Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9056888
Thông báo đào tạo Thứ ba, 18/01/2022

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ TRUNG CẤP: TC 2/4; TC 4/6; TC 5/7; TC 7/9

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Toàn bộ HS/SV khoa LSC

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

2

TC 2/4

Lý - Sáng - Chỉ

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thúy Linh

3

TC 2/4 

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

4

TC 2/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

5

TC 2/4 

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

5A - A2

Quỳnh Trang

6

TC 2/4 

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

7

TC 2/4 

Âm nhạc truyền thống + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

8

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Quang Việt

9

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1E - A2

Thiều Hương

10

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

11

TC 5/7 

Acc + Guitar + Organ + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

12

TC 5/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1C - A2

Trần Lưu Hoàng

13

TC 7/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

3A - A2

Phương Hoa

14

TC 7/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Phương Hoa

15

TC 2/4

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

16

TC 2/4

Thanh nhạc B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

17

TC 2/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

1D - A2

Ngọc Bích

18

TC 2/4

Kèn gõ + Âm nhạc truyền thống

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

19

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống  A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Tú Uyên

20

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

10A - A1

Tú Uyên

21

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống C

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

22

TC 5/7

Kèn gõ + Viola + Cello + C.bass

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

23

TC 5/7

Acc + Guitar + Organ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

24

TC 5/7

Jazz

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

25

TC 7/9

Piano A + Violon A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9C - A2

Việt Anh

26

TC 7/9

Piano B + Violon B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

27

TC 2/4

Thanh nhạc

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

28

TC 2/4 + 4/6

Âm nhạc truyền thống

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

29

TC 2/4 + 4/6+ 5/7 + 7/9

Jazz + Tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

30

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

LSC + Piano + Dây + Kèn gõ + AGO

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

31

TC 2/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

32

TC 2/4

Thanh Nhạc B 

Tiếng Anh

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

33

TC 2/4

Thanh Nhạc C

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

34

TC 2/4 + 4/6

LSC + Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

35

TC 4/7 + 7/9

Piano + Jazz + Dây

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

36

TC 2/4 + 4/7

AGO + Kèn Gõ

Tiếng Anh

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

37

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

38

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Hà Anh Tú

39

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

40

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

41

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

42

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

43

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương