Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12404770
Luận văn Thạc sĩ Thứ ba, 21/05/2024

Tác giả: Phạm Thị Thu Hằng 
Đề tài: “Giảng dạy kỹ thuật Piano cho chuyên ngành Đàn phím, hệ Trung cấp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” 
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Piano)
Mã số: 82100202
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Huy Phương   
Ngày đăng: 09/10/2023

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Linh
Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn âm nhạc cho học sinh trường tiểu học Thái Thịnh, Hà Nội” 
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc
Mã số: 8140111
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Anh Tuấn   
Ngày đăng: 24/06/2022 

Tác giả: Lương Nhật Long
Đề tài: "Vai trò của Etude Czerny trong giảng dạy Piano tại một số trung tâm đào tạo ở Hà Nội” 
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Piano)
Mã số: 82100202
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Phương   
Ngày đăng: 02/11/2021 

Tác giả: Trần Quỳnh Mai
Đề tài: “Giảng dạy một số tác phẩm thanh nhạc Ý cho học sinh Trung cấp thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.” 
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Thanh nhạc)
Mã số: 60210202
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Phương Hoa  
Ngày đăng: 30/09/2021

Tác giả: Đào Thị Thuỷ
Đề tài: “Giảng dạy phong cách Funk Rock hệ đại học chuyên ngành E. Keyboard tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (E.Keyboard)
Mã số: 80 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tài Hưng 
Ngày đăng: 28/06/2021 

Tác giả: Nguyễn Văn Việt
Đề tài: “Giảng dạy hòa tấu cho Accordion bậc Trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Accordeon)
Mã số: 8 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tài Hưng
Ngày đăng: 07/06/2021 

Tác giả: Mai Đức Hạnh
Đề tài: “Phân tích bốn bản Fantasia viết cho Piano thuộc trường phái Lãng mạn”
Chuyên ngành: Âm nhạc học
Mã số: 60 21 02 01
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Cù Lệ Duyên
Ngày đăng: 02/04/2021 

Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Đề tài: “Giảng dạy các tác phẩm Guitar của Joaquin Rodrigo cho sinh viên Đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Guitar)
Mã số: 80 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Ngô Văn Thành
Ngày đăng: 31/03/2021 

Tác giả: Lê Đức Sơn
Đề tài: “Kết hợp phương pháp lý thuyết và thực hành trong giảng dạy guitar bậc Trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Guitar)
Mã số: 821 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh
Ngày đăng: 28/10/2020 
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc tại Trường Trung học Cơ sở Phương Mai, Thành Phố Hà Nội”
Chuyên ngành: Lý Luận và Phương pháp giảng dạy âm nhạc
Mã số: 60 14 01 11
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Ngày đăng: 05/08/2020
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy hát dân ca Quan họ cho học sinh thanh nhạc Trường Trung cấp, Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang” 
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc - Thanh nhạc
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Trọng Ánh
Ngày đăng: 29/07/2020
Tác giả: Nguyễn Hương Giang
Tên đề tài: “Dạy hát ca khúc Việt Nam theo phong cách bán cổ điển cho sinh viên khoa Âm nhạc Ứng dụng tại Trường đại học Thăng Long”.
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Bùi Huyền Nga
Ngày đăng: 25/07/2020
Tác giả: Lê Nữ Diệu Linh
Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc khối 6 thông qua các giờ thực hành sáo Recorder tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương - Ba Đình - Hà Nội.”
Chuyên ngành: Lý Luận và Phương pháp giảng dạy âm nhạc
Mã số: 60 14 01 11
Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Lê Anh Tuấn
Ngày đăng: 25/07/2020
 
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Liên
Tên đề tài:  “Nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc cho học sinh khối lớp 4, lớp 5 tại trường tiểu học Tô Vĩnh Diện”
Chuyên ngành: Lý Luận và Phương pháp giảng dạy âm nhạc
Mã số: 8140111
Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Lê Anh Tuấn
Ngày đăng: 16/06/2020
Tác giả: Nguyễn Khánh Linh
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tài Hưng
Ngày đăng: 06/05/2020
Tác giả: Dương Ngọc Tú
Tên đề tài:  “Giảng dạy 10 tác phẩm mới cho sinh viên bậc đại học Sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam” 
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Sáo)
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học:  
Ngày đăng: 31/10/2019
Tác giả: Lê Minh
Tên đề tài:  “Giảng dạy một số bản nhạc Lễ trong nhạc Tài tử cho sinh viên đàn Nhị  tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Nhị)
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Vũ Chí Nguyện 
Ngày đăng: 15/10/2019

Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân 
Tên đề tài:  “Đưa làn điệu Dọc và Xá trong Chầu Văn vào giảng dạy Sáo Trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Sáo trúc)
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Phương Đông 
Ngày đăng: 14/04/2019

Tác giả: Lê Nguyễn Trúc Vy
Tên đề tài:  “Giảng dạy các tác phẩm phức điệu trong đào tạo Piano tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội”.
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Piano)
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đào Trọng Tuyên
Ngày đăng: 03/04/2019

Tác giả: Võ Thị Mai 
Tên đề tài:  “Các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cải biên trong bối cảnh sân khấu hóa”.
Chuyên ngành: Âm nhạc học 
Mã số: 60 21 02 01
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ánh 
Ngày đăng: 13/01/2019

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn