Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734215
Tin tức hoạt động Thứ bảy, 13/07/2024

LỊCH TẬP TRUNG VÀ CÔNG TÁC ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017 CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN                                                                                                                   

 

 

Thời gian – Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Từ  thứ  Hai

08/08/2016 đến

thứ Sáu 19/08/2016

 

- Các Khoa, Phòng và các đơn vị cấp Ba:

+ Chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-2016, bình bầu thi đua và phương hướng năm học 2016-2017, nộp cho phòng Tổ chức Cán bộ.

- Các Khoa phân công HSSV cho GV và cộng tác viên năm học 2016-2017, nộp cho Phòng Đào tạo và Phòng Tổ chức Cán bộ.

 

Thứ Hai

Ngày 15/08/2016

8h30 sáng

Phòng khách Quốc tế

- Họp Hội đồng xét kết quả Tuyển sinh Trung cấp, Đại học

BGĐ và Hội đồng Tuyển sinh

 

 

Thứ Tư

ngày 17/08/2016

 

8h30 sáng

Phòng khách Quốc tế

- Giao ban

- Ra nghị quyết tháng 8, 9-2016; Trọng tâm công tác năm học 2016-2017; Thông qua kế hoạch tuần sinh hoạt đầu năm học 2016-2017 của CBGV và HSSV, các Quy chế, Quy định...

- Phòng TCCB  phổ biến các văn bản, qui chế mới.

BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng ủy

 

 

Từ 19/08/2016

 

Dự kiến Tuyển sinh Sau Đại học

         

 

Thứ Hai

ngày 22/08/2016

8h30

Phòng hoà nhạc nhỏ

- Họp toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên: phổ biến kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, chuẩn bị năm học mới, học tập qui chế…

BGĐ và toàn thể CB, GV, CNV

14h chiều

Phòng khách Quốc tế

BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng ủy làm việc với các phòng:

- 14h - 15h:   Phòng TCCB

- 15h - 16h:   Phòng  HCĐN

- 16h - 17h:   Phòng Tài vụ

- BGĐ và Ban Thường vụ  Đảng ủy, BCH Đảng ủy

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

14h00

 

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ học tập công tác Đảng

Chuyên viên và Ban thường vu Đảng ủy, BCH Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ

 

 

 

Thứ Ba

Ngày 23/08/2016

8h30

Phòng hoà nhạc nhỏ

 

- Họp toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên: học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương, thời sự trong nước và quốc tế

Diễn giả và toàn thể CB, GV, CNVP

14h chiều

Phòng khách Quốc tế

Họp các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ học tập công tác Đảng.

- BGĐ và Ban Thường vụ  Đảng ủy, BCH Đảng ủy

- Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ

 

          

 

 

 

Thứ Tư

ngày 24/08/2016

 

8h30 sáng -11h30

Phòng khách Quốc tế

 

 

BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các phòng:

- 8h30 - 9h30: Phòng Đào tạo

- 9h30 - 10h30: Phòng QLSĐH và NCKH 

- 10h30 - 11h30: Phòng Chính trị - QLHS

- BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

 

14h chiều

Phòng khách Quốc tế

BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các phòng:

-14h - 15h: Phòng Quản trị - Y tế

- 15h - 16h: Trung tâm Thông tin Thư viện

- 16h - 17h: Ban QL KTX

- BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy

- Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

 

 

 

 

Thứ  Năm

ngày 25/08/2016

 

 

8h30 sáng

Phòng khách Quốc tế

BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các khoa:

 - 8h30 - 9h30:      Khoa Nhạc cụ Truyền thống

 - 9h30 - 10h30:    Khoa Piano

 - 10h30 – 11h30:  Khoa Đàn Dây     

- BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy

- BCN, Bí thư Chi bộ  khoa

 

14h chiều

Phòng khách Quốc tế

BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với cỏc khoa:

- 14h - 15h:   Khoa Kèn-Gõ

- 15h - 16h:   Khoa A-G-EK.  

- 16h- 17h:   Khoa Thanh nhạc

- BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy

- BCN, Bí thư Chi bộ  khoa

 

 

Thứ  Sáu

ngày 26/08/2016

8h30 sáng

Phòng khách Quốc tế

BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các khoa:

-  8h30 - 9h30:   Khoa LL-ST-CH 

- 9h30 - 10h30:  Khoa Kiến thức Âm nhạc

-10h30 - 11h30:  Khoa Jazz

- BGĐ và Ban Thường vụ ĐU

- BCN, Bí thư Chi bộ  khoa

 

 

 

14h chiều

Phòng khách Quốc tế

BGĐ và Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các khoa:

- 14h - 15h:  Khoa Kiến thức Đại cương

- 15h - 16h:  Khoa Văn hóa. 

- BGĐ và Ban Thường vụ ĐU

- BCN, Bí thư Chi bộ  khoa

 

Thứ Sáu

ngày  02/09/2015

                                                                              

Nghỉ Lễ

 

Thứ Năm, thứ Hai

Ngày 01 và 05/09/2016

Chuẩn bị đón HSSV

Các phòng chức năng

Thứ Ba

Ngày 06/09/2016

8h sáng

    - Tầng 1 nhà A1

    - Văn phòng các khoa

- Đón HSSV mới

- Điểm danh HSSV cũ tại phòng dốc nhà A1

  (Có Kế hoạch riêng)

- Các phòng chức năng

- BCN các khoa

Thứ  Tư

Ngày 07/09/2016

 

8h sáng đến 11 giờ

- Phòng Hoà nhạc nhỏ

- Văn phòng các khoa

Tập trung HSSV (điểm danh và nghe phổ biến nội qui)

Phân công giảng dạy, chuẩn bị  năm học mới

 

Thứ  Năm

Ngày 08/09/2016

 

8h sáng đến 11 giờ 

- Phòng Hoà nhạc nhỏ

 

Tập trung HSSV (điểm danh và học tập chính trị, nghe thời sự trong nước, quốc tế)

 

Từ Thứ Hai

Ngày 12/09/2016

                                                    

THỰC HỌC

 

HSSV toàn trường

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn