 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1: Công nhận trúng tuyển đối với các hệ đào tạo trình độ trung cấp năm 2023 đợt 2 bổ sung như sau (Có danh sách, bảng điểm kèm theo):

1. Hệ trung cấp 9 năm: 

- Piano: 04 thí sinh;

- Violin: 03 thí sinh;

* Tổng số trúng tuyển: 07 thí sinh.

2. Hệ trung cấp 4 năm: 

- Thanh nhạc: 06 thí sinh;

* Tổng số thí sinh trúng tuyển: 06 thí sinh

Điều 2: Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, phòng Công tác HSSV, phòng Hành chính, tổng hợp; các khoa và các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.   

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

QUY ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP NĂM 2023 (ĐỢT 2 BỔ SUNG)

( Kèm theo số Quyết định số   701    /QĐ-HVANQGVN ký ngày   31 /08/2023 của Giám đốc HVANQGVN)

Hội đồng tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định về điểm trúng tuyển hệ trung cấp (09 năm, 04 năm) năm 2023 đợt 2 bổ sung như sau:

I. Phương thức tính điểm

1. Tổng điểm = Điểm Chuyên ngành hệ số 2 + Điểm Năng khiếu hoặc Ký-Xướng âm + điểm cộng (điểm khu vực, ưu tiên theo quy định).

2. Tiêu chí tính điểm:

- Căn cứ điểm Chuyên ngành, điểm tổng;

- Tính điểm từ cao xuống thấp căn cứ theo chỉ tiêu từng chuyên ngành;

- Điểm môn thi Chuyên ngành đạt từ 8.00 trở lên (thang điểm 10);

- Điểm môn thi Năng khiếu hoặc Ký-Xướng âm đạt 4.00 trở lên (thang điểm 10);

II. Quy định điểm trúng tuyển

STT

NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

HỆ ĐÀO TẠO

SỐ TRÚNG TUYỂN

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂMTỔNG

1

Piano

 

9 năm

04

8.30

22.52

2

Violin

 

9 năm

03

8.00

21.00

3

Thanh nhạc

 

4 năm

06

8.17

22.47

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn