Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8273156
Thông báo đào tạo Chủ nhật, 11/04/2021

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020 DANH CHO HỆ TRUNG CẤP VÀ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY                                                        

HỌC KỲ I:

HỆ 

KHỐI

Tuần 1 

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

SƠ KẾT HỌC  KỲ I  

ĐÀO TẠO

KIẾN THỨC

09 - 14/9

16-21/9

23-28/9

30/9-5/10

7-12/10

14-19/10

21-26/10

28/10-2/11

4-9/11

11-16/11

18-23/11

25-30/11

2-7/12

9-14/12

16-21/12

23-28/12

30/12/2019-4/1/2020

6-11/1

13-18/1/2020

TRUNG CẤP

KIẾN THỨC ÂM NHẠC 

Thực học

từ

09/9 

đến

12/10

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

Thực 

học   từ

21/10 

đến

30/11

 

Từ 2-14/12 Thi HK I 

 

Dự trữ 

   Từ 16-18/1     Thi bổ sung

KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Thực học

từ

09/9 

đến

12/10

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

Thực 

học   từ

21/10 

đến

30/11

 

 

 

Từ 16- 21/12 Thi HK I

   Từ 13-15/1   Thi bổ sung

ĐẠI HỌC

KIẾN THỨC ÂM NHẠC 

 

Thực học

từ

09/9 

đến

19/10

  Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

 

Thực học

từ

28/11 

đến

14/12

 

Dự trữ 

 

Từ 6-11/1/2020 Thi HK I

    Từ 16-18/1   Thi bổ sung

 

KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

 

Thực học

từ

09/9 

đến

19/10

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

 

Thực học

từ

28/11

đến

14/12

 

   Từ 30/12-4/1    Thi HK I

Dự trữ 

   Từ 13-15/1    Thi bổ sung

TRUNG CẤP  ĐẠI HỌC

PIANO PT

 

 

Thực học

từ

09/9 

đến 26/10

 

    Từ 1-2/11    KT giữa kỳ

 

Thực học

từ

04/11 

đến

21/12

 

Từ 26-28/12   Thi HK I

Dự trữ 

Từ 16-18/1   Thi bổ sung

CHUYÊN NGÀNH

 

 

Thực học

từ

09/9 

đến 26/10

 

Từ 28/10-2/11    Kiểm tra    giữa kỳ

 

Thực học

từ

04/11 

đến

21/12

 

Từ 23 - 28/12   Thi HK I    Chuyên ngành  Hòa tấu

  Từ 13-18/1   Thi bổ sung CHUYÊN NGÀNH

  • Lịch nghỉ tết Nguyên đán (dự kiến): Từ 23/1đến 2/2/2020                                                                                                                                               
  •  Riêng khối văn hoá có lịch riêng theo sở Giáo dục.                                                                                                                                                        
  •  Các khoa lên lịch thi chi tiết theo đúng kế hoạch đào tạo (thông báo công khai và nộp bộ phận Đào tạo trước kỳ thi 01 tuần) - Trường hợp có thay đổi lịch cần được  thông qua Bộ phận Đào tạo trình BGĐ phê duyệt                        
  •  Các khoa tổ chức chấm thi theo danh sách HSSV do bộ phận Đào tạo thuộc phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế cung cấp.                                                                                    
  •  Ngay sau mỗi kỳ thi chính các khoa thống kê danh sách HSSV phải thi lại, ôn tập bổ sung kiến thức nộp bộ phận Đào tạo.                                                                                                       
  •  Điểm các môn thi trực tiếp phải được công bố công khai và nộp bộ phận Đào tạo ngay sau khi thi; Các môn thi viết: sau 01 tuần.                                                                          
  •  Bảng điểm thi từng học phần phải làm thành 03 bản; 1 bản thông báo, 1 bản lưu tại Giáo vụ khoa, 1 bản gốc nộp bộ phận Đào tạo.   

                                                                                            

HỌC KỲ II:                                                                                                     

 

HỆ 

KHỐI

Tuần 1 

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

 KẾT   THÚC NĂM HỌC,  CÔNG TÁC TUYỂN SINH, HỌC KỲ HÈ

ĐÀO TẠO

KIẾN THỨC

3-8/2

10-15/2

17-22/2

24-29/2

2-7/3

9-14/3

16-21/3

23-28/3

30/3-4/4

6-11/4

13-18/4

20 - 25/4

27/4-2/5

4-9/5

11-16/5

18-23/5

25-30/5

1 - 6/6

8-13/6

TRUNG CẤP

KIẾN THỨC ÂM NHẠC  

Thực

học từ

3/2 

đến

7/3

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

Thực 

học   từ

16/3 

đến

25/4

 

Từ 27 - 9/5 Thi HK II

 

Dự trữ 

    Từ 11-13/6     Thi bổ sung

KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Thực

học từ

3/2 

đến

7/3

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

Thực 

học   từ

16/3 

đến

25/4

 

 

 

Từ 11 - 16/5 Thi HK II

    Từ 8-10/6    Thi bổ sung

ĐẠI HỌC

KIẾN THỨC ÂM NHẠC 

 

Thực

học từ

3/2 

đến

14/3

Kiểm tra giữa kỳ  (Trong giờ học)

 

Thực 

học   từ

23/4

đến

9/5

 

Dự trữ 

 

    Từ 1-6/6    Thi HK II

   Từ 11-13/6   Thi bổ sung

 

KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

 

Thực

học từ

3/2 

đến

14/3

Kiểm tra giữa kỳ (Trong giờ học)

 

Thực 

học   từ

23/4 

đến

9/5

 

Từ 25 - 30/5   Thi HK II

Dự trữ 

    Từ 8-10/6    Thi bổ sung

TRUNG CẤP  ĐẠI HỌC

PIANO PT

 

Thực

học từ

3/2 

đến

14/3

 

Từ 27-28/3 KT giữa kỳ

 

Thực 

học   từ

30/3 

đến

16/5

 

   Từ 21 - 23/5   Thi HK II 

Dự trữ 

   Từ 11-13/6    Thi bổ sung 

CHUYÊN NGÀNH

 

Thực

học từ

3/2 

đến

14/3

 

Từ 23/3 - 28/3 Kiểm tra giữa kỳ

 

Thực 

học   từ

30/3 

đến

16/5

 

   Từ 18 - 23/5      Thi HK II  Chuyên ngành    Hòa tấu

   Từ 8-13/6    Thi bổ sung CHUYÊN NGÀNH

       LỊCH TỐT NGHIỆP               TRUNG CẤP              ĐẠI HỌC   

 

 

 

 

 

     Từ 9-14/3        Thi môn Chính trị Quốc gia

 

23-28/3  Công bố KQHT của HSSV tốt nghiệp

Từ 30/3 Học bổ sung của HSSV TN

       Từ 6 - 18/4       Nhận đơn xin tốt nghiệp và làm các thủ tục theo quy định của HSSV tốt nghiệp

20-25/4 HSSV tốt nghiệp thi trả nợ môn

Họp xét tư cách TN

 

 

 

     Từ 25/5 - 6/6          THI TỐT NGHIỆP        TRUNG CẤP       ĐẠI HỌC

BIỂU DIỄN TỐT NGHIỆP (ĐẠI HỌC) Ngày 10/6/2020

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn