Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12200070
Tin tức hoạt động Thứ ba, 16/04/2024
Quy chế mới trong đào tạo Tiến sĩ

TÓM LƯỢC NHỮNG ĐIỂM MỚI
TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ


1. Rà soát và xây dựng lại các chương trình đào tạo tiến sĩ

Nội dung chương trình gồm những điểm

1.1 Các học phần bổ sung

- Học phần bổ sung ở trình độ thạc sĩ cho người học chưa có bằng thạc sĩ (27-36 tín chỉ).

- Học phần bổ sung đối với của người có bằng thạc sĩ với ngành gần.

- Học phần bổ sung ở trình độ đại học cho người có bằng đại học còn thiếu môn học và học phần quan trọng cho việc đào tạo tiến sĩ.

1.2. Các học phần tiến sĩ (Học phần tiến sĩ (mỗi học phần 2-3 tín chỉ) gồm học phần bắt buộc và học phần lựa chọn. Một NCS phải hoàn thành 3-5 học phần với tổng số 8-12 tín chỉ)

1.3. Các chuyên đề tiến sĩ (NCS phải hoàn thành 2-3 chuyên đề (1 chuyên đề 2-3 tín chỉ) với khối lượng  từ 4-6 tín chỉ)

- Hội đồng khoa học khoa đề xuất chuyên đề tiến sĩ của từng chuyên ngành đào tạo (2 năm  một lần điều chỉnh và bổ sung) chuyên đề phải được công bố trước khi thi tuyển sinh.

1.4. Tiểu luận về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan

1.5. Đề tài (Nghiên cứu khoa học): Danh sách định hướng nghiên cứu và giáo viên có thể hướng dẫn cho từng chuyên ngành và  được công bố trước khi tuyển sinh.

1.6. Bài báo công bố: Ít nhất hai bài báo ở tạp chí nằm trong danh mục do Hội đồng TS quy định.

1.7. Luận án tiến sĩ  (trên 50% là phần kết quả nghiên cứu và thảo luận)

- Tóm tắt luận án; Những điểm mới của luận án phải viêt cả tiếng Việt và tiếng Anh

- Khuyến khích NCS viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh

2. Xét tuyển hàng năm

- Tiêu chuẩn xét tuyển như tiếng Anh, chuyên ngành thạc sĩ, điểm trung bình thạc sĩ, kinh nghiệm công tác, bài báo do Trường quy định.

- Thí sinh phải có thư giới thiệu của hai nhà khoa học.

- Thí sinh phải trình bày bài luận về dự định nghiên cứu trước tiểu ban.

3. Giáo viên hướng dẫn:

- Có bài báo công trình công bố trong 5 năm trở lại đây

- Có tên trong thông báo của cơ sở đào tạo về danh mục đề tài và hướng nghiên cứu

4. Điều kiện tốt nghiệp

- Đảm bảo hoàn thành các học phần tiến sĩ, chuyên đề, tiểu luận tổng quan, đề tài và 2 bài báo. - Tiếng Anh: Khi bảo vệ yêu cầu TOEFL iBT 61 điểm, TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên, hoặc trình độ xác định chuẩn B1, B2 của khung châu Âu hoặc Trung tâm ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn được Bộ Giáo Dục và Đào tạo công nhận.

- Thời gian bảo vệ: NCS có thể được bảo vệ sớm thời gian không nhất thiết phải đảm bảo 2/3. Có thể gia hạn 24 tháng.

5. Hội đồng chấm luận án (do Hiệu trưởng quyết định)

- Hội đồng gồm hai cấp là cấp Bộ môn và cấp Trường.

- Thành viên hội đồng yêu cầu có công trình công bố liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của NCS trong 3 năm gần nhất. Hội đồng không có quá 3 người tại cơ sở đào tạo.

- Luận án đạt yêu cầu khi 6/7 hoặc 5/6 thánh viên bỏ phiếu tán thành.

6. Thẩm định luận án

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định luận án thẩm định đảm bảo ít nhất 30% luận án bảo vệ trong năm của cơ sở đào tạo.

7. Cấp bằng

- Sau ngày bảo vệ ít nhất là 3 tháng nếu NCS không bị khiếu nại, tố cáo, không có tên trong danh sách thẩm định của Bộ GD &DT, Hiệu trưởng xem xét cấp bằng cho NCS thông qua hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường.


Đầu trang
Các tin khác
  Quy định về việc cập nhật toàn bộ nội dung luận án tiến sĩ lên mạng (10/08/2010)
  Ca trù Việt Nam được UNESCO công nhận Di sản thế giới (10/01/2010)
  Chương trình hội thảo Sư phạm Âm nhạc Việt Nam - Thuỵ Điển (30/11/2009)
  Quan họ được công nhận là di sản nhân loại (01/10/2009)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn