Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12540479
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 15/06/2024

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TÀI NĂNG ĐẠI HỌC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 722 /QĐ-HVANQGVN-TN ký ngày 06/09/2023  của Giám đốc HVANQGVN)

STT

SBD

HỌ VÀ 

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

CẤP HỌC

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM TIẾNG ANH

KẾT QUẢ

1

ĐH-01

TRẦN PHƯƠNG 

THẢO

Nữ

10/01/2004

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

ĐH1

9.30

8.00

Trúng tuyển

2

ĐH-02

HẠ MẠNH 

ĐỨC

Nam

09/01/2004

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

ĐH1

9.50

8.10

Trúng tuyển

3

ĐH-03

TRẦN HỒNG 

PHÚC

Nữ

17/06/2004

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn 36 dây

ĐH1

9.40

7.90

Trúng tuyển

4

ĐH-04

ĐẶNG THU 

TRANG

Nữ

09/02/2005

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Bầu

ĐH1

9.50

7.40

Trúng tuyển

5

ĐH-05

NGÔ DIỆU

LINH

Nữ

11/11/2003

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Bầu

ĐH3

9.60

7.25

Trúng tuyển

6

ĐH-06

NGUYỄN NGỌC BẢO 

CHÂU

Nữ

20/01/2004

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Nhị

ĐH2

9.40

9.00

Trúng tuyển

7

ĐH-07

TRẦN HỒNG 

HẠNH

Nữ

19/05/2005

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Tranh

ĐH1

9.40

9.50

Trúng tuyển

8

ĐH-09

BẠCH HOÀNG DIỆU 

MY

Nữ

29/01/2004

Bắc Ninh

Nùng

THPT

ANTT

Đàn Tranh

ĐH2

9.60

8.00

Trúng tuyển

9

ĐH-10

NGÔ CHÂU 

ANH

Nữ

16/01/2005

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Sáo Trúc

ĐH1

9.60

6.64

Trúng tuyển

10

ĐH-11

NGUYỄN NGỌC BẢO 

TRÂN

Nữ

20/01/2004

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Sáo trúc

ĐH2

9.31

9.25

Trúng tuyển

11

ĐH-12

BÙI QUÝ 

AN

Nam

18/03/2003

Hải Phòng

Kinh

THPT

Jazz

Piano Jazz

ĐH1

9.00

7.60

Trúng tuyển

12

ĐH-15

VĂN THÀNH 

LONG

Nam

19/11/2004

Nghệ An

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Clarinet

ĐH1

9.40

7.10

Trúng tuyển

13

ĐH-16

NGÔ HÀ 

PHƯƠNG

Nữ

31/12/2004

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

ĐH2

9.20

9.00

Trúng tuyển

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn