Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Báo cáo hàng năm
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8823556
Báo cáo hàng năm Thứ sáu, 22/10/2021
Thực hiện Công văn số 7735/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố báo cáo 3 công khai năm học 2013-2014  về các nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính; Đội ngũ cán bộ giảng viên.

Báo cáo Ba công khai 2013-2014

Nội dung báo cáo bao gồm:   
1. Quy định về chuẩn đầu ra
2. Số lượng học sinh sinh viên
3. Tỷ lệ tốt nghiệp
4. Cơ sở vật chất
5. Thu chi tài chính
6. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên
7. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương