Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7982149
Thông báo đào tạo Thứ ba, 20/10/2020

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo tài năng hệ Trung cấp, Đại học năm học 2020-2021. Trình độ Trung cấp: 30 chỉ tiêu; trình độ Đại học: 20 chỉ tiêu...

Kế hoạch dạy trực tuyến và chương trình giảm tải học kỳ II năm học 2019-2020 ban hành theo Quyết định của Giám đốc Học viện ÂNQGVN về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ TRUNG CẤP: TC 1/4; TC 3/6 ; TC 4/7 ; TC 6/9

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC 1/4

Lý thuyết âm nhạc

Chuyên ngành Lý luận

Thứ 6

8h00

 

I

4

5D - A2

Đỗ Thanh Nhàn

2

TC 1/4 

Thanh nhạc A

Dân ca

Thứ 4

8h00

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

3

TC 1/4 

Thanh nhạc B

Dân ca

Thứ 4

9h30

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

4

TC 1/4 + 4/7

Lý - Sáng - Chỉ + AGO

Dân ca

Thứ 7

9h30

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

5

TC 3/6

 Âm nhạc truyền thống C

Dân ca

Thứ 6

9h30

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

6

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống A + Jazz

Dân ca

Thứ 6

8h00

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

7

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống B + Kèn gõ

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

8

TC 4/7 + 6/9

Dây + Piano A

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

9

TC 6/9

Piano B

Dân ca

Thứ 7

 

15h00

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

10

Toàn bộ HS/SV khoa LSC

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

11

TC 1/4

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

3A - A2

Trọng Ánh

12

TC 1/4

Thanh Nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Hoàng Hậu

13

TC 1/4

Thanh Nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Quỳnh Trang

14

TC 1/4

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

15

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Thanh Thủy

16

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h00

I+II

2

3A - A2

Thu Thảo

17

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

2A - A2

Thu Thảo

18

TC 4/7 

Jazz 

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

19

TC 4/7 

AGO

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

20

TC 4/7 

Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

21

TC 4/7 

Kèn Gõ

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

22

TC 6/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Việt Anh

23

TC 6/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

24

TC 6/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9E - A2

Xuân Cung

25

TC 1/4

Thanh nhạc A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Thiều Hương

26

TC 1/4

Thanh nhạc B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

27

TC 1/4

Thanh nhạc C

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Tú Uyên

28

TC 1/4

Lý - Sáng - Chỉ

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Thiều Hương

29

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Tú Uyên

30

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

1C - A2

Tú Uyên

31

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống C

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

32

TC 4/7

Jazz

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

33

TC 4/7

AGO A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

34

TC 4/7

AGO B + Viola + Cello + C.bass B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

35

TC 4/7

Kèn gõ + Viola + Cello + C.bass (A)

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

36

TC 6/9

Piano A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Thiều Hương

37

TC 6/9

Piano B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Tú Uyên

38

TC 6/9

Violon

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

1C - A2

Hồng Dung

39

TC 1/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

40

TC 1/4

Thanh Nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

41

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

8E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

42

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

7E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

43

TC 4/7

Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Nguyễn Thu Phương

44

TC 1/4 + 4/7

AGO + Kèn gõ + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Nguyễn Thu Phương

45

TC 6/9

Piano + Violon

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

8E - A2

Triệu Thị Kiều Trang 

46

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

47

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

48

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

49

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

50

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

51

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

52

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bắt đầu triển khai ứng dụng hỗ trợ giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các lớp tập thể từ thứ Hai 16/03/2020... 

Riêng khối văn hoá có lịch riêng theo sở Giáo dục. Các khoa lên lịch thi chi tiết theo đúng kế hoạch đào tạo, thông báo công khai và nộp bộ phận Đào tạo trước kỳ thi 01 tuần. Trường hợp có thay đổi lịch cần được thông qua Bộ phận Đào tạo trình BGĐ phê duyệt. Các khoa tổ chức chấm thi theo danh sách HSSV do bộ phận Đào tạo thuộc phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế cung cấp.

Sứ mệnh: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước; tham gia vào việc định hướng, giáo dục nhằm nâng cao đời sống âm nhạc cho toàn xã hội; đóng góp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phương thức tuyển sinh thực hiện kết hợp xét tuyển và phương thức xét tuyển thẳng. Chỉ tiêu tuyển sinh và xét tuyển của Học viện được xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo...

Căn cứ Quyết định số  351A/QĐ-HVAN-SĐH ngày 12 tháng 5 năm 2018 do Giám đốc HVANQGVN ký về việc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi Thạc sĩ năm 2018; Căn cứ Biên bản xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi Thạc sĩ ngày 03     tháng 8 năm 2018...

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn