Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9376632
Mẫu đăng ký GS, PGS Thứ bảy, 28/05/2022

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS 

NĂM 2019 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ HỌC VIỆN

    

 Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 09/08/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã có 3 phiên họp làm việc với sự tham dự của 11 thành viên Hội đồng. 

Phiên họp xét hồ sơ ngày 09/08/2019, GS.TS Trần Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì các phiên họp với sự có mặt của 10 thành viên Hội đồng tham dự. Phiên họp đã nghe, thảo luận, quyết định những ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ, trao đổi trực tiếp với các ứng viên về các vấn đề liên quan và Hội đồng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín tín nhiệm xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS/PGS năm 2019, kết quả như sau:

       1. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh GS được xét tại Hội đồng là 01 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 01 người, kết quả như sau:

TT

Họ

tên

Năm 

sinh

Nam

/Nữ

Học hàm, học vị

Ngành

Nơi làm việc

Kết quả

1

Lê Văn Toàn

1955

Nam

PGS.TS

Âm nhạc

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học - Học viện Âm nhạc quốc gia 

Việt Nam

Không đạt

 

   

 

 2. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là 03 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 01 người, kết quả như sau:

 

TT

Họ

tên

Năm 

sinh

Nam

/Nữ

Học hàm, học vị

Ngành

Nơi làm việc

Kết quả

1

Nguyễn Thanh Hà

1972

Nam

TS

Âm nhạc

Viện phát triển giáo dục Việt Nam

Đạt

 

 

  • Số ứng viên không đủ các điều kiện cần để Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 01 người, kết quả như sau:

TT

Họ

tên

Năm 

sinh

Nam

/Nữ

Học hàm, học vị

Ngành

Nơi làm việc

Kết quả

Lý do không 

đạt

1

Nguyễn Thị 

Hoa Đăng

1973

Nữ

TS

Âm nhạc

Khoa Âm nhạc truyền thống - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Không đạt

Thiếu 

giờ 

chuẩn giảng 

dạy 

trong 

ba năm cuối và 

bài báo quốc tế

 
  • Số ứng viên đủ điều kiện xét đặc cách, vận dụng theo Điều 21, quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về trường hợp đặc biệt cần hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm để báo cáo lên HDGSNN là 01 người, kết quả như sau:

TT

Họ

tên

Năm 

sinh

Nam

/Nữ

Học hàm, học vị

Ngành

Nơi làm việc

Kết quả

1

Bùi Công Duy

1981

Nam

ThS 

và tốt nghiệp NCS

Âm nhạc

Học viện 

Âm nhạc quốc gia 

Việt Nam

Đạt

 

 

Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về thông báo nói trên xin gửi bằng văn bản về tổ giúp việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trước 11 giờ, ngày 25/8/2019. Địa chỉ liên hệ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 02438516212. Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam xin thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết.

 

(Cập nhật ngày 16/8/2019)

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương