Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734087
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 13/07/2024

THÔNG BÁO

V/v đăng ký dự tuyển Học bổng đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Chính phủ Trung Quốc

         Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3395/BKHĐT- KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký dự tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Chính phủ Trung Quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kèm Công văn trên và tài liệu kèm theo tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được biết và thông báo đến các viên chức của đơn vị mình.

            Phòng Hành chính, tổng hợp xin gửi Thông báo đến các Trưởng đơn vị, các viên chức (công văn số 1963/BVHTTDL- TCCB ngày 10/5/2024 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch và Công văn số 3395/BKHĐT- KTĐN của Bộ Kế  hoạch và Đầu tư) để các đơn vị triển khai, thông báo tới các viên chức có nhu cầu tham gia được biết.

- Thời gian nộp hồ sơ của viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/5/2024.

  • Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển:
  • Dưới 45 tuổi
  • Trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu của trường tuyển sinh
  • Chuyên môn phù hợp với nội dung khóa đào tạo đăng ký
  • Ứng viên phải đăng ký dự tuyển qua mạng theo hướng dẫn tại website: http//www.china-aibo.cn/en/info/1005/1422.htm

 Phòng Hành chính, tổng hợp, Bộ phận Tổ chức cán bộ xin được thông báo tới các đơn vị được biết và triển khai thông báo đến các viên chức sớm để kịp làm hồ sơ theo thời gian quy định.

Trân trọng!                                                   

                                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

ĐỖ QUỐC HƯNG

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn