Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9646659
Tin tức hoạt động Thứ năm, 18/08/2022
Căn cứ Nghị định 41/2012, Nghị định 36/2013, Thông tư 14/2012 và Thông tư 05/2013 của Chính phủ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo đến các Trưởng đơn vị tiến hành thực hiện kê khai, thống kê công việc của các cá nhân trong đơn vị mình theo mẫu Phụ lục 1A. Việc thống kê này nhằm xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của đơn vị, đồng thời hoàn thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức của Học viện.

Đề nghị các đồng chí Trưởng các đơn vị nghiên túc thực hiện kế hoạch tại đơn vị mình và gửi lại toàn bộ nội dung kê khai tại Phòng Tổ chức - Cán bộ trước ngày 30/5/2014.

Đính kèm: 
- Thông báo của Phòng Tổ chức - Cán bộ
- Phụ lục số 1A
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương