Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8542401
Thông báo đào tạo Thứ sáu, 30/07/2021

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN  ĐÀO TẠO TÀI NĂNG HỆ ĐẠI HỌC NĂM 2019

(Kèm theo quyết định số 658/QĐ-HVANQGVN ký ngày 15 tháng 9 năm 2019)

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI

NĂM SINH

KHÓA HỌC

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

CẤP HỌC

Điểm

Kết quả

Ghi chú

1

Phạm Ngọc Minh Châu

Nữ

19.01.2000

2018

AGO

E.Keyboard

ĐH2

10.0

Trúng tuyển

 

2

Phạm Hoàng  Anh

Nữ

11.06.2000

2018

AGO

E.Keyboard

ĐH2

10.0

Trúng tuyển

 

3

Vũ Thủy Tiên

Nữ

22.02.2001

2019

ANTT

Bầu

ĐH1

9.3

Trúng tuyển

 

4

Phạm Ánh Linh

Nữ

21.08.1998

2018

ANTT

Sáo trúc

ĐH2

9.0

Trúng tuyển

 

5

Hoàng Hải Yến

Nữ

05.02.2000

2018

ANTT

Tranh

ĐH2

9.2

Trúng tuyển

 

6

Mai Huyền Trang

Nữ

22.09.1998

2018

ANTT

Tranh

ĐH2

9.2

Trúng tuyển

 

7

Phạm Quỳnh Trang

Nữ

08.10.1999

2018

Kèn-Gõ

Flute

ĐH2

9.6

Trúng tuyển

 

8

Đào Dương  Khánh

Nam

14.01.2000

2018

Kèn-Gõ

Trombone

ĐH1

9.6

Trúng tuyển

 

9

Chu Thị Hồng Phúc

Nữ

13.02.2001

2019

Piano

Piano

ĐH1

9.2

Trúng tuyển

 

10

Đào Ngọc Vũ Linh

Nam

21.10.2000

2019

Thanh nhạc

Thanh nhạc

ĐH1

9.5

Trúng tuyển

 

11

Đinh Văn Tùng

Nam

14.05.2000

2019

AGO

Accordeon

ĐH1

x

Trúng tuyển

Xét tuyển (trúng tuyển 2017)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn