Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595540
Tin tức hoạt động Thứ hai, 24/06/2024

BÁO CÁO

Về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023

Căn cứ Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT

- Nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo tốt cho công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng đồng thời góp phần thực hiện quy chế;

- Dân chủ trong cơ sở giáo dục;

- Kết quả khảo sát là căn cứ để các đơn vị đào tạo chủ động đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng đào tạo để nâng cao khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo hợp lý hàng năm;

- Thông tin của sinh viên tốt nghiệp là cơ sở dữ liệu lưu trữ hồ sơ về tình hình việc làm sinh viên, phục vụ cho công tác liên lạc cựu sinh viên;

- Tạo kênh thông tin gắn kết giữa nhà trường và các đơn vị tuyển dụng lao động.

II. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỜI GIAN TỔ CHỨC, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN, LÝ DO LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC KHẢO SÁT

1. Đối tượng khảo sát: sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp năm 2023.

2. Thời gian tổ chức: từ ngày 01/02/2024 đến 30/03/2024.

3. Phương thức và lý do lựa chọn thực hiện:

- Khảo sát trực tiếp và gọi điện thoại.

- Lý do thực hiện bằng phương thức trên: Do số lượng sinh viên tốt nghiệp không nhiều nên phương thức khảo sát trực tiếp khi sinh viên đến lấy bằng tốt nghiệp nhanh và thuận tiện.

- Những sinh viên tốt nghiệp không khảo sát được trực tiếp đã được gọi điện thoại để khảo sát.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã khảo sát 63 sinh viên đại học chính quy, tốt nghiệp năm 2023 thuộc 7 ngành đào tạo, kết quả thu về:

- Tỉ lệ phản hồi: 100% sinh viên được khảo sát có phản hồi.

 - Tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 97% trên tổng số sinh viên tốt nghiệp.

 - Tỉ lệ sinh viên chưa có việc làm chiếm 3% trên tổng số sinh viên tốt nghiệp.

 - Tình hình việc làm của sinh viên (sv) trên tổng số sinh viên tốt nghiệp: Đúng ngành đào tạo 38/63sv, việc làm liên quan đến ngành đào tạo 11/63 sv, việc làm không liên quan đến ngành đào tạo 6/63sv, tiếp tục học lên thạc sĩ 6/63 sv và chưa có việc làm 2/63 sv. 

 - Khu vực làm việc: Nhà nước 5/63 sv, tư nhân 18/63sv, tự tạo việc làm 29/63 sv, có yếu tố nước ngoài 3/63 sv.

KT. GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐÃ KÝ

Đỗ Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM  2023

Khóa trúng tuyển 2017:3, 2018:8, 2019: 44, 2020: 1. Tổng 63 sinh viên

Khóa tốt nghiệp 2023: 63 sinh viên.

 

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Số SVTN

Số SV phản hồi

Tình hình việc làm

Tỷ lệ SV có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi

Tỷ lệ SV có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp

Khu vực làm việc

Có việc làm

Tiếp tục học

Chưa có việc làm

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Đúng ngành đào tạo

Liên quan đến ngành đào tạo

Không liên quan đến ngành đào tạo

Nhà nước

Tư nhân

Tự tạo việc làm

Có yếu tố nước ngoài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

7210201

Âm nhạc học

3

3

3

3

1

2

0

0

0

100%

100%

1

2

0

0

2

7210203

Sáng tác

4

1

4

1

4

0

0

0

0

100%

100%

0

1

3

0

3

7210205

Thanh nhạc

16

9

16

9

10

2

3

1

0

100%

94%

1

4

9

1

4

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

16

3

16

3

10

4

1

1

0

100%

94%

0

3

10

2

5

7210208

Piano

10

6

10

6

6

1

0

3

0

100%

70%

0

2

5

0

6

7210209

Jazz

1

1

1

1

1

0

0

0

0

100%

100%

1

0

0

0

7

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

13

10

13

10

6

2

2

1

2

100%

77%

2

6

2

0

Tổng

 

 

63

33

63

33

38

11

6

6

2

100%

 

5

18

29

3

 

Mẫu Phiếu khảo sát việc làm sinh viên 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn