Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12200093
Tin tức hoạt động Thứ ba, 16/04/2024
DANH MỤC GIÁO TRÌNH
(Xếp theo nhóm chuyên ngành và năm xuất bản)

Nhạc cụ truyền thống

1. Sách học đàn Nhị
Tác giả: Thao Giang.
Năm xuất bản: 1974

2. Sách học đàn Nguyệt
Tác giả: Xuân Khải.
Năm xuất bản: 1994

3. Sách học đàn Tranh
Tác giả: Ngô Bích Vượng, Đinh Thị Nội.
Năm xuất bản: 1994

4. Sách học đàn Bầu
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trần Quốc Lộc.
Năm xuất bản: 1995

5. Tuyển tập khí nhạc dân tộc tập 1
Tác giả: Xuân Khải.
Năm xuất bản: 1996

6. Tuyển tập khí nhạc dân tộc tập 2
Tác giả: Xuân Khải.
Năm xuất bản: 1996

7. Tuyển tập chèo cổ cho đàn bầu
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm và bộ môn đàn bầu.
Năm xuất bản: 1998

8. Bài tập kỹ thuật cho đàn Bầu tập 1
Tác giả: Thanh Tâm.
Năm xuất bản: 2002

9. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tam thập lục tập 1
Tác giả: Xuân Dung, Hồng Phúc.
Năm xuất bản: 2002

10. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tranh tập 1
Tác giả: Ngô Bích Vượng.
Năm xuất bản: 2002

11. Bài tập kỹ thuật cho đàn Nguyệt tập 1
Tác giả: Đỗ Văn Đễ, Cồ Huy Hùng, Trịnh Lan Hương.
Năm xuất bản: 2003

12. Bài tập kỹ thuật cho đàn Sáo tập 1
Tác giả: Lê Văn Phổ.
Năm xuất bản: 2003

13. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà tập 1
Tác giả: Vũ Mai Phương.
Năm xuất bản: 2003

14. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn 36 dây
Tác giả: Hồng Phúc.
Năm xuất bản: 2004

15. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Nguyệt
Tác giả: Cồ Huy Hùng.
Năm xuất bản: 2004

16. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Nhị
Tác giả: Thế Dân.
Năm xuất bản: 2004

17. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Tranh
Tác giả: Bích Vượng.
Năm xuất bản: 2004

18. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Tỳ bà
Tác giả: Mai Phương.
Năm xuất bản: 2004

19. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho Sáo trúc
Tác giả: Lê Phổ.
Năm xuất bản: 2004

20. Bài tập kỹ thuật cho đàn Bầu tập 2
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm.
Năm xuất bản: 2005

21. Bài tập kỹ thuật cho đàn Nhị tập 1
Tác giả: Nguyễn Thế Dân.
Năm xuất bản: 2005

22. Bài tập kỹ thuật cho đàn Sáo tập 2
Tác giả: Lê Văn Phổ.
Năm xuất bản: 2005

23. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tam thập lục tập 2
Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc.
Năm xuất bản: 2005

24. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tranh tập 2
Tác giả: Ngô Bích Vượng.
Năm xuất bản: 2005

25. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà tập 2
Tác giả: Vũ Mai Phương.
Năm xuất bản: 2005

26. Bài tập kỹ thuật cho đàn Nguyệt tập 2
Tác giả: Cồ Huy Hùng.
Năm xuất bản: 2006

27. Tuyển tập tác phẩm cho đàn Tranh
Tác giả: Đinh Thị Nội.
Năm xuất bản: 2006

28. Tuyển tập chèo cổ cho bộ gõ dân tộc
Tác giả: Hồng Thái, Tiến Ninh.
Năm xuất bản: 2007

29. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Nguyệt
Tác giả: Đặng Xuân Khải, Đỗ Văn Đễ, Cồ Huy Hùng, Trịnh Hương Lan.
Năm xuất bản: 2007

30. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Nhị
Tác giả: Nguyễn Thế Dân.
Năm xuất bản: 2007

31. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Tam thập lục
Tác giả: Xuân Dung, Hồng Phúc, Thu Hải, Thanh Hằng.
Năm xuất bản: 2007

32. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Tranh
Tác giả: Ngô Bích Vượng và bộ môn đàn tranh.
Năm xuất bản: 2007

33. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Tỳ bà
Tác giả: Vũ Mai Phương, Mai Huệ.
Năm xuất bản: 2007

34. Tuyển tập chèo cổ cho sáo trúc
Tác giả: Hồng Thái, Lê Phổ, Tiến Vượng.
Năm xuất bản: 2007

35. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Bầu
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hồ Hoài Anh.
Năm xuất bản: 2007

36. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Nguyệt
Tác giả: Đỗ Văn Đễ, Trịnh Hương Lan.
Năm xuất bản: 2007

37. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Nhị
Tác giả: Nguyễn Thế Dân.
Năm xuất bản: 2007

38. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Tranh
Tác giả: Ngô Bích Vượng .
Năm xuất bản: 2007

39. Tuyển tập nhạc Huế cho Sáo trúc
Tác giả: Lê Văn Phổ
Năm xuất bản: 2007


Kiến thức âm nhạc


1. Lịch sử Âm nhạc thế giới 1
Tác giả: Nguyễn Xinh.
Năm xuất bản: 1983

2. Lịch sử Âm nhạc thế giới 2
Tác giả: Thế Vinh, Nguyễn Thi Nhung.
Năm xuất bản: 1985

3. Lược sử Âm nhạc Việt Nam
Tác giả: Thuỵ Loan.
Năm xuất bản: 1985

4. Xướng âm Trung cấp 2
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1986

5. Xướng âm Trung cấp 3
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1986

6. Trích giảng âm nhạc Châu Âu (phần Châu Âu)
Tác giả: Nguyễn Xinh, Thế Vinh, Nguyễn Thị Nhung.
Năm xuất bản: 1987

7. Giảng nhạc
Tác giả: Nguyễn Thi Nhung.
Năm xuất bản: 1988

8. Xướng âm Trung cấp 1
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1989

9. Xướng âm Trung cấp 4
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1989

10. Xướng âm Trung cấp 5
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1989

11. Xướng âm Trung cấp 6
Tác giả: Thế Vinh, Đoàn Phi Liệt
Năm xuất bản: 1989

12. Xướng âm Trung cấp 10
Tác giả: Giang Minh, Nguyễn Đình Long.
Năm xuất bản: 1991

13. Trích giảng âm nhạc Châu Âu (phần TKXX)
Tác giả: Tú Ngọc.
Năm xuất bản: 1991

14. Trích giảng âm nhạc Châu Âu (nửa cuối TKXIX)
Tác giả: Trương Nguyệt Ánh
Năm xuất bản: 1991

15. Phức điệu nghiêm khắc
Tác giả: Phạm Tú Hương.
Năm xuất bản: 1991

16. Xướng âm Trung cấp 8.
Tác giả: Bình Định, Hoàng Hoa.
Năm xuất bản: 1991

17. Xướng âm Trung cấp 11
Tác giả: Giang Minh, Lê Sỹ Ánh.
Năm xuất bản: 1991

18. Xướng âm Trung cấp 7
Tác giả: Đoàn Phi, Trọng Ánh.
Năm xuất bản: 1993

19. Xướng âm Trung cấp 9
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1997

20. SGK Phức điệu
Tác giả: Phạm Tú Hương.
Năm xuất bản: 1998

21. SGK Hoà Thanh
Tác giả: Phạm Minh Khang.
Năm xuất bản: 2000

22. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 1
Tác giả: Hoàng Hoa, Phạm Phương Hoa.
Năm xuất bản: 2001

23. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 2
Tác giả: Phạm Tú Hương, Phạm Thanh Vân.
Năm xuất bản: 2001

24. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 3
Tác giả: Cù Lệ Duyên, Nguyễn Bình Định.
Năm xuất bản: 2001

25. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 4
Tác giả: Phạm Minh Khang, Nguyễn Trọng Ánh.
Năm xuất bản: 2001

26. Những bài tập luyện nghe
Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Năm xuất bản: 2001

27. Tuyển tập 200 bài xướng âm
Tác giả: Phạm Minh Khang.
Năm xuất bản: 2001

28. Giải thích thuật ngữ âm nhạc
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng.
Năm xuất bản: 2002

29. Phân tích và bút pháp âm nhạc tập 1
Tác giả: Phạm Phương Hoa.
Năm xuất bản: 2002

30. Phân tích và bút pháp âm nhạc tập 2
Tác giả: Phạm Phương Hoa.
Năm xuất bản: 2004

31. Phức điệu nghiêm khắc
Tác giả: Cù Lệ Duyên.
Năm xuất bản: 2004

32. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 5
Tác giả: Phạm Tú Hương, Nguyễn Trọng Ánh, Hoàng Hoa, Phạm Thanh Vân.
Năm xuất bản: 2004

33. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 6
Tác giả: Phạm Tú Hương, Nguyễn Trọng Ánh, Hoàng Hoa, Phạm Thanh Vân.
Năm xuất bản: 2004

34. Giáo trình Lịch sử Âm nhạc Phương Đông
Tác giả: Nguyễn Bình Định.
Năm xuất bản: 2004

35. Giáo trình Hoà thanh Đại học
Tác giả: Phạm Minh Khang.
Năm xuất bản: 2005

36. Hoà âm và đáp án
Tác giả: Hoàng Hoa.
Năm xuất bản: 2005

37. Lý thuyết âm nhạc cơ bản
Tác giả: Phạm Tú Hương, Nguyễn Trọng Ánh, Đỗ XuânTùng.
Năm xuất bản: 2005

38. Phân tích tác phẩm tập 1
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung.
Năm xuất bản: 2005

39. Phân tích tác phẩm tập 2
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung.
Năm xuất bản: 2006


Thanh nhạc

1. Giáo trình Thanh nhạc giọng cao năm thứ 1- 2
Tác giả: Trung Kiên.
Năm xuất bản: 2001

2. Phương pháp sư phạm thanh nhạc
Tác giả: Trung Kiên.
Năm xuất bản: 2001

3. Giáo trình Thanh nhạc giọng trung - trầm năm thứ 1- 2
Tác giả: Trung Kiên.
Năm xuất bản: 2002

4. Giáo trình Thanh nhạc giọng cao năm thứ 3
Tác giả: Trung Kiên.
Năm xuất bản: 2004

5. Giáo trình Thanh nhạc giọng cao năm thứ 4
Tác giả: Trung Kiên.
Năm xuất bản: 2004

6. Giáo trình Thanh nhạc giọng trung - trầm năm thứ 3 - 4
Tác giả: Trung Kiên.
Năm xuất bản: 2004


Accordion - Guitar - Keyboard

1. Tuyển tập giáo trình Accordeon tập 1
Tác giả: Bộ môn Accordeon.
Năm xuất bản: 1978

2. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Accordion độc tấu
Tác giả: Lưu Quang Minh.
Năm xuất bản: 2001

3. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Accordion hoà tấu
Tác giả: Lưu Quang Minh
Năm xuất bản: 2001

4. Tuyển tập tác phẩm cho Accordion và Keyboard
Tác giả: Phúc Linh - Lưu Minh.
Năm xuất bản: 2005


Kèn - Gõ

1. Tác phẩm kèn gỗ 1
Tác giả: Phúc Linh.
Năm xuất bản: 1997

2. Tác phẩm kèn gỗ 2
Tác giả: Phúc Linh.
Năm xuất bản: 1997

3. Tuyển tập tác phẩm cho kèn gỗ Giao hưởng tập 1
Tác giả: Nguyễn Phúc Linh.
Năm xuất bản: 1997

4. Tuyển tập tác phẩm cho kèn gỗ Giao hưởng tập 2
Tác giả: Nguyễn Phúc Linh.
Năm xuất bản: 1997


Đàn Dây

1. Giáo trình Violoncelle
Tác giả: Hoàng Dương.
Năm xuất bản: 1976

2. Tuyển tập Violon
Tác giả: Bộ môn Violon.
Năm xuất bản: 1982

3. Tuyển tập tác phẩm cho đàn Dây tập 1-2
Tác giả: Hoàng Dương.
Năm xuất bản: 1996

4. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Violon & Piano tập 1
Tác giả: Ngô Văn Thành.
Năm xuất bản: 1999

5. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Violon & Piano tập 2
Tác giả: Ngô Văn Thành.
Năm xuất bản: 2001

6. Tuyển tập tác phẩm Concerto & Sonatina cho Violin
Tác giả: Ngô Văn Thành.
Năm xuất bản: 2001

7. Kỹ thuật thực hành Violin
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng.
Năm xuất bản: 2002

8. Tuyển tập tác phẩm dân ca
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng.
Năm xuất bản: 2002

9. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Cello tập 1
Tác giả: Bùi Gia Tường.
Năm xuất bản: 2003

10. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Cello tập 2
Tác giả: Bùi Gia Tường.
Năm xuất bản: 2003


Piano

1. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Piano tập 2
Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn.
Năm xuất bản: 1998

2. Tuyển tập tác phẩm cho Piano bậc đại học
Tác giả: Trần Thu Hà.
Năm xuất bản: 2005

3. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Piano tập 1
Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn.
Năm xuất bản: 2005


Tổng số: 105 giáo trình
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn