Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734230
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 13/07/2024

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài năm 2024

         Thực hiện công văn số 1467/BVHTTDL- ĐT ngày 09/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển sinh đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài năm 2024 theo Quyết định số 1437/QĐ – TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1437).

        Phòng Hành chính, tổng hợp xin gửi công văn đến các Trưởng đơn vị (công văn số 1467/BVHTTDL- ĐT ngày 09/4/2024) để nghiên cứu, lựa chọn ứng viên phù hợp với ngành đào tạo và nhu cầu thực tế của đơn vị. Đề nghị các Khoa lựa chọn và đăng ký ứng viên dự tuyển cho bộ phận Tổ chức theo 02 đợt:

Đợt 1: trước ngày 10/6/2024 để báo cáo Ban giám đốc và làm các quy trình xét duyệt.

Đợt 2: trước ngày 25/7/2024 để báo cáo Ban giám đốc và làm các quy trình xét duyệt.

          Mọi thông tin liên hệ: Đ/c Đặng Anh Tuấn, Chuyên viên Phòng Hành chính, tổng hợp, Bộ phận Tổ chức cán bộ. ĐT: 0915163588.

GIÁM ĐỐC 
(Đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn