Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12392852
Tin tức hoạt động Chủ nhật, 19/05/2024

DANH MỤC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC 

TT

Tác giả

Tên đề tài

Năm

1

Trần Văn Khê

Luận án về âm nhạc cổ truyền Việt Nam

1983

2

Bùi Huyền Nga

Nghệ thuật hát ru dỗ ngủ người Việt

1996

3

Hứa Đông Hải

Nhạc khí Gõ trong đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc ở Tây Nguyên

1996

4

Nguyễn Mộng Hùng

Nhạc cụ gõ trong sân khấu Chèo

1996

5

Nguyễn Trọng Ánh

Điệu thức trong âm nhạc Quan họ

1996

6

Phạm Thị Hòa

Nghiên cứu âm nhạc với lứa tuổi mẫu giáo từ 3-6 tuổi

1996

7

Thân Văn Trọng Bình

Tìm hiểu dòng ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam từ 1975 đến nay

1996

8

Vũ Tự Lân

Những ảnh hưởng của âm nhạc Châu Âu trong ca khúc Việt Nam giai đoạn những năm 1930-1950

1996

9

Hoàng Hoa

Một số yếu tố biểu hiện bản sắc dân tộc trong sáng tác cho Piano của nhạc sỹ Việt Nam

1997

10

Nguyễn Thế Tuân

Tìm hiểu 9 bản thơ giao hưởng Việt Nam

1997

11

Ngô Bích Vượng

Vấn đề học tập bài bản tài tử cải lương đối với đàn Tranh

1998

12

Ngô Hồng Nhật

Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

1998

13

Phạm Thanh Hiền

Một số nghiên cứu bước đầu về lứa tuổi nhỏ học đàn ở Việt Nam

1998

14

Đoàn Hồng Quang

Những tiểu phẩm khí nhạc Việt Nam có tiêu đề cho đàn Piano,Violon, Cello từ 1954-1975

1999

15

Lê Anh Tuấn

Phân tích 6 giao hưởng của Tchaivosky

1999

16

Lưu Quang Minh

Sự hình thành và phát triển nghệ thuật Accordion ở Việt Nam

1999

17

Ngô Phương Đông

Một số vấn đề về đào tạo Kèn Hauboit ở Việt Nam

1999

18

Nguyễn Đại Đồng

Đánh giá tác phẩm Việt Nam viết cho Accordeon qua thực tiễn giảng dạy

1999

19

Nguyễn Thanh Trà

Phân tích một số tác phẩm cho Piano Việt Nam viết ở những hình thức thể loại lớn.

1999

20

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Một số vấn đề về giảng dạy và biểu diễn đàn Bầu ở Nhạc viện Hà Nội

1999

21

Nguyễn Thị Tố Mai

Trào lưu sáng tác tác phẩm mới cho nhạc cụ dân tộc và những tác phẩm của nhạc sỹ Xuân Khải

1999

22

Nguyễn Vũ

Tìm hiểu ngôn ngữ hòa âm qua một vài tác phẩm khí nhạc tiêu biểu của nhạc sĩ Đàm Linh

1999

23

Trần Diệu Thúy

Tính khoa học trong giảng dạy và giáo trình Thanh nhạc

1999

24

Trần Quốc Lộc

Những vấn đề giảng dạy tác phẩm mới cho đàn Bầu

1999

25

Trịnh Tuyết Mai

Một số đặc điểm ngôn ngữ trong sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận

1999

26

Vũ Đình Thạch

Quá trình du nhập và đào tạo kèn Clarinette ở Việt Nam

1999

27

Vũ Thị Mai Phương

Đàn Tỳ bà trong âm nhạc truyền thống Việt Nam

1999

28

Đoàn Ngọc Nam

Sự phát triển của ngành quân nhạc Việt Nam và vấn đề đào tạo kèn Cor trong quân nhạc

2000

29

Lê Văn Phổ

Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo Sáo trúc tại Nhạc viện Hà Nội

2000

30

Nguyễn Bích Vân

Sự phát triển kỹ thuật diễn tấu và khả năng biểu hiện âm nhạc trong đào tạo đàn Accordeon bậc Sơ Trung

2000

31

Nguyễn Thị Phúc

Một số vấn đề giảng dạy đàn 36 dây tại Nhạc viện Hà Nội.

2000

32

Mai Trần Hoàn

Đàn Accordeon và vai trò của nó trong đời sống âm nhạc  ở Việt Nam

2001

33

Nguyễn Văn Minh

Xã hội hóa quy trình đào tạo Violon tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

2001

34

Trịnh Hoài Thu

Nguyễn Văn Thương và những tác phẩm khí nhạc tiêu biểu

2001

35

Nguyễn Quốc Hưng

Vai trò của thị hiếu them mỹ và thị hiếu nghệ thuật trong giáo dục con hiện nay

2002

36

Nguyễn Thanh Thủy

Bảo tồn kế thừa nghệ thuật biểu diễn đàn Tranh

2002

37

Trương Ngọc Thắng

Vấn đề giảng dạy Thanh nhạc ở trường Đại học nghệ thuật Huế

2002

38

Đào Tuyết Anh

Nghiên cứu việc rèn luyện tự học ở nhà cho học sinh Violon

2003

39

Phạm Hoài Phương

Giảng dạy giọng nữ cao bậc trung cấp và cao đẳng tại trường văn hóa nghệ thuật địa phương

2003

40

Trần Thị Mộc Lan

Vấn đề giảng dạy các tác phẩm phức điệu của Bach trong đào tạo chuyên ngành Piano ở Việt Nam

2003

41

Vũ Thị Phương Mai

Một số vấn đề trong việc giảng dạy học sinh Piano nhỏ tuổi ở Việt Nam

2003

42

Dương Bích Hà

Âm nhạc dân gian của người Tà ôi - Pacô ở Thừa Thiên Huế

2004

43

Lã Minh Hằng

Những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

2004

44

Nguyễn Tài Hưng

Một số đặc điểm phương pháp chuyển soạn tác phẩm khí nhạc cho đàn Accordion

2004

45

Mai Thị Xuân Hương

Vấn đề giảng dạy ca khúc Việt Nam trong chuyên ngành Thanh nhạc

2004

46

Trương Quỳnh Thư

Vận dụng cách viết giao hưởng nhiều chương của phương Tây vào giao hưởng Việt Nam 

2004

47

Đoàn Công Chuân

Đàn Nhị với việc giảng dạy phong cách âm nhạc dân gian và cung đình Huế

2005

48

Nguyễn Ngọc Ban

Vận dụng giáo trình chuyên nghiệp để dạy Violon cho thiếu nhi Huế

2005

49

Nguyễn Quốc Vương

Thực trạng và một số giải pháp đào tạo Guitar trong giai đoạn mới ở Nhạc viện Hà Nội

2005

50

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Một số nghiên cứu về kỹ năng hòa tấu-đệm của đàn 36 dây

2005

51

Phạm Thị Trà My

Một số vấn đề trong việc biên soạn giáo trình và giảng dạy đàn Tranh

2005

52

Trần Hữu Việt

Vấn đề nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo Piano tại trường nghệ thuật Huế

2005

53

Vũ Diệu Linh

Nâng cao chất lượng giảng dạy Thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội

2005

54

Đỗ Thanh Hiên

Sáng tác khí nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thị Nhung

2006

55

Đỗ Thị Thanh Nhàn

Âm nhạc trong các trò diễn và diễn xướng dân gian người Việt xứ Thanh

2006

56

Lê Nguyên Hồng

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Violon ở trường Đại học nghệ thuật Huế.

2006

57

Lê Thị Thanh Hương

Ca khúc of nhạc sĩ Phạm Tuyên qua những chặng đường cách mạng

2006

58

Lương Đức Thắng

Giảng dạy đàn Guitar tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hà Nội 

2006

59

Phan Thị Thu Hồng

Vấn đề sử dụng một số bài bản âm nhạc truyền thống Huế trong giáo trình giảng dạy đàn 36 dây ở Đại học nghệ thuật Huế

2006

60

Vũ Tú Cầu

Hình tượng và đặc điểm âm nhạc trong tác phẩm của nhạc sĩ Huy Du

2006

61

Bùi Hồng Giót

Một số vấn đề giảng dạy dân Nhị tại Nhạc viện Hà Nội

2007

62

Đặng Thị Hải Yến

Vận dụng làn điệu dân ca trong một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc

2007

63

Đỗ Thị Nguyệt

Một số vấn đề về giảng dạy Guitar tại trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa

2007

64

Hồ Thị Hồng Dung

Hát Văn thờ

2007

65

Lã Minh Tâm

Hình thức 3 đoạn phức trong một số tác phẩm thính phòng 1 chương

2007

66

Lê Thảo Nguyên

Các tác phẩm hợp xướng và giao hưởng của nhạc sĩ Trọng Bằng

2007

67

Nguyễn Mai Anh

Cấu trúc Sonate trong một số tác phẩm tác phẩm Việt Nam

2007

68

Nguyễn Thị Hà

Vấn đề giảng dạy các tác phẩm cho đàn Guitar Việt Nam cho học sinh  bậc Trung cấp dài hạn

2007

69

Nguyễn Thị Loan

Một số đặc điểm trong việc biên soạn giáo trình điện tử môn luyện nghe âm nhạc.

2007

70

Nguyễn Thị Mai Thủy

Giảng dạy đàn bầu bậc trung học dài hạn tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

2007

71

Phạm Nghiêm Việt Anh

Hòa thanh, phức điệu trong tác phẩm khí nhạc

2007

72

Triệu Tiến Vượng

Phong cách âm nhạc truyền thống trong giảng dạy Sáo trúc tại Nhạc viện Hà Nội

2007

73

Vi Minh Huy

Một số vấn đề về giảng dạy Guitar hệ trung cấp tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa

2007

74

Võ Thị Thu Hoài

Giảng dạy Thanh nhạc tại Khoa Sư phạm âm nhạc mỹ thuật trường Đại học sư phạm Hà Nội.

2007

75

Vũ Duy Hiến

Sáng tác khí nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân

2007

76

Đặng Vũ Ngân Giang

Hình tượng anh bộ đội cụ Hồ trong hành khúc cách mạng giai đoạn 1945-1975

2008

77

Hà Mai Phương

Ngiên cứu việc giảng dạy môn Piano phổ thông trong các trường âm nhạc chuyên nghiệp

2008

78

Đỗ Thu Hà

Đại nhạc trong nhạc lễ cung đình thời Nguyễn

2009

79

Tôn Tiến (Sunjin)

Đàn bầu với việc giảng dạy tại trường Đại học Dân Tộc Quảng tây Trung quốc

2009


 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn