Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12392697
Tin tức hoạt động Chủ nhật, 19/05/2024
Danh mục luận văn tốt nghiệp Đại học

TT


Họ

Tên

Tên đề tài

Năm

01

Trịnh

Tuyết Mai

Tìm hiểu ngôn ngữ hòa âm trong thể loại Prelude

 

02

Nguyễn

Thanh Trà

Suy nghĩ về cấu trúc các tác phẩm piano qua 3 tuyển tập của nhà xuất bản Âm nhạc

 

03

Nguyễn

Mỹ Hạnh

Bước đầu tìm hiểu việc vận dụng một số thủ pháp âm nhạc…

 

04

Phạm

Tú Hương

Một số đặc điểm về nhạc phức điệu.

1972

05

Lê Vinh

Tìm hiểu ca khúc Huy Du

1976

06

Lê Thị

Kim Quy

Tìm hiểu một số bài hát ca ngợi Bác Hồ.

1977

07

Nhật Thăng

Năm bản hòa tấu nhạc cổ...

1978

08

Phạm

Đức Lộc

Bước đầu tìm hiểu đàn cống Mương vùng Hòa Bình.

1978

09

Phạm

Đình Huyên

Sơ bộ tìm hiểu ca khúc viết cho thiếu nhi và nhi đồng.

1978

10

Tạ

Hùng

Một số vấn đề về ba yếu tố: tiết tấu, giai điệu và hòa âm trong âm nhạc Việt Nam.

1978

11

Nguyễn

Mạnh Hùng

Tìm hiểu cấu trúc và sự phát triển...

1978

12

Tạ

Hùng

Một số vấn đề về 3 yếu tố: tiết tấu, giai điệu, hòa âm trong âm nhạc Việt Nam

1978

13

Đặng

Mai Hồng

Bước đầu tìm hiểu dân ca Nghệ Tĩnh

1978

14

Phạm

Huy Thanh

Một số tìm tòi đáng chú ý về cấu trúc trong…

1980

15

Nguyễn

Đức Thanh

Một vài nhận xét về điệu thức trong hát chèo Vĩnh Phú.

1983

16

Đàm

Thế Vấn

Tìm hiểu về một số phong cách hát then trong dân ca Tày.

1983

17

Nguyễn Thị

Hồng Ân

Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển cây đàn bầu.

1983

18

Ngô

Duy Cường

Tìm hiểu nghệ thuật phổ thơ 6/8 trong dân ca quan họ.

1983

19

Nguyễn

Văn Cúc

Một số suy nghĩ về âm nhạc dân gian…

1983

20

Trần

Văn Khê

Luận án về âm nhạc cổ truyền Việt Nam.

1983

21

Đỗ

Xuân Tùng

Một vài nhận xét về các tác phẩm viết cho violon độc tấu của nhạc Việt Nam

1983

22

Dương

Minh Sơn

Tìm hiểu âm điệu đặc trưng trong âm nhạc dân gian Tây Bắc

1984

23

Nguyễn

Trọng Ánh

Tìm hiểu bước đầu giai điệu âm nhạc Quan họ.

1984

24

Bùi

Huyền Nga

Một vài nét đặc trưng trong dân ca Nam Bộ.

1984

26

Đinh

Công Thuận

Tìm hiểu tính thể loại âm nhạc  trong hai tập tác phẩm Piano.

1984

27

Toàn

Bước đầu tìm hiểu về một số vấn đề trong quan họ.

1984

28

Nguyễn

Tố Mai

Vài nét về sự phát triển thể loại hành khúc cách mạng Việt Nam.

1984

29

Phạm

Thị Hòa

Sự tiến triển của cây đàn violon ở Việt Nam

1984

30

Đức Tuấn

Bước đầu tìm hiểu tính năng của Hò và phân loại Hò

1984

31

Nguyễn

Bình Định

Bước đầu tìm hiểu con đường hình thành và phát triển nền âm nhạc mới Việt Nam từ 1930 - 1945

1984

32

Huy

Vài suy nghĩ về thể loại liên ca khúc của Nguyễn Thị Nhung

1984

33

Nguyễn

Văn Thi

Tìm hiểu bước đầu về âm nhạc múa rối

1985

34

Nguyễn

Hải Thoại

Giới thiệu một số nét về cây đàn guitar

1985

35

Nguyễn

Mai Anh

Thủ pháp phức điệu trong giao hưởng số 3 của Beethoven

1985

36

Nông

Thị Nhình

Sự tiếp nhận dân ca Tày - Nùng.

1985

37

Hứa

Đông Hải

Một số vấn đề nhịp điệu, tiết tấu, vai trò của nó …

1985

38

Phạm

Quốc Lộ

Suy nghĩ bước đầu về một số bài ca…

1985

39

Phạm

Lê Hòa

Một số tìm hiểu bước đầu về sáng tác khí âm nhạc của nhạc sĩ Đàm Linh

1985

40

Phan

Thị Minh

Bước đầu tìm hiểu những nét đặc trưng của thể loại hát nói.

1986

41

Nguyễn

Bách Thiên

Hình thức hai đoạn đơn qua một số ca khúc Việt Nam

1986

42

Nguyễn Thị

Tuyết Mai

Tìm hiểu quá trình phát triển nghệ thuật Accordeon

1986

43

Y Linh

Tìm hiểu thể loại trường ca

1986

44

Trần

Thanh Bình

Tìm hiểu âm nhạc và thủ pháp diễn tả của bộ gõ trong chèo

1986

45

Nguyễn

Khắc Cần

Bước đầu tìm hiểu tác phẩm khí nhạc

1986

46

Nguyễn

Bước đầu tìm hiểu âm nhạc múa “Tây Nguyên” của Nhật Lai

1986

47

Trương

Quỳnh Thư

Tìm hiểu vai trò và tác dụng của nhạc phim

1986

48

Nguyễn

Đỗ Hiệp

Tìm hiểu việc sử dụng nhạc cụ dân tộc để xây dựng hòa tấu dàn nhạc

1986

49

Nguyễn

Ngọc Anh

Tìm hiểu về cách sử dụng chất liệu âm nhạc dân tộc

1986

50

Trần

Lan Hương

Tìm hiểu thủ pháp sáng tác của Hoàng Dương

1988

51

Trương

Ngọc Bích

Tìm hiểu một số thủ pháp hòa âm của B. Bartok

1988

52

Thân

Trọng Bình

Những tìm hiểu bước đầu về Hò khoan

1988

53

Doãn

Ánh Quyên

Tìm hiểu dòng nhạc nhẹ và một số ca khúc

1988

54

Công Chí

Sưu tầm và tìm hiểu một số điệu nhạc vui

1989

55

Toàn

Tìm hiểu một số thủ pháp quan họ hóa

1989

56

Phạm

Thanh Vân

Phân tích tìm hiểu thủ pháp âm nhạc…

1989

57

Đoàn

Nội

Tìm hiểu và đánh giá một số bài quan họ

1989

58

Hoàng

Sâm

Thử phân loại và tìm hiểu âm nhạc hò sông Mã

1989

59

Biên

Thị Lộc

Tìm hiểu việc sử dụng chất liệu ví và dặm Nghệ Tĩnh

1989

60

Đỗ

Cường Chi

Âm nhạc dân gian của người Ê Đê ở Đắc Lắc

1989

61

Thanh

Tùng

Một vài nhận xét về tiết tấu giai điệu…

1990

62

Hoàng

Văn Yến

Tìm hiểu các sáng tác ca khúc cho mẫu giáo

1990

63

Nguyễn

Như Quyên

Tìm hiểu thủ pháp phát triển chủ đề…

1990

64

Đào

Đăng Hoàn

Tìm hiểu về nhịp điệu hát xoan

1990

65

Huy

Quyền

Tính cộng đồng trong âm nhạc của đồng bào các dân tộc

1990

66

Bun

Thèng

“Lam Vông” một loại hình nghệ thuật mang tính cộng đồng

1990

68

Lan Anh

Bước đầu tìm hiểu âm nhạc giao hưởng Việt Nam

1990

69

Trương

Thị Thơi

Suy nghĩ về hoạt động âm nhạc và đánh giá…

1990

70

Nguyễn Phước

Hồng Hạnh

Opera với kịch hát mới ở nước ta

1990

71

Nguyễn

Kim Anh

Tìm hiểu ca khúc lãng mạn Việt Nam 1930 -1945

1990

72

Tự Lân

Từ ca khúc lãng mạn đến ca khúc cách mạng

1991

73

Trần

Đăng Hòa

Tìm hiểu thể loại hát ru

1991

74

Nguyễn Thị

Bích Liên

Vài nét tìm hiểu một số làn điệu và dàn nhạc trong chèo sân…

1991

75

Bùi

Trọng Hiền

Tìm hiểu âm nhạc tài tử cải lương.

1992

76

Phạm

Thanh Hương

Một vài nét nhận xét về nghệ thuật khắc họa bằng âm nhạc

1992

77

Nguyễn

Thị Loan

Tìm hiểu những thủ pháp âm nền trong âm nhạc của nhạc sĩ Grieg.

1992

78

Tạ

Ngọc Hưng

Tìm hiểu những thể loại trong ca khúc Việt Nam.

1992

79

Phạm

Phương Hoa

Tìm hiểu các thể thức âm nhạc trong hai tập “Tiếng hát Việt Nam”.

1992

80

Nguyễn Thị

Bích Hòa

Tìm hiểu về sự vận dụng những thủ pháp phức điệu...

1992

81

Nguyễn

Tố Mai

Vài nét về tìm hiểu những ca khúc Việt Nam.

1992

82

Tạ

Quang Đông

Bước đầu tìm hiểu về Mõ ở Việt Nam

1993

83

Hoàng

Long

Tìm hiểu thể loại ca khúc liên đoạn trong âm nhạc Việt Nam

1993

84

Nguyễn

Huy Việt

Đôi nét về ca khúc có nội dung tình yêu đôi lứa

1993

85

Bế

Thúy Minh

Tìm hiểu dân ca Tày Nùng

1993

86

Nguyễn

Thị Loan

Khảo sát một số thủ pháp cấu trúc đặc biệt qua tuyển tập…

1993

87

Trường Thi

Góp phần xác định thể loại hò trong dân ca người Việt

1994

88

Nguyễn

Tố Như

Suy nghĩ về vận dụng chất liệu dân gian Việt Nam

1994

89

Trịnh

Hoài Thu

Bước đầu tìm hiểu thủ pháp sáng tác giao hưởng

1994

90

Đoàn

Thu Hiền

Bước đầu tìm hiểu một số ca khúc viết về Hà Nội từ 1930 cho đến nay

1994

91

Ngọc Anh

Một số tìm hiểu về lĩnh vực sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Trọng Bằng

1994

92

Nguyễn

Kim Thúy

Tìm hiểu cấu trúc và sự phát triển giai điệu trong ca khúc của Nguyễn Văn Tý

1994

93

Nguyễn

Trần Hùng

Ca khúc Việt Nam viết về người giáo viên nhân dân

1995

94

Bùi

Ngọc Tú

Tìm hiểu một số thể loại dân ca của dân tộc Mường Hòa Bình

1995

95

Đặng

Văn Hà

Nét đặc trưng của thể loại hát ru trong dân ca Mường Hòa Bình

1995

96

Phạm

Đức Nguyên

Tìm hiểu những sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Huy Du

1995

97

Nhật Tân

Khảo luận về ca trù

1995

98

Trần

Thu Anh

Tìm hiểu tác phẩm Nguyễn Đình Tấn

1995

99

Phạm

Thành Long

Một vài nhận xét về tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương

1995

100

Đào

Thanh Giang

Một số nét đặc trưng của chèo sân đình

1995

101

Nguyễn

Hoàng Lương

Tìm hiểu sáng tác ca khúc của Hoàng Hiệp

1995

102

Trần

Quốc Chính

Bước đầu tìm hiểu những ca khúc về Hà Nội trong 20 năm

1995

103

Đoàn

Hồng Quang

Tìm hiểu cấu trúc của thể sonate Beethoven (5 bản cuối)

1995

104

Đỗ

Quyên

Tìm hiểu một số thủ pháp đặc trưng trong vở Opera “Traviatta” của Verdi

1995

105

Nhật Thăng

Âm nhạc trong hề chèo

1995

106

Sỹ Ánh

Bước đầu tìm hiểu sự hình thành và phát triển tiết tấu trong dân ca người Việt

1996

107

Hồ

Hồng Dung

Bước đầu tìm hiểu về nghệ thuật hát văn

1996

108

Lê Thị

Kiều Hương

Những sáng tác của nhạc sĩ  Nguyễn Thị Nhung

1996

109

Tạ

Xuân Thọ

Phương pháp phổ thơ kiểu đảo trong chèo

1996

110

Hải Đăng

Tìm hiểu Concerto Arandue viết cho Guitar và dàn nhạc của Rotrigo

1996

111

Nguyễn

Thủy Tiên

Bước đầu tìm hiểu phần hát trong ca trù

1996

112

Tú Cầu

Tìm hiểu tác phẩm cho piano ở thể loại concerto

1996

113

Nguyễn

Quang Vinh

Tìm hiểu âm nhạc Tuồng qua một số làn điệu truyền thống

1996

114

Đặng

Thu Hương

Xẩm với các phong cách diễn xướng truyền thống

1998

115

Duy Hiếu

Thủ pháp nối tiếp hòa thanh trong phân đệm ca khúc nước ngoài

1998

116

Nguyễn

Thái Dương

Một số thủ pháp sáng tác bản giao hưởng số 2 của Tchaikovsky

1998

117

Bùi Thị

Phương Đông

Schostakovich và giao hưởng số 1

1998

118

Lương

Ngọc Trúc

Tìm hiểu giao hưởng số 7 của Beethoven

1998

119

Phạm

Văn Hải

Hình thức fuga trong tác phẩm của Hindermith

1998

120

Hồ

Thị Thúy

Hình tượng người lính của Doãn Nho

1998

121

Trịnh

Thu Phương

Ca khúc chống Mỹ của Đỗ Nhuận

1998

122

Nguyễn

Thị Nhung

Đặc điểm sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi của nhạc sĩ Phong Nhã

1998

123

Hoàng

Thị Thanh

Từ hát ru dân gian đến ca khúc hát ru

1998

124

Nguyễn

Ngọc Kế

Ca khúc Việt Nam viết về người giáo viên

1998

125

Nguyễn

Văn Quyết

Ca khúc viết về Thanh Hóa

1998

126

Đỗ

Mạnh Thắng

Cấu trúc hình thức làn điệu trong chèo

1998

127

Phạm Thị

Lệ Hằng

Đặc điểm sáng tác của Schubert qua tập liên ca khúc “Cô thợ xay xinh đẹp”

1998

128

Hồ

Thị Thúy

Hình tượng người lính trong ca khúc của nhạc sĩ Doãn Nho

1998

129

Trần

Văn Thành

Tìm hiểu thơ giao hưởng  “Thánh Gióng” của nhạc sĩ Doãn Nho

1998

130

Trần

Thảo Nguyên

Tìm hiểu tập album cho thiếu nhi của nhạc sĩ Tchaikovsky cho piano

1998

131

Trần

Văn Minh

Tìm hiểu bản concerto cho piano và dàn nhạc…

1999

132

Đào

Mỹ Hạnh

Phân tích bản giao hưởng “Trăm sông về một biển Đông”

1999

133

Ngọc Thể

Giao hưởng thơ của Liszt

1999

134

Thiên Lý

Đặc điểm cấu trúc, đặc trưng âm nhạc…

1999

135

Đức Sang

Nhạc sỹ Đỗ Nhuận với tứ tấu “Tây Nguyên”

1999

136

Đoàn

Thu Hà

Aria và các bài hát Opera “Cô Sao” của nhạc sỹ Đỗ Nhuận

1999

137

Phạm

Tú Anh

Một số thủ pháp sáng tác giao hưởng thơ của Phạm Minh Khang

2000

138

Cẩm Ly

Tìm hiểu thủ pháp trì tục qua 7 tác phẩm âm nhạc nước ngoài

2000

139

Đồng

Lan Anh

Phân tích cấu trúc về đặc điểm âm nhạc

2000

140

Phạm Nghiêm

Việt Anh

Tìm hiểu hình thức âm nhạc của Bartok

2000

141

Nguyễn

Quỳnh Trang

Tìm hiểu khí nhạc Việt Nam qua một số tác phẩm viết cho kèn

2000

142

Tô Thắm

Tìm hiểu một số làn điệu Khắp của người Thái huyện Mai Châu

2000

143

Đào

Thị Mai

Mozart và bản Concerto viết cho Flute and dàn nhạc giọng D-dur

2000

144

Nguyễn

Minh Cường

Sự kế thừa và phát triển âm nhạc truyền thống của nhạc sĩ  H. Kiều

2000

145

Nguyễn

Xuân Thành

J. Brahms và giao hưởng  số 4

2000

146

Hoàng

Minh Tuân

Tìm hiểu nghệ thuật hát Then dân tộc Tày Nùng Việt Bắc

2000

147

Nguyễn

Xuân Thành

Johans Bramhs và bản giao hưởng số 4 giọng e moll

2000

148

Quỳnh Trang

Hình thức 2 đoạn, 3 đoạn trong một số ca khúc Việt Nam

2000

149

Trần

Khánh Nghị

Tìm hiểu hình thức biến tấu qua giao hưởng của Schumann

2000

150

Trần

Viết Sòi

Nghệ thuật hát Then của dân tộc Tày ở Cao Bằng

2000

151

Lương

Thanh Thủy

Tìm hiểu những sáng tác ca khúc viết về Sông Lô

2000

152

Nguyễn

Chiều Hương

Tìm hiểu bản giao hưởng số 3 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam

2001

153

Trần

Quốc Ninh

Một vài nhậ xét về cấu trúc hình thức sonate thông qua 10 chương nhạc

2001

154

Phạm

Hồng Minh

Tìm hiểu ouverture fantasie của nhạc sĩ  Trọng Bằng

2001

155

Nguyễn

Văn Hảo

Đặc trưng của làn điệu trong hát văn Huế

2001

157

Đoàn

Thu Trà

Sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

2001

158

Trần

Phúc Khang

Suy nghĩ về nghệ thuật sáng tác nhạc giao hưởng của Mahler

2001

159

Nguyễn

Minh Tân

Phân tích cấu trúc và đặc điểm âm nhạc của Nguyễn Đình Phúc

2001

160

Vũ Đặng

Ngân Giang

Vài nét đặc trưng trong dân ca Khơ me Hậu Giang

2001

161

Hoàng

Ngọc Hà

Tìm hiểu ngôn ngữ hòa âm của nhạc sĩ  Stravinsky

2001

162

Nguyễn

Bá Trịnh

Dân ca Pà-Thẻn

2001

163

Trương

Thị Bình

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và những sáng tác ca khúc của ông

2001

164

Hoàng

Thị Mai Lan

Tìm hiểu ngôn ngữ nghệ thuật của tập ca khúc tiểu học

2001

165

Quản

Đức Thắng

Sự kế thừa chất liệu dân ca Việt Bắc trong một số ca khúc

2001

166

Phạm

Thị Mơ

Một số biện pháp nhằm gây hứng thú học tập môn hát nhạc cho học sinh tiểu học

2001

167

Nguyễn

Văn Hoàng

Đổi mới phương pháp giảng dạy âm nhạc trong nhà trường phổ thông ở huyện Chương Mỹ

2001

168

Đinh

Quang Kiều

Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng chất lượng giảng dạy âm nhạc

2001

169

Hoàng

Công Dung

Suy nghĩ và việc tăng cường giáo dục truyền thống qua bộ môn hát nhạc

2001

170

Thúy Hà

Suy nghĩ về thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy 

2001

171

Đinh

Văn Luận

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn ký xướng âm ở trường CĐSP Gia Lai

2001

172

Trịnh

Thị Nhuấn

Xây dựng phương pháp dạy - học hát cho sinh viên CĐSP môn lịch sử âm nhạc

2001

173

Phạm

Thị Minh Thơm

Nâng cao chất lượng dạy, học môn học hát nhạc cho học sinh lớp 4, 5 ở huyện Đại Từ Thái Nguyên 

2001

174

Đồng

Kim Thoa

Xây dựng chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm âm nhạc cho giáo sinh THSP tỉnh Thanh Hóa

2001

175

Trần

Công Hòa

Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn âm nhạc cho học viên SPMG

2001

176

Kiều

Thị Bích Thủy

Tổ chức hướng dẫn thực hành hoạt động giáo dục âm nhạc cho giáo sinh khoa mầm non

2001

177

Phạm

Hữu Huy

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trình độ cao ĐHSP âm nhạc

2001

178

Phan

Thị Thịnh

Nâng cao chất lượng dạy dân ca trong đào tạo giáo viên CĐSP ở trường CĐSP nhà trẻ - mẫu giáo trung ương 2

2001

179

Phạm

Thị Thu

Nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử âm nhạc cho hệ trung học SPÂN trường trung cấp sư phạm Sơn La

2001

180

Nguyễn

Hằng Nga

Một số suy nghĩ về việc sử dụng tác phẩm âm nhạc để giảng dạy cho học sinh THCS thành phố Hà Nội

2001

181

Nguyễn

Đình Thi

Xây dựng chương trình rèn luyện năng lực thực hành âm nhạc cho giáo sinh hệ THSP

2001

182

Phạm

Thị Hương

Kết hợp dạy học nhạc lý cơ bản và KXA-một giải pháp đổi mới

2001

183

Nguyễn

Thúy Liễu

Vấn đề đưa âm nhạc dân gian Jrai và Bahna vào chương trình giảng dạy môn âm nhạc hệ CĐSP

2001

184

Đinh

Quang Quyết

Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 tuổi

2001

185

Nguyễn

Đăng Trực

Việc giảng dạy bộ môn hát nhạc ở trường tiểu học…

2001

186

Nguyễn

Đức Minh

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Ký Xướng âm ở hệ cao đẳng

2001

187

Nguyễn

Giáng Thơ

Một số biện pháp nâng chất lượng dạy học - đọc và ghi chép nhạc cho giáo sinh

2001

188

Mạnh Hùng

Nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Xướng âm cho giáo sinh…

2001

189

Thị Như

Tìm hiểu thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng việc dạy học…

2001

190

Đặng

Hiếu Nam

Vấn đề truyền bá giáo dục vốn âm nhạc dân tộc cổ truyền trong nhà trường…

2001

191

Bùi

Long Phái

Nâng cao chất lượng dạy-học môn XÂ cho học sinh năm thứ I, hệ THSP…

2001

192

Trung Sơn

Tìm hiểu thực trạng và mộy số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn hát nhạc…

2001

193

Nguyễn

Hằng Nga

Một số suy nghĩ về việc sử dụng tác phẩm âm nhạc để giảng dạy cho học sinh THCS…

2001

194

Nguyễn

Hoàng Anh

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn hát nhạc...

2001

195

Nguyễn

Anh Tuấn

Vai trò của âm nhạc đối với các bộ môn chuyên ngành TDTT cho giáo sinh CĐSP…

2001

196

Đỗ

Dung

Góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn ÂN tại trường CĐSP Lạng Sơn

2001

197

Kiều

Thị Bích Thủy

Tổ chức hướng dẫn thực hành hội đồng GDÂN cho giáo sinh khoa mầm non…

2001

198

Nguyễn

Văn Hoàng

Đổi mới phương pháp giảng dạy ÂN trong nhà trường PT ở Huyện Chương Mỹ-Hà Tây.

2001

199

Ngô

Gia Tuệ

Một số đặc điểm tâm sinh lý trong việc tiếp thu âm nhạc của HSTH

2001

200

Nguyễn

Văn Chương

Bàn về vấn đề nâng cao chất lượng dạy học hát quan họ

2001


Đầu trang
Các tin khác
  Danh mục luận văn tốt nghiệp Trung cấp (03/01/2010)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn