Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8531578
Thông báo đào tạo Thứ ba, 27/07/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 1 + HỆ DỰ BỊ HS LÀO

 

TT

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Âm nhạc truyền thống

HÁT CHÈO

Thứ 4

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Vân Huyền

2

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

3

HS Lào

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

14h30

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

4

Lý - Sáng - Chỉ (HS Lào)

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Tú Uyên

5

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

6

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

7

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Trọng Ánh

8

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Việt Anh

9

Thanh nhạc B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Hoàng Hoa

10

AGO + Kèn gõ + Âm nhạc TT (A)

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Việt Anh

11

Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Việt Anh

12

Piano + Dây

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

13

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

3A - A2

Hoàng Hoa

14

Thanh nhạc + Dây + Kèn gõ + AGO

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

15

Piano + LSC + Âm nhạc TT + Jazz

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

15h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

16

Thanh nhạc + Kèn gõ + AGO

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Lê Văn Toàn

17

Piano + Dây + Jazz

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

5A - A2

Lê Văn Toàn

18

Âm nhạc truyền thống 

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Đỗ Thanh Nhàn

19

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

20

Lý - Sáng - Chỉ

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

 

15h00

I+II

3

1A - A2

Hải Yến

21

Lý - Sáng - Chỉ

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

6D - A2

Trần Lưu Hoàng

22

Lý - Sáng - Chỉ

Phức điệu

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1E - A2

Thiều Hương

23

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 6

 

13h30

II

4

1D - A2

Bùi Huyền Nga

24

Âm nhạc học

Âm nhạc học

Thứ 7

8h00

 

I+II

4

7A - A2

Bình Định

25

Lớp tổng hợp A

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 3

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

26

Lớp tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 3

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

27

AGO + Âm nhạc truyền thống + Jazz + Dây + LSC + Kèn gõ

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

13h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn (Nguyễn Thị Tố Mai)

28

Thanh nhạc + Piano

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 2

 

13h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Thanh Hà

29

Thanh nhạc + Piano  + LSC + AGO + ÂNTT + Jazz + Kèn gõ + Dây

Giáo dục học

Thứ 6

9h30

 

II

4

Giảng đường tầng IV - A1

Lê Thị Thủy

30

Thanh nhạc A + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

31

Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

9E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

32

Piano + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

9E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

33

Dây + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

34

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

35

Piano + Âm nhạc truyền thống

Tin học

Thứ 2

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

36

Thanh nhạc A

Tin học

Thứ 3

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

37

Thanh nhạc B

Tin học

Thứ 5

8h00

 

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

38

AGO + Dây

Tin học

Thứ 6

8h00

 

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

39

LSC + Jazz + Kèn gõ

Tin học

Thứ 6

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

40

Lớp Tự chọn

Bóng bàn

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

41

Lớp Tự chọn

Cầu lông

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đặng Thị Mai

42

Lớp Tự chọn

Võ Takewondo

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

43

Lớp Tự chọn

Dance Fitness

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Đặng Thị Mai

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn