Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Thông báo biểu diễn
Đặt vé
Ảnh biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8823372
Ảnh biểu diễn Thứ sáu, 22/10/2021

Piano 01.JPG

Piano 03.JPG

Piano 04.JPG

Piano 05.JPG

Piano 06.JPG

Piano 07.JPG

Piano 08.JPG

Piano 09.JPG

Piano 10.JPG

Piano 11.JPG

Piano 12.JPG

Piano 13.JPG

Piano 14.JPG

Piano 15.JPG

Piano 16.JPG

Piano 17.JPG

Piano 18.JPG

Piano 19.JPG

Piano 20.JPG

Piano 21.JPG

Piano 22.JPG

Piano 23.JPG

Piano 24.JPG

Piano 25.JPG

Piano 26.JPG

Piano 27.JPG

Piano 28.JPG

Piano 29.JPG

Piano 30.JPG

Piano 31.JPG

Piano 32.JPG

Piano 33.JPG

Piano 34.JPG

Piano 35.JPG

Piano 36.JPG

Piano 37.JPG

Piano 38.JPG

Piano 39.JPG

Piano 40.JPG

Piano 41.JPG
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương