Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12199870
Tin tức hoạt động Thứ ba, 16/04/2024
Danh mục giáo trình kiến thức âm nhạc
(Xếp theo năm xuất bản)


1. Lịch sử Âm nhạc thế giới 1
Tác giả: Nguyễn Xinh.
Năm xuất bản: 1983

2. Lịch sử Âm nhạc thế giới 2
Tác giả: Thế Vinh, Nguyễn Thi Nhung.
Năm xuất bản: 1985

3. Lược sử Âm nhạc Việt Nam
Tác giả: Thuỵ Loan.
Năm xuất bản: 1985

4. Xướng âm Trung cấp 2
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1986

5. Xướng âm Trung cấp 3
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1986

6. Trích giảng âm nhạc Châu Âu (phần Châu Âu)
Tác giả: Nguyễn Xinh, Thế Vinh, Nguyễn Thị Nhung.
Năm xuất bản: 1987

7. Giảng nhạc
Tác giả: Nguyễn Thi Nhung.
Năm xuất bản: 1988

8. Xướng âm Trung cấp 1
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1989

9. Xướng âm Trung cấp 4
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1989

10. Xướng âm Trung cấp 5
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1989

11. Xướng âm Trung cấp 6
Tác giả: Thế Vinh, Đoàn Phi Liệt
Năm xuất bản: 1989

12. Xướng âm Trung cấp 10
Tác giả: Giang Minh, Nguyễn Đình Long.
Năm xuất bản: 1991

13. Trích giảng âm nhạc Châu Âu (phần TKXX)
Tác giả: Tú Ngọc.
Năm xuất bản: 1991

14. Trích giảng âm nhạc Châu Âu (nửa cuối TKXIX)
Tác giả: Trương Nguyệt Ánh
Năm xuất bản: 1991

15. Phức điệu nghiêm khắc
Tác giả: Phạm Tú Hương.
Năm xuất bản: 1991

16. Xướng âm Trung cấp 8.
Tác giả: Bình Định, Hoàng Hoa.
Năm xuất bản: 1991

17. Xướng âm Trung cấp 11
Tác giả: Giang Minh, Lê Sỹ Ánh.
Năm xuất bản: 1991

18. Xướng âm Trung cấp 7
Tác giả: Đoàn Phi, Trọng Ánh.
Năm xuất bản: 1993

19. Xướng âm Trung cấp 9
Tác giả: Đoàn Phi Liệt.
Năm xuất bản: 1997

20. SGK Phức điệu
Tác giả: Phạm Tú Hương.
Năm xuất bản: 1998

21. SGK Hoà Thanh
Tác giả: Phạm Minh Khang.
Năm xuất bản: 2000

22. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 1
Tác giả: Hoàng Hoa, Phạm Phương Hoa.
Năm xuất bản: 2001

23. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 2
Tác giả: Phạm Tú Hương, Phạm Thanh Vân.
Năm xuất bản: 2001

24. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 3
Tác giả: Cù Lệ Duyên, Nguyễn Bình Định.
Năm xuất bản: 2001

25. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 4
Tác giả: Phạm Minh Khang, Nguyễn Trọng Ánh.
Năm xuất bản: 2001

26. Những bài tập luyện nghe
Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Năm xuất bản: 2001

27. Tuyển tập 200 bài xướng âm
Tác giả: Phạm Minh Khang.
Năm xuất bản: 2001

28. Giải thích thuật ngữ âm nhạc
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng.
Năm xuất bản: 2002

29. Phân tích và bút pháp âm nhạc tập 1
Tác giả: Phạm Phương Hoa.
Năm xuất bản: 2002

30. Phân tích và bút pháp âm nhạc tập 2
Tác giả: Phạm Phương Hoa.
Năm xuất bản: 2004

31. Phức điệu nghiêm khắc
Tác giả: Cù Lệ Duyên.
Năm xuất bản: 2004

32. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 5
Tác giả: Phạm Tú Hương, Nguyễn Trọng Ánh, Hoàng Hoa, Phạm Thanh Vân.
Năm xuất bản: 2004

33. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 6
Tác giả: Phạm Tú Hương, Nguyễn Trọng Ánh, Hoàng Hoa, Phạm Thanh Vân.
Năm xuất bản: 2004

34. Giáo trình Lịch sử Âm nhạc Phương Đông
Tác giả: Nguyễn Bình Định.
Năm xuất bản: 2004

35. Giáo trình Hoà thanh Đại học
Tác giả: Phạm Minh Khang.
Năm xuất bản: 2005

36. Hoà âm và đáp án
Tác giả: Hoàng Hoa.
Năm xuất bản: 2005

37. Lý thuyết âm nhạc cơ bản
Tác giả: Phạm Tú Hương, Nguyễn Trọng Ánh, Đỗ XuânTùng.
Năm xuất bản: 2005

38. Phân tích tác phẩm tập 1
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung.
Năm xuất bản: 2005

39. Phân tích tác phẩm tập 2
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung.
Năm xuất bản: 2006


Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn