Trang chủ Học viện
Bộ phận nghiệp vụ
Ấn phẩm mới
Thư viện điện tử
Giáo trình
Luận văn
Giáo dục Âm nhạc
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595148
Giáo trình Thứ hai, 24/06/2024

DANH MỤC GIÁO TRÌNH

 

1. Bài tập kỹ thuật cho đàn Bầu tập 1

Tác giả: Thanh Tâm.

Năm xuất bản: 2002

 

2. Bài tập kỹ thuật cho đàn Bầu tập 2

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Năm xuất bản: 2005

 

3. Bài tập kỹ thuật cho đàn Nguyệt tập 1

Tác giả: Đỗ Văn Đễ, Cồ Huy Hùng, Trịnh Lan Hương.

Năm xuất bản: 2003

 

4. Bài tập kỹ thuật cho đàn Nguyệt tập 2

Tác giả: Cồ Huy Hùng.

Năm xuất bản: 2006

 

5. Bài tập kỹ thuật cho đàn Nhị tập 1

Tác giả: Nguyễn Thế Dân.

Năm xuất bản: 2005

 

6. Bài tập kỹ thuật cho đàn Sáo tập 1

Tác giả: Lê Văn Phổ.

Năm xuất bản: 2003

 

7. Bài tập kỹ thuật cho đàn Sáo tập 2

Tác giả: Lê Văn Phổ.

Năm xuất bản: 2005

 

8. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tam thập lục tập 1

Tác giả: Xuân Dung, Hồng Phúc.

Năm xuất bản: 2002

 

9. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tam thập lục tập 2

Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc.

Năm xuất bản: 2005

 

10. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tranh tập 1

Tác giả: Ngô Bích Vượng.

Năm xuất bản: 2002

 

11. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tranh tập 2

Tác giả: Ngô Bích Vượng.

Năm xuất bản: 2005

 

12. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà tập 1

Tác giả: Vũ Mai Phương.

Năm xuất bản: 2003

 

13. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà tập 2

Tác giả: Vũ Mai Phương.

Năm xuất bản: 2005

 

14. Giáo trình Hoà thanh Đại học

Tác giả: Phạm Minh Khang.

Năm xuất bản: 2005

 

15. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 1

Tác giả: Hoàng Hoa, Phạm Phương Hoa.

Năm xuất bản: 2001

 

16. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 2

Tác giả: Phạm Tú Hương, Phạm Thanh Vân.

Năm xuất bản: 2001

 

17. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 3

Tác giả: Cù Lệ Duyên, Nguyễn Bình Định.

Năm xuất bản: 2001

 

18. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 4

Tác giả: Phạm Minh Khang, Nguyễn Trọng Ánh.

Năm xuất bản: 2001

 

19. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 5

Tác giả: Phạm Tú Hương, Nguyễn Trọng Ánh, Hoàng Hoa, Phạm Thanh Vân.

Năm xuất bản: 2004

 

20. Giáo trình Ký xướng âm trình độ 6

Tác giả: Phạm Tú Hương, Nguyễn Trọng Ánh, Hoàng Hoa, Phạm Thanh Vân.

Năm xuất bản: 2004

 

21. Giáo trình Lịch sử Âm nhạc Phương Đông

Tác giả: Nguyễn Bình Định.

Năm xuất bản: 2004

 

22. Giáo trình Thanh nhạc giọng cao năm thứ 1-2

Tác giả: Trung Kiên.

Năm xuất bản: 2001

 

23. Giáo trình Thanh nhạc giọng cao năm thứ 3

Tác giả: Trung Kiên.

Năm xuất bản: 2004

 

24. Giáo trình Thanh nhạc giọng cao năm thứ 4

Tác giả: Trung Kiên.

Năm xuất bản: 2004

 

25. Giáo trình Thanh nhạc giọng trung - trầm năm thứ 1-2

Tác giả: Trung Kiên.

Năm xuất bản: 2002

 

26. Giáo trình Thanh nhạc giọng trung - trầm năm thứ 3-4

Tác giả: Trung Kiên.

Năm xuất bản: 2004

 

27. Giải thích thuật ngữ âm nhạc

Tác giả: Đỗ Xuân Tùng.

Năm xuất bản: 2002

 

28. Giảng nhạc

Tác giả: Nguyễn Thi Nhung.

Năm xuất bản: 1988

 

29. Giáo trình Violoncelle

Tác giả: Hoàng Dương.

Năm xuất bản: 1976

 

30. Hoà âm và đáp án

Tác giả: Hoàng Hoa.

Năm xuất bản: 2005

 

31. Kỹ thuật thực hành Violin

Tác giả: Đỗ Xuân Tùng.

Năm xuất bản: 2002

 

32. Lịch sử Âm nhạc thế giới 1

Tác giả: Nguyễn Xinh.

Năm xuất bản: 1983

 

33. Lịch sử Âm nhạc thế giới 2

Tác giả: Thế Vinh, Nguyễn Thi Nhung.

Năm xuất bản: 1985

 

34. Lược sử Âm nhạc Việt Nam

Tác giả: Thuỵ Loan.

 

35. Lý thuyết âm nhạc cơ bản

Tác giả: Phạm Tú Hương, Nguyễn Trọng Ánh, Đỗ XuânTùng.

Năm xuất bản: 2005

 

36. Những bài tập luyện nghe

Tác giả: Nguyễn Thị Loan .

Năm xuất bản: 2001

 

37. Phân tích tác phẩm tập 1

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung.

Năm xuất bản: 2005

 

38. Phân tích tác phẩm tập 2

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung.

Năm xuất bản: 2006

 

39. Phân tích và bút pháp âm nhạc tập 1

Tác giả: Phạm Phương Hoa.

Năm xuất bản: 2002

 

40. Phân tích và bút pháp âm nhạc tập 2

Tác giả: Phạm Phương Hoa.

Năm xuất bản: 2004

 

41. Phức điệu nghiêm khắc

Tác giả: Phạm Tú Hương.

Năm xuất bản: 1991

 

42. Phức điệu nghiêm khắc

Tác giả: Cù Lệ Duyên.

Năm xuất bản: 2004

 

43. Phương pháp sư phạm thanh nhạc

Tác giả: Trung Kiên.

Năm xuất bản: 2001

 

44. Sách học đàn Bầu

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trần Quốc Lộc.

Năm xuất bản: 1995

 

45. Sách học đàn Nguyệt

Tác giả: Xuân Khải.

Năm xuất bản: 1994

 

46. Sách học đàn Nhị

Tác giả: Thao Giang.

Năm xuất bản: 1974

 

47. Sách học đàn Tranh

Tác giả: Ngô Bích Vượng, Đinh Thị Nội.

Năm xuất bản: 1994

 

48. SGK Hoà Thanh

Tác giả: Phạm Minh Khang.

Năm xuất bản: 2000

 

49. SGK Phức điệu

Tác giả: Phạm Tú Hương.

Năm xuất bản: 1998

 

50. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Accordion độc tấu

Tác giả: Lưu Quang Minh.

Năm xuất bản: 2001

 

51. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Accordion hoà tấu

Tác giả: Lưu Quang Minh

Năm xuất bản: 2001

 

52. Tác phẩm kèn gỗ 1

Tác giả: Phúc Linh.

Năm xuất bản: 1997

 

53. Tác phẩm kèn gỗ 2

Tác giả: Phúc Linh.

Năm xuất bản: 1997

 

54. Trích giảng âm nhạc Châu Âu (nửa cuối TKXIX)

Tác giả: Trương Nguyệt Ánh

Năm xuất bản: 1991

 

55. Trích giảng âm nhạc Châu Âu (phần Châu Âu)

Tác giả: Nguyễn Xinh, Thế Vinh, Nguyễn Thị Nhung.

Năm xuất bản: 1987

 

56. Trích giảng âm nhạc Châu Âu (phần TKXX)

Tác giả: Tú Ngọc.

Năm xuất bản: 1991

 

57. Tuyển tập 200 bài xướng âm

Tác giả: Phạm Minh Khang.

Năm xuất bản: 2001

 

58. Tuyển tập chèo cổ cho bộ gõ dân tộc

Tác giả: Hồng Thái, Tiến Ninh.

Năm xuất bản: 2007

 

59. Tuyển tập chèo cổ cho đàn bầu

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm và bộ môn đàn bầu.

Năm xuất bản: 1998

 

60. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Nguyệt

Tác giả: Đặng Xuân Khải, Đỗ Văn Đễ, Cồ Huy Hùng, Trịnh Hương Lan.

Năm xuất bản: 2007

 

61. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Nhị

Tác giả: Nguyễn Thế Dân.

Năm xuất bản: 2007

 

62. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Tam thập lục

Tác giả: Xuân Dung, Hồng Phúc, Thu Hải, Thanh Hằng.

Năm xuất bản: 2007

 

63. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Tranh

Tác giả: Ngô Bích Vượng và bộ môn đàn tranh.

Năm xuất bản: 2007

 

64. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Tỳ bà

Tác giả: Vũ Mai Phương, Mai Huệ.

Năm xuất bản: 2007

 

65. Tuyển tập chèo cổ cho sáo trúc

Tác giả: Hồng Thái, Lê Phổ, Tiến Vượng.

Năm xuất bản: 2007

 

66. Tuyển tập giáo trình Accordeon tập 1

Tác giả: Bộ môn Accordeon.

Năm xuất bản: 1978

 

67. Tuyển tập khí nhạc dân tộc tập 1

Tác giả: Xuân Khải.

Năm xuất bản: 1996

 

68. Tuyển tập khí nhạc dân tộc tập 2

Tác giả: Xuân Khải.

Năm xuất bản: 1996

 

69. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Bầu

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hồ Hoài Anh.

Năm xuất bản: 2007

 

70. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Nguyệt

Tác giả: Đỗ Văn Đễ, Trịnh Hương Lan.

Năm xuất bản: 2007

 

71. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Nhị

Tác giả: Nguyễn Thế Dân.

Năm xuất bản: 2007

 

72. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Tranh

Tác giả: Ngô Bích Vượng .

Năm xuất bản: 2007

 

73. Tuyển tập nhạc Huế cho Sáo trúc

Tác giả: Lê Văn Phổ

Năm xuất bản: 2007

 

74. Tuyển tập tác phẩm cho Accordion và Keyboard

Tác giả: Phúc Linh - Lưu Minh.

Năm xuất bản: 2005

 

75. Tuyển tập tác phẩm cho đàn Dây tập 1-2

Tác giả: Hoàng Dương.

Năm xuất bản: 1996

 

76. Tuyển tập tác phẩm cho đàn Tranh

Tác giả: Đinh Thị Nội.

Năm xuất bản: 2006

 

77. Tuyển tập tác phẩm cho kèn gỗ Giao hưởng tập 1

Tác giả: Nguyễn Phúc Linh.

Năm xuất bản: 1997

 

78. Tuyển tập tác phẩm cho kèn gỗ Giao hưởng tập 2

Tác giả: Nguyễn Phúc Linh.

Năm xuất bản: 1997

 

79. Tuyển tập tác phẩm cho Piano bậc đại học

Tác giả: Trần Thu Hà.

Năm xuất bản: 2005

 

80. Tuyển tập tác phẩm Concerto & Sonatina cho Violin

Tác giả: Ngô Văn Thành.

Năm xuất bản: 2001

 

81. Tuyển tập tác phẩm dân ca

Tác giả: Đỗ Xuân Tùng.

Năm xuất bản: 2002

 

82. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Cello tập 1

Tác giả: Bùi Gia Tường.

Năm xuất bản: 2003

 

83. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Cello tập 2

Tác giả: Bùi Gia Tường.

Năm xuất bản: 2003

 

84. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Piano tập 1

Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn.

Năm xuất bản: 2005

 

85. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Piano tập 2

Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn.

Năm xuất bản: 1998

 

86. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Violon & Piano tập 1

Tác giả: Ngô Văn Thành.

Năm xuất bản: 1999

 

87. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Violon & Piano tập 2

Tác giả: Ngô Văn Thành.

Năm xuất bản: 2001

 

88. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn 36 dây

Tác giả: Hồng Phúc.

Năm xuất bản: 2004

 

89. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Nguyệt

Tác giả: Cồ Huy Hùng.

Năm xuất bản: 2004

 

90. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Nhị

Tác giả: Thế Dân.

Năm xuất bản: 2004

 

91. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Tranh

Tác giả: Bích Vượng.

Năm xuất bản: 2004

 

92. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Tỳ bà

Tác giả: Mai Phương.

Năm xuất bản: 2004

 

93. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho Sáo trúc

Tác giả: Lê Phổ.

Năm xuất bản: 2004

 

94. Tuyển tập Violon

Tác giả: Bộ môn Violon.

Năm xuất bản: 1982

 

95. Xướng âm Trung cấp 1

Tác giả: Đoàn Phi Liệt.

Năm xuất bản: 1989

 

96. Xướng âm Trung cấp 2

Tác giả: Đoàn Phi Liệt.

1986

 

97. Xướng âm Trung cấp 3

Tác giả: Đoàn Phi Liệt.

Năm xuất bản: 1986

 

98. Xướng âm Trung cấp 4

Tác giả: Đoàn Phi Liệt.

Năm xuất bản: 1989

 

99. Xướng âm Trung cấp 5

Tác giả: Đoàn Phi Liệt.

Năm xuất bản: 1989

 

100. Xướng âm Trung cấp 6

Tác giả: Thế Vinh, Đoàn Phi Liệt

Năm xuất bản: 1989

 

101. Xướng âm Trung cấp 7

Tác giả: Đoàn Phi, Trọng Ánh.

Năm xuất bản: 1993

 

102. Xướng âm Trung cấp 8.

Tác giả: Bình Định, Hoàng Hoa.

Năm xuất bản: 1991

 

103. Xướng âm Trung cấp 9

Tác giả: Đoàn Phi Liệt.

Năm xuất bản: 1997

 

104. Xướng âm Trung cấp 10

Tác giả: Giang Minh, Nguyễn Đình Long.

Năm xuất bản: 1991

 

105. Xướng âm Trung cấp 11

Tác giả: Giang Minh, Lê Sỹ Ánh.

Năm xuất bản: 1991

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn