Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12733845
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 13/07/2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024


 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành về việc quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HVANQGVN ký ngày 28/03/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HVANQGVN ký ngày 28/03/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam về nội dung chi tiết Thông báo tuyển sinh năm 2024. 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2024 đối với hệ Trung cấp và hệ Đại học chính quy như sau:     

 

I. TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 150 chỉ tiêu 

1. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

Âm nhạc học (Mã ngành 7210201);

Sáng tác âm nhạc (Mã ngành 7210203);

Chỉ huy âm nhạc (Mã ngành 7210204): Chỉ huy dàn nhạc, Chỉ huy hợp xướng

Thanh nhạc (Mã ngành 7210205)

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Mã ngành 7210207): Violin, Viola, Cello, Double Bass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, Electric Keyboard (đàn phím điện tử), Accordion, Guitar;

Piano (Mã ngành 7210208)

Nhạc Jazz (Mã ngành 7210209): Piano Jazz, Gõ Jazz, Guitar Jazz, Bass Jazz, Saxophone Jazz; 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Mã ngành 7210210): Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục (36 dây).

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

2.1. Đối tượng dự tuyển bao gồm:

a. Trình độ văn hóa

-  Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có Bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

b. Trình độ chuyên môn

Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng âm nhạc hoặc có trình độ tương đương.

* Thí sinh là học sinh đang theo học hệ trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp THPT nhưng chưa tốt nghiệp trung cấp âm nhạc nếu có nguyện vọng dự thi lên hệ đại học phải có đơn và xác nhận đồng ý của giảng viên chuyên ngành, Trưởng khoa và nộp đơn lên Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT.

2.2. Điều kiện dự tuyển

a. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

b. Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định;

c. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng trong học tập thì tùy theo khả năng, nhu câu Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với với điều kiện sức khỏe của thí sinh.

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Bao gồm hai phương thức tuyển sinh: Xét tuyển và kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

3.1. Phương thức xét tuyển 

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: không quá 15% trên tổng chỉ tiêu.

3.1.1. Xét tuyển thẳng căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT

Đối tượng là những thí sinh đã đoạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Học viện sẽ xét công nhận các cuộc thi dựa trên tiêu chí và quy mô của cuộc thi mà thí sinh đã đoạt giải thưởng. Thời gian của giải thưởng không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển. Thủ tục xét tuyển theo Quy chế của Bộ GDĐT.

3.1.2. Xét tuyển thẳng căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của HVÂNQGVN

- Thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp tại HVÂNQGVN và đã tốt nghiệp THPT. 

- Xếp loại tốt nghiệp loại Giỏi trở lên;

- Điểm tốt nghiệp chuyên ngành từ 9.0 điểm trở lên, riêng chuyên ngành Piano từ 9.5 điểm trở lên;

- Điểm trung bình chung (TBC) các môn thuộc khối Kiến thức âm nhạc bao gồm: Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hòa thanh, Trích giảng âm nhạc, Hình thức âm nhạc, Ký- Xướng âm, Piano phổ thông (SCÂ) từ 7.0 điểm trở lên. 

- Môn ngữ văn từ 5.0 điểm trở lên. 

- Trong quá trình học hệ trung cấp không bị thi lại hoặc tạm dừng tiến độ học (lưu ban).

* Lưu ý: Xét tuyển thẳng với đối tượng thi đại học theo đúng chuyên ngành đã tốt nghiệp. Các trường hợp có nguyện vọng đạt thủ khoa đầu vào thì không chọn phương thức xét tuyển thẳng mà phải tham gia thi kết hợp xét tuyển theo đúng quy định. 

 3.2. Phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển

 3.2.1. Xét tuyển môn Ngữ văn

Xét tuyển môn Ngữ văn dựa trên một trong các kết quả sau:

- Điểm trung bình chung môn Ngữ văn trong học bạ của 3 năm học THPT.

- Điểm trung bình chung môn Ngữ văn của 3 năm học THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Điểm thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

* Lưu ý: Điểm môn Ngữ văn là điểm điều kiện xét tuyển, không tính vào tổng điểm tuyển sinh nhưng phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

3.2.2. Các môn thi tuyển 

- Môn kiến thức cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp; Piano phổ thông (đối với các chuyên ngành Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Âm nhạc học)

- Môn kiến thức cơ sở: Chuyên ngành 

4. NỘI DUNG THI: Xem tại đây  

 


 

II. TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP (4 NĂM, 6 NĂM, 7 NĂM, 9 NĂM): 330 chỉ tiêu 

1. TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM

1.1. Các ngành, chuyên ngành tuyển sinh

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Mã ngành 5210216): Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục (36 dây), Gõ dân tộc;

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Mã ngành 5210217): Viola, Cello, Double Bass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trombone, Trumpet, Tuba, Gõ giao hưởng, Accordion, Guitar;

Piano (Mã ngành 5210221)

Nhạc Jazz (Mã ngành 5210222): Piano Jazz, Saxophone Jazz, Guitar Jazz, Bass Jazz (Guitar Bass, Double Bass), Gõ Jazz;

Violin (Mã ngành 5210223);

Organ (Đàn phím điện tử) (Mã 5210224)

Thanh nhạc (Mã ngành 5210225);

Lý thuyết âm nhạc (Mã ngành 5210226);

Sáng tác âm nhạc (Mã ngành 5210227)

Chỉ huy hợp xướng (Mã ngành 5210228).

1.2. Điều kiện dự tuyển

Yêu cầu chung: 

- Đủ trình độ chuyên ngành (xem nội dung thi);

- Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.       

Lưu ý: Riêng đối với ngành Thanh nhạc: Nữ từ 15 tuổi, nam từ 16 tuổi trở lên.

1.3. Nội dung thi: Xem tại đây 

 


 

2. TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM

2.1. Ngành, chuyên ngành tuyển sinh

Ngành: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Mã ngành 5210216). Bao gồm các chuyên ngành: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục (36 dây), Gõ dân tộc.

 2.2. Điều kiện dự tuyển

- Đủ trình độ chuyên ngành;

- Học sinh học xong lớp 6/12.

2.3. Nội dung thi

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn bài với chương trình quy định như sau:

- 01 bài dân ca;

- 01 bài tiểu phẩm hoặc 01 ca khúc chuyển soạn.

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng 

 


 

3. TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM

3.1. Ngành, chuyên ngành tuyển sinh

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Mã ngành 5210217). Bao gồm các chuyên ngành: Viola, Cello, Double Bass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, Accordion, Guitar;

- Ngành Organ (Đàn phím điện tử) (Mã ngành 5210224);

- Ngành nhạc Jazz (Mã ngành 5210222). Bao gồm các chuyên ngành: Piano Jazz, Saxophone Jazz, Guitar Jazz, Bass Jazz (Guitar Bass, Double Bass), Gõ Jazz.

3.2. Điều kiện dự tuyển

- Đủ trình độ chuyên ngành;

- Học sinh học xong lớp 5/12.

3.3. Nội dung thi: Xem tại đây 

 


 

4. TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 9 NĂM 

4.1. Các ngành tuyển sinh

- Piano (Mã ngành 5210221)

- Violin (Mã ngành 5210223) 

4.2. Điều kiện dự tuyển

- Đủ trình độ chuyên ngành;

- Học sinh học hết lớp 3/12 đến hết lớp 5/12 (đối với Piano) và học sinh học hết lớp 3/12 đến hết lớp 6/12 (đối với Violin).

4.3. Nội dung thi:  

4.3.1. Ngành Piano

a. Chuyên ngành: 

Chương trình thi được quy định như sau:

- 01 bài etude;

- 01 bài phức điệu;

- 01 sonatine (chương I hoặc chương II&III) hoặc biến tấu. 

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng 

4.3.2. Ngành Violin 

a. Chuyên ngành:

Chương trình thi được quy định như sau:

- 01 gam; 

- 01 bài etude;

- 01 sonatine hoặc chương I concerto.

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng

 


 

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, LỆ PHÍ THI

1. Hồ sơ gồm:

a. Hệ đại học:

-  Phiếu đăng ký dự thi đại học năm 2024 theo mẫu của HVÂNQGVN: Khai trực tuyến tại đây 

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (đối với các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển);

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2024. Thí sinh sẽ phải nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT năm 2024 khi nhập học;

- Hồ sơ tốt nghiệp của nước ngoài đạt trình độ tương đương THPT của Việt Nam (được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ trung học phổ thông tại Việt Nam).

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng âm nhạc (nếu có);

- Bản sao công chứng xác nhận điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc Học bạ 3 năm học THPThoặc Sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo lớp học của 3 năm học THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Hồ sơ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân;

- 02 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 (ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh, ảnh chụp trong vòng 06 tháng).

* Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng ngoài hồ sơ như trên cần phải nộp: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng cùng minh chứng giải thưởng nếu có (Tải mẫu tại đây).

b. Hệ trung cấp:

- Phiếu đăng ký dự thi trung cấp năm 2024 theo mẫu của HVÂNQGVN: Khai trực tuyến tại đây

- Bản sao công chứng hồ sơ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh hoặc Căn cước công dân (nếu có);

- 02 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 (ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh, ảnh chụp trong vòng 06 tháng).

- Bản sao công chứng Bằng Tốt nghiệp THCS đối với các thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2024. Thí sinh sẽ phải nộp bản sao công chứng Bằng Tốt nghiệp THCS năm 2024 khi nhập học (đối với thí sinh thi hệ trung cấp 4 năm).

2. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ, nhận phiếu thi

a. Thời gian tư vấn và nhận hồ sơ:

- Thời gian tư vấn tuyển sinh: từ ngày 15/04/2024 đến ngày 10/05/2024.

- Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh hệ đại học và trung cấp: từ ngày 13/05/2024 đến 21/06/2024; chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (hạn cuối trên tem thư là: 16/06/2024).

* Lưu ý: Không nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh qua các Sở GDĐT.

b. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh khai hồ sơ trên hệ thống tuyển sinh online theo đường link:

Sau đó, nộp hồ sơ gốc theo một trong hai hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Văn phòng tuyển sinh HVÂNQGVN, tầng 3 nhà A3, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh HVÂNQGVN, tầng 3 nhà A3, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

c. Thời gian nhận phiếu dự thi:        

+ Hệ trung cấp: ngày 10 tháng 07 năm 2024 

Sáng phát phiếu hệ trung cấp 4 năm; chiều phát phiếu hệ trung cấp 6,7,9

+ Hệ đại học: Sáng ngày 11 tháng 07 năm 2024

d. Thời gian đệm đàn đối với thí sinh thi chuyên ngành Thanh nhạc đã đăng ký:

- Hệ trung cấp: Sáng từ 9h00, chiều từ 13h30 ngày 10 tháng 07 năm 2024

- Hệ đại học: Sáng từ 9h00, chiều từ 13h30 ngày 11 tháng 07 năm 2024

Lưu ý: HĐTS niêm yết Danh sách và phòng đệm tại bảng tin nhà A1 trước ngày phát phiếu dự thi.

đ. Địa điểm nhận phiếu dự thi: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng âm nhạc, nhà A1, HVÂNQGVN, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

* Lưu ý: Thí sinh mang theo Phiếu số 2 để nhận phiếu dự thi.

3. Lệ phí thi 

- Lệ phí đăng ký, thi tuyển hệ trung cấp: 700.000 đ

- Lệ phí đăng ký, thi tuyển hệ đại học: 800.000 đ

- Lệ phí xét tuyển thẳng đại học: 700.000 đ

Nộp lệ phí thi bằng hình thức: chuyển khoản theo số tài khoản 1280026529 (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tràng Tiền. 

Nội dung: LPTS, họ và tên, chuyên ngành dự thi, hệ dự thi.

* Không sử dụng hình thức nộp lệ phí thi chuyển tiền qua bưu điện.

 


 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH, MỘT SỐ LƯU Ý

1. Thời gian thi (Dự kiến)

- Trung cấp: Ngày 13, 14 tháng 07 năm 2024

- Đại học: Ngày 15, 16 tháng 07 năm 2024

* Thí sinh cần theo dõi lịch thi chi tiết sẽ được thông báo khi nhận phiếu dự thi. 

2. Địa điểm thi 

- Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

- Địa chỉ: 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

3. Một số lưu ý

- Thí sinh có thể xem chi tiết Thông báo tuyển sinh năm 2024 tại HVÂNQGVN hoặc tại trang thông tin điện tử Học viện tại  https://vnam.edu.vn

- Thí sinh thi các chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ nếu có người đệm riêng hoặc chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng có người hát (trình độ đại học tối đa 08 hợp xướng viên và 02 người đệm đàn; trình độ trung cấp tối đa 06 hợp xướng viên) phải đăng ký với Ban Thư ký HĐTS vào buổi nhận phiếu dự thi. Riêng chuyên ngành Thanh nhạc thí sinh đăng ký đệm ngay khi nộp hồ sơ với Ban tư vấn và thu hồ sơ.

- Thí sinh được tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh HVÂNQGVN hoặc qua điện thoại: 024 38517093, 024 35141617, 0936176358.

- Kết quả tuyển sinh sẽ thông báo công khai tại HVÂNQGVN, trên trang Thông tin điện tử của Học viện. Thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi giấy báo kết quả thi theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM  

 

 

      

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn