Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Đảng uỷ
Ban Giám đốc
Hội đồng KH-ĐT
Công đoàn
Đoàn TN
Viện, Trung tâm
Các Khoa
Các Phòng
Quy định, quy chế
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8326882
Hội đồng KH-ĐT Thứ năm, 06/05/2021

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Nhiệm kỳ 2017-2022

 

 

1

PGS.TS.

 Lê Anh Tuấn

Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng

2

TS.

 Bùi Công Duy

Phó Giám đốc Học viện

3

PGS.TS

 Phạm Phương Hoa

Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Thư ký Hội đồng

4

ThS.

 Lưu Nhật Tân

Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

5

ThS.

 Phạm Quốc Chung

Phòng Hành chính - Tổng hợp 

6

PGS.TS.

 Cù Lệ Duyên

Trưởng Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học 

7

PGS.TS.

 Ngô Phương Đông

Trưởng Khoa Kèn - Gõ

8

PGS.TS.

 Nguyễn Minh Anh

Khoa Piano 

9

TS.

 Cồ Huy Hùng

Trưởng Khoa Âm nhạc Truyền thống

10

ThS.

 Trần Thục Anh

Khoa Piano

11

TS.

 Đỗ Quốc Hưng

Trưởng Khoa Thanh nhạc

12

ThS.

 Nguyễn Minh Tân

Quyền trưởng Khoa A-G-O

13

ThS.

 Hoàng Tùng

Khoa nhạc Jazz

14

TS.

 Lã Minh Tâm

Trưởng Khoa Kiến thức âm nhạc

15

PGS.TS.

 Đỗ Hồng Quân

Khoa LL-ST-CH

16

PGS.TS.

 Nguyễn Bình Định

Nguyên Viện trưởng Viện Âm nhạc

17

PGS.TS.

 Nguyễn Huy Phương

Phó Trưởng Khoa Piano

18

PGS.TS.

 Lê Văn Toàn

Nguyên BTĐU, nguyên Giám đốc Học viện

19

PGS.

 Vũ Chí Nguyện

Nguyên PGĐ Học viện

20

PGS.TS.

 Nguyễn Trọng Ánh

Nguyên Trưởng Khoa Kiến thức âm nhạc

21

PGS.TS.

 Bùi Huyền Nga

Nguyên Trưởng Khoa LL-ST-CH

22

PGS.TS.

 Trần Thị Ngọc Lan

Nguyên Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc

23

GS.

 Nguyễn Trung Kiên

Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT

24

GS.TS.

 Trần Thu Hà

Nguyên Giám đốc Học viện

25

GS.TS.

 Ngô Văn Thành

Nguyên Giám đốc Học viện

26

PGS.TS.

 Nguyễn Phúc Linh

Nguyên BTĐU, nguyên PGĐ Học viện

27

PGS.TS.

 Lưu Quang Minh

Nguyên PGĐ Học viện

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn