Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12733828
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 13/07/2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2024-2025


 

Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVANQGVN;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 4748/QĐ-BVHTTDL ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Dự án Đào tạo tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-BHVTTDL ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Giao chỉ tiêu đào tạo tài năng năm học 2024 - 2025 cho các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật theo Đề án 1341;

Căn cứ khả năng và yêu cầu đào tạo của HVANQGVN năm học 2024 - 2025.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo tài năng hệ Trung cấp, Đại học năm học 2024 - 2025 như sau:

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

- Trình độ Trung cấp: 30 chỉ tiêu                      

- Trình độ Đại học: 20 chỉ tiêu

2. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

* Trung cấp:

- Ngành Piano;

- Ngành Violin;

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Viola, Cello, Contrabass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Horn, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, Accordion, Guitar; 

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục, Gõ dân tộc.

* Đại học: 

- Ngành Piano;

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Violin, Viola, Cello, Contrabass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Horn, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, Accordion, Guitar; 

- Ngành Thanh nhạc;

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục;

- Ngành Nhạc Jazz: Piano Jazz, Guitar Jazz, Bass Jass, Saxophone Jazz, Gõ Jazz.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

3.1. Đối tượng

- Học sinh hoàn thành kết quả học tập Trung cấp 5/9 đối với các ngành Piano, Violon.

- Học sinh hoàn thành kết quả học tập Trung cấp 3/7 đối với ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây.

- Học sinh hoàn thành kết quả học tập Trung cấp 2/6 đối với ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

- Có thể xét một số trường hợp đặc biệt cho học sinh Trung cấp có trình độ trước các đối tượng xét tuyển đã nêu trên với điều kiện đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist (nộp tờ chương trình để minh chứng).

- Sinh viên Đại học năm thứ nhất, Đại học năm thứ hai (có thể xét một số trường hợp đặc biệt năm thứ ba đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist).

3.2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển

3.2.1. Điều kiện xét tuyển:

+ Những học sinh học Trung cấp và các sinh viên Đại học có năng khiếu vượt trội và có kết quả học tập chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên.

3.2.2. Tiêu chí xét tuyển:

* Bậc Trung cấp:

+ Xét kết quả học tập của học sinh trong 2 học kỳ trước thời điểm xét tuyển;

+ Điểm chuyên ngành: đạt loại giỏi trở lên;

+ Điểm xướng âm, ghi âm: đạt loại khá trở lên;

+ Điểm rèn luyện: xếp loại khá trở lên;

+ Ưu tiên những học sinh đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist (nộp tờ chương trình để minh chứng).

* Bậc Đại học:

- Sinh viên năm thứ nhất đã tốt nghiệp trung cấp âm nhạc, có kết quả thi đại học đạt loại giỏi trở lên (hoặc được xét tuyển thẳng). 

- Sinh viên năm thứ hai đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học năm thứ nhất đạt các điểm ở học kỳ trước liền kề như sau: 

+ Điểm chuyên ngành đạt từ loại giỏi trở lên;

+ Điểm trung bình các môn cơ sở ngành (không kể chuyên ngành) đạt từ loại khá trở lên; 

+ Điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. 

+ Ưu tiên học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc hoặc đoạt giải tại các cuộc thi âm nhạc trong và ngoài nước (kết quả giải thưởng được bảo lưu trong thời gian tối đa 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ) hoặc đã là học sinh tài năng thuộc Dự án đào tạo tài năng âm nhạc ở trình độ trung cấp thì được tiếp tục xét ưu tiên để đào tạo ở trình độ đại học.

4. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

- Thi tuyển: biểu diễn trực tiếp, thuộc lòng chương trình dự thi.

5. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN THI VÀ CHƯƠNG TRÌNH THI

5.1. Chuyên ngành 

* Bậc Trung cấp: 

Ngành Piano: 

- Thời gian thi: Từ 20 phút trở lên

- Chương trình thi:

 • 01 etude;
 • 01 tác phẩm phức điệu;
 • 01 tác phẩm hình thức tự do;
 • 01 sonate hoặc 01 concerto: chương 1 hoặc chương 2 & 3 hoặc 01 biến tấu.

Ngành Violin:

- Thời gian thi: Từ 20 phút trở lên

- Chương trình thi:

 • 01 gam ba quãng 8, gam rải, gam quãng 3,6,8 (luyến được 4 nốt);
 • 01 etude hoặc caprice;
 • 01 chương phức điệu solo của J.S. Bach;
 • 02 chương sonate hoặc 01 chương concerto có cadenza.

Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: 

- Thời gian thi: Từ 15 phút trở lên

- Chương trình thi:

 • 01 etude hoặc 01 bài phức điệu 2 đến 3 bè;
 • 01 tác phẩm hình thức tự do;
 • 01 chương sonate hoặc 01 chương concerto.

Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống:

- Thời gian thi: Từ 15 phút trở lên

- Chương trình thi:

 • 01 bài luyện tập ngón;
 • 01 bài dân ca và 02 tác phẩm; 
 • hoặc 02 bài dân ca (thuộc 2 vùng miền khác nhau) và 01 tác phẩm (hoặc ca khúc chuyển soạn).

* Bậc Đại học: 

Ngành Piano: 

- Thời gian thi: từ 25 phút trở lên 

- Chương trình thi: 

 • 01 etude tốc độ nhanh;
 • 01 tác phẩm phức điệu;      
 • 01 tác phẩm hình thức tự do hoặc tác phẩm thế kỷ XX;
 • 01 sonate đầy đủ hoặc 01 concerto: chương 1 hoặc chương 2 & 3 hoặc 01 biến tấu trên 10 phút.

Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây:

- Thời gian: Từ 20 phút trở lên

- Chương trình thi:

 • 01 etude tốc độ nhanh;
 • 01 tác phẩm hình thức tự do hoặc tác phẩm thế kỷ XX;
 • Sonate: chương 1 hoặc chương 2 & 3;
 • Concerto: chương 1 hoặc chương 2 & 3.

Ngành Thanh nhạc:

- Thời gian: Từ 20 phút trở lên

- Chương trình thi: 

 • 01 aria cổ điển;
 • 02 aria thế kỷ XIX hoặc XX;
 • 01 romance;
 • 01 tác phẩm Việt Nam.

Ngành Nhạc Jazz: 

- Thời gian: từ 30 phút trở lên

- Chương trình thi: 

 • 01 tác phẩm Cổ điển (đối với chuyên ngành Gõ là 01 etude) hoặc 01 tác phẩm Jazz nguyên bản;
 • 01 tác phẩm Jazz transcription;
 • 03 tác phẩm Jazz standards ngẫu hứng khác nhau về phong cách trong đó có ít nhất từ 2 tác phẩm Swing trở lên; 
 • 01 tác phẩm thị tấu do Hội đồng chỉ định (đối với chuyên ngành Gõ là 01 tác phẩm ngẫu hứng tự do).

Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống:

- Thời gian: từ 20 phút trở lên

- Chương trình thi: 

 • 03 bản nhạc phong cách (Chèo, Ca Huế, Tài tử - Cải lương); 
 • 02 tác phẩm (hoặc 01 tác phẩm Việt Nam và 01 tác phẩm nước ngoài);
 • 01 đoạn nhạc thị tấu do hội đồng chấm thi lựa chọn.

5.2. Ngoại ngữ

* Bậc Trung cấp: Dự buổi kiểm tra trình độ tiếng Anh do Học viện tổ chức.

* Bậc Đại học: Xét kết quả học tập môn ngoại ngữ (tiếng Anh) đạt điểm trung bình trở lên, hoặc có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 theo Khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương.

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH

6.1. Thời gian thi dự kiến 

- Trung cấp: từ 19/08/2024 đến 20/08/2024

- Đại học: từ 21/08/2024 đến 22/08/2024

* Thí sinh cần theo dõi lịch thi chi tiết sẽ được thông báo khi nhận phiếu thi.

6.2. Địa điểm thi 

- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

7. HỒ SƠ, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

7.1. Hồ sơ gồm

- Thí sinh đăng ký dự thi Hệ đào tạo tài năng năm 2024-2025 đăng ký danh sách với Trưởng khoa ngành học. Trưởng khoa lập danh sách, gửi lên Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. - Tải mẫu phiếu tại đây

- Hồ sơ nêu rõ tên tuổi, ngày sinh, chuyên ngành, cấp học, email, số điện thoại liên lạc, giảng viên hướng dẫn; 

- Tờ Chương trình thi Tài năng trình độ Trung cấp, Đại học - Tải mẫu chương trình tại đây

- Bằng khen, giấy xác nhận giải thưởng âm nhạc hoặc các minh chứng khác (nếu có);

- 02 ảnh chân dung cỡ 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng gần đây).

7.2. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ, nhận phiếu thi

- Nhận hồ sơ từ ngày: 01/08/2024 đến 11/08/2024 (Lưu ý: Không nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh qua các Sở GD&ĐT).

- Thời gian thí sinh nhận phiếu thi: 16/08/2024.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Tầng 3 nhà Hiệu bộ (A3), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: Ms. Huệ 093.617.6358, Ms. Quỳnh: 091.206.5168

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn